tirsdag 10. september 2013

Kamikaze-politikere

Vi har i dag en god del politikere som fortjener betegnelsen «kamikaze-politikere». Dette fordi de pusher CO2-dogmet, selv om det er motbevist på flere måter ved hjelp av målinger. CO2-dogmet sier som kjent at vi, med våre CO2-utslipp vil forårsake en galopperende, global oppvarming. Kamikaze-politikerne støtter seg til aktivist-forskere som er ansatt for å bevise og opprettholde disse skremselsscenariene. Et godt engelsk begrep på en slik forsker er «scientivist».

Fra Australia har vi et ferskt eksempel hva som skjer med politiske partier som ledes av «kamikaze-politikere». Julia Gillard måtte gå etter å ha ødelagt for arbeiderpartiet der ved å innføre en forhatt CO2-skatt. Ved valget har de nå måttet gi fra seg makten til en realistisk politiker hvis førsteprioritet er å fjerne CO2-skatten og legge ned byråkratiet rundt den. I USA har Obama også påtatt seg rollen som kamikaze-politiker, selv om han har mye annet å streve med. Jeg skal ikke nevne noen norske politikere ved navn her, men alle som kan tenke rasjonelt vet hva jeg sikter til. Innenfor byråkratiet ser vi heldigvis et visst tilbaketog her i landet nå. «Statens forurensningstilsyn» ble 2010 omdøpt til «Klima- og forurensningsdirektoratet». I år ble det imidlertid slått sammen med «Direktoratet for miljøforvaltning», så nå er navnet det mer nøytrale «Miljødirektoratet». Begynnende retrett kalles det.

NRK er et lydig organ som også følger opp skremselspropagandaen. De som sjekker fakta har likevel forlengst observert følgende:

-          Den globale temperaturen har ikke steget de siste 16 år selv om CO2-utslippene våre har vært store i denne perioden.
-          Stigningen av havnivået er nå lavere enn den var før 1950.
-          Havisen i Arktis har økt med 60% det siste året.
-          Antall kraftigere orkaner har faktisk gått ned i de siste tiår.
-          Avlingene i verden øker takket være større CO2-konsentrasjon i atmosfæren.

Slik kunne man fortsette – men nå er det viktig for oss å få fjernet mørkemennene (og damene) en gang for alle! Vi må som borgere i et rasjonelt (håper jeg) samfunn forlange å få bort redselspropagandaen. Hjelp til med å la kamikaze-politikerne gjøre som de er eslet til – stupe ned og forsvinne – jo før jo heller!

--------------------------------------------------------------------------Her ser vi at massemedia faktisk begynner å våkne opp når det gjelder kvasivitenskapen (venter spent på New York Times - som dog er blandt de verste klimafanatikerne):

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2415191/Global-cooling-Arctic-ice-caps-grows-60-global-warming-predictions.html

http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/10294082/Global-warming-No-actually-were-cooling-claim-scientists.html

http://www.spiegel.de/international/world/interview-hans-von-storch-on-problems-with-climate-change-models-a-906721.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar