søndag 9. juni 2013

Indoktrinering i skolen


Indoktrinering om klima i det norske skoleverket.

Siden 2005 har vi hatt «lykken» av å ha miljøvernministre fra «kunnskapspartiet» SV. 
Disse er:
·        Helen Bjørnøy, utdannet prest.
·        Erik Solheim, fagkrets sosiologi og historie.
·        Bård Vegar Solhjell, fagkrets sosiologi, sammenlignende politikk og idéhistorie.

Man kan mene hva man vil om disse ministrene, men man ser i alle fall at deres faglige bakgrunn absolutt ikke er naturvitenskapelig. Likevel har alle tre med stor iver og innlevelse forklart oss, samt deltatt i diskusjoner der de har hevdet at våre «syndige» CO2-utslipp vil gi oss thermageddon (jorda vil koke) på jord. Muligens ville vi kunne utsette dette ved å kjøpe avlatsbrev CO2-kvoter. For en dogmatiker som Bjørnøy er jo dette kjente toner, da den katolske kirken i sin tid drev med noe tilsvarende.
Under kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV, utdannet typograf) klarte Bjørnøy nærmest å pålegge de vidergående skolene å tvangsvise Al Gores (Al Gore, utdannelse: samfunnsfag) 93 minutters, nobelprisbelønte PowerPoint-presentasjon «The Inconvenient Truth» for elevene. Overskrifta i brevet[1] fra Bjørnøy til skolene var: «Den ubehagelige sannheten – en film som gjør deg klokere. Se den med dine elever
I denne sammenheng er det viktig å ha klart for seg at fredsprisen til Al Gore (og Klimapanelet) ikke er en vitenskapspris. Det er også viktig å være klar over at Al Gores presentasjon er full av feil og svakheter.  En tilsvarende fremvisning i det engelske skoleverket har en rettskraftig dom på seg at den skal ledsages av et skriv som påpeker 9 av feilene/svakhetene [2]  (det er i virkeligheten funnet minst 35 feil/svakheter, men dommen omfatter 9 av disse). I Norge ble det ikke lagt ved et tilsvarende skriv.
Jeg tror mange med naturvitenskapelig bakgrunn vil kunne se at dette undervisningsopplegget minner svært om det de har i Nord-Korea land vi ellers ikke ønsker å sammenligne oss med.
Det er å håpe at vi har noen oppegående lærere i den videregående skolen som har filtrert vekk propagandaen maktet å komme med en balansert fremstilling.Men galskapen tok ikke slutt her. Under de 2 siste miljøvernministrene ble KLIF (Klima og forurensnings-direktoratet) pålagt å informere lærere og elever i grunnskolen om klimapåvirkningen. I KLIF ser det stort sett ut til å være ansatt jurister og pr.-konsulenter, så de har neppe mange motforestillinger. Disse fant i sin visdom ut at de skulle kalle indoktrineringen pr.-kampanjen for «Klimaklok». Men de strevde fælt med å finne noen som kunne «opplyse» lærerne om klimaet vårt. Til slutt falt valget på meteorolog Siri Kalvig. Ser man på hva foredragsholderen ellers fordriver tiden med, kan man undres på kvaliteten av disse foredragene. På merittlisten har hun både vært på kornsirkelsafari i England og prøvd å komme i nærkontakt med UFOer. Er dette en seriøs foredragsholder? Til hennes forsvar kan kanskje sies at i forhold til alt det andre rare som finnes i krokene i Miljøverndepartementet under SVs ledelse, kan studiet av kornsirkler snart bli å betrakte som seriøs vitenskap [3] .

De siste 15 – 16 årene har den globale temperaturen ikke steget i det hele tatt. I samme periode har CO2-konsentrasjonen i atmosfæren steget betraktelig. Alle som ikke er medlemmer av CO2-menigheten (de som tror på menneskeskapt thermageddon) burde kunne innse at det da må være andre faktorer enn menneskutsluppet CO2 som har størst påvirkning på klimautviklingen. Jeg har tidligere også forklart hvordan målinger ellers viser at CO2-påvirkningen i alle fall er minimal.

Hvor lenge skal vi tillate miljøvernministrene å fortsette og dikte opp sin egen tolkning av naturlovene? Dette har allerede gitt en hel generasjon med skoleungdom vrangforestillinger om naturvitenskap og den naturvitenskapelige metode!
[1]

Dette er skrivet som ble sendt til skolene:[2] 

Her er en oversikt over 9 av feilene :


1) Gore hevder at en stigning av havnivået på opp til sju meter vil bli resultatet av en smelting av enten Vest-Antarktis eller Grønland "i nær fremtid".
Dommeren sier dette er uttrykkelig alarmistisk, og en del av Gores "wake-up call". Han sier seg enig i at dersom isen på Grønland smelter, vil det kunne slippe fri denne mengden vann - men i et tidsperspektiv på årtusener.
- Armageddon-scenariet han forutser, når han antyder at en stigning av havnivået på sju meter kan skje i nær framtid, er ikke på linje med det vitenskapelige konsensus, sier dommeren.

2) Filmen hevder at de lavtliggende, bebodde laguneøyene i Stillehavet er i ferd med å bli oversvømt på grunn av menneskeskapt global oppvarming.
Dommeren sier at det ikke finnes noe bevis for at det er skjedd noen evakuering så langt.

3) Dokumentaren forteller at global oppvarming kan føre til at havets transportbånd stopper opp. Med dette menes Den termohaline sirkulasjon, prosessen som fører Golfstrømmen over Nord-Atlanteren til Nord-Europa.
Dommeren siterte Det internasjonale klimapanelet (IPCC) på at det er svært usannsynlig at havets transportbånd ville stoppe opp i fremtiden, selv om havstrømmen kan bli redusert noe.

4) Gore påstår at to grafer, en som viser utviklingen av CO2-innholdet i atmosfæren, og en som viser temperaturutviklingen over 650 000 år, passer nøyaktig sammen.
Dommeren sier at selv om det er vitenskapelig enighet om at det er en forbindelse, etablerer ikke de to grafene det Gore hevder at de gjør.

5) Gore påstår at smeltingen av snø på fjellet Kilimanjaro i Øst-Afrika direkte skyldes global oppvarming.
Dommeren sier at forskere ikke har slått fast at tilbaketrekningen av snø på Kilimanjaro først og fremst skyldes menneskeskapt global oppvarming.

6) Filmen sier at uttørkingen av Lake Chad er et godt eksempel på en katastrofal følge av global oppvarming.
Dommeren sier at det ikke finnes nok dokumentasjon, og at oppfatningen så langt er at dette sannsynligvis har andre årsaker, som befolkningsøkning, overbeiting eller regional klimavariasjon.

7) Gore gir global oppvarming skylden for orkanen Katrina og de påfølgende katastrofale ødeleggelsene i New Orleans.
Dommeren sier det ikke finnes nok dokumentasjon til å kunne si dette.

An Inconvenient Truth bruker mye tid på orkanen Katrina.   

8 ) Gore siterer en vitenskapelig studie og hevder at den er den første til å vise at isbjørner var funnet druknet på grunn av at de måtte svømme store avstander, opp til 100 kilometer, for å finne isen.
Dommeren sier at den eneste vitenskapelige studien som noen av partene foran ham var i stand til å finne, er en som indikerer at fire isbjørner nylig ble funnet druknet på grunn av en storm. Det betyr ikke at det ikke vil forekomme drukningsrelaterte dødsfall i framtida dersom pakkisen fortsetter å trekke seg tilbake, men det understøtter ganske enkelt ikke Gores konklusjon, sier dommeren.

9) Gore sier at korallrev over hele verden blekes på grunn av global oppvarming og andre faktorer.
Dommeren siterer IPCC igjen, og sier seg enig i at dersom gjennomsnittstemperaturen stiger med 1-3 grader, vil blekingen øke og flere koraller dø. Han legger imidlertid vekt på at det var vanskelig å skille virkningen av presset på korallene på grunn av klimaendringer fra andre årsaker, som overfiske og forurensning.


For alle 35 påviste feil, se:[3]

Takk til Geir Aaslid som har påpekt dette!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar