søndag 3. januar 2016

Livsfarlig "grønn" energiproduksjon

I media er det flere som har skrevet om den ustabile "grønne" kraften som subsidieres over borgernes skatteseddel og elektrisitetsregninger. Dette gjelder sol- og vind-kraft. For vindkraftens del er det ikke bare fugle- og flaggermus-liv som står i fare. De største vindmøllene er også livsfarlige for de menneskene som måtte befinne seg i nærheten. De utgjør i tillegg en reell brannfare.
I 2013 døde 2 montører i en brann i en slik konstruksjon. Informasjon finner man på nettet her: Den 24 desember 2015 fikk en svensk vindturbinpark en "julegave". Ei nyoppsatt vindmølle i den svenske vindturbinparken "Stena Renewable’s 96MW Lemnhult" klappet sammen, og de 31 andre turbinene måtte også stoppes. Video av den ødelagte vindmølla ligger på nettet:


Heldigvis gikk det ikke med menneskeliv i denne siste ulykken, men det kunne lett ha skjedd.

I 2015 har det hittil vært rapportert inn ca. 3800 feil med vindmølleblader (Fra GCube information). Det føres også statistikk over ulykker i samband med slike vindfarmer rundt om i verden. Slik ser den ut:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar