mandag 15. februar 2016

Hva mener naturfaglærerne om klimaendringene?

I USA har de noe som heter "National Centre for Science Education" (NCSE). Biologen Josh Rosenau ved NCSE har nylig ledet en undersøkelse blant 1500 naturfaglærere i USA, og fant et ganske "oppsiktsvekkende" resultat når det gjelder hvordan lærerne forholder seg til undervisning om klima og klimavariasjoner.
Selv etter flere tiår med politisk pålagt propaganda i de fleste media om "menneskeskapte klimaendringer", nekter 1/3 av naturfaglærerne å messe denne kvasireligionen.  Og noe som er "verre": halvparten av de lærerne som ble spurt hadde tillatt elevene å diskutere kontroversen (uenigheten om årsaken til klimaendringene) uten at lærerne grep inn og "guidet" dem i politisk korrekt retning. Og noe som er enda "verre": 3 av 4 lærere visste ikke (eller kanskje var de blitt "feilinformert" ) om "konsensusen" om klimaendringene.

Heldigvis ser det ut som om at det fremdeles finnes lærere som legger vekt på at elevene skal utvikle selvstendig tenking. Dette i motsetning til folkene ved NCSE, som ble forferdet over dette resultatet av målingen.

Skulle gjerne sett en slik måling her i Norge.


Ofte virker det som om lederskiktet i diverse organisasjoner fatter vedtak uten å sjekke hva medlemmene synes. Dette gjelder f.eks. Tekna og Utdanningsforbundet. Det sistnevnte legger i klimasammenheng opp til noe som minner mistenkelig om indoktrinering - noe vi ellers kjenner fra Nord-Korea land vi ikke liker å sammenligne oss med. Her er eksempel på hvordan de går frem:  Her bør man også lese kommentarene

(Rettelse: Pr. 04.06.2016 ser alle kommentarene i Dagsavisen ut til å være slettet - sensur?)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar