tirsdag 28. juni 2016

Brexit - og elitens arroganse

Media, politikere og såkalte "eksperter" viste i samband med EU-avstemningen i Storbritannia at de har mistet kontakten med store deler av folket. I stedet for å sette seg inn i menigmanns problemer (ustoppelig innvandring fra øst, stadig økende arbeidsledighet, stigende priser – spesielt på energi, økende kriminalitet m.m. ) lytter de heller til hverandre og nekter å ta inn over seg politisk ukorrekt informasjon.
Vi har i de senere årene opplevd en stadig økende arroganse, ikke minst representert ved BBC, som i stor grad har vært talerør for politikere og pengefolk. Mange vanlige folk er ikke så dumme at de ikke har oppdaget dette. Valgresultatet er derfor i stor grad en protest nettopp mot:
* En nesten ukontrollert innvandring fra de nye EU-statene i Øst-Europa, Afrika og den arabiske verden. Noe som også gir en stadig økende arbeidsledighet og lavere lønninger.
* En stadig strøm av nye direktiver fra Brussel som ikke lar seg stoppe på demokratisk vis. Eksemplifisert blant annet i form av forbud mot vanlige lyspærer, maksimalstyrke i watt på elektriske produkter som støvsugere, vannkokere o.l.
* For å nå EU-byråkratenes krav til utslippsreduksjon av klimagasser foretas det utbygging av hele skoger med vindmøller – noe som både ødelegger landskapet, men også tar knekken på fugler og flaggermus. Her har en god del eiendomsbesittere med bekjentskaper i regjeringskretser beriket seg på å leie ut tomteplass til disse fuglesmekkerne.* Tvungen slukking av karbonbaserte kraftverk (kull-, olje- og gass-fyrte kraftverk) etter pålegg fra de CO2-religiøse byråkratene i EU. Dette har både medført kraftig økte strømpriser, men også fare for strømutkoblinger á la det som er hverdagen i Nord-Korea.
* EU-innført opprettelse av våtmarksområder for å bevare fuglebestander med det resultat at folkene på landsbygda ikke lenger fikk lov til å vedlikeholde jordvoller og mudre opp elveløp. Ved første store regnskyll ble det store oversvømmelser i landsbyene i nærheten. Byråkrater og politikere toet sine hender og skyldte på menneskeskapte klimaendringer i steder for politiker- og byråkrat-skapt galskap.
* Økende organisert kriminalitet som de "nye landsmenn" ofte står bak.
Den menige engelskmann ser også hva som hender i andre europeiske land, som f.eks. økning i antall voldtekter og selvmordsbomber. Bare i Sverige økte voldtektsraten med 1472% i løpet av et år . Et politisk korrekt samfunn tillater ikke at det føres voldtektsstatistikk på grunnlag av overgriperens etnisitet, men avisoverskriftene levner likevel liten tvil om hvordan en slik statistikk ville sett ut om den var tillatt ført.
At resultatet av EU-avstemningen også kom som en overraskelse på norske kommentatorer viser vel hvilken del av det engelske samfunnet de mest omgås.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Noen referanser:

Eksempel på artikkel som viser hvordan aristokratiet casher inn:

Litt om EU-reglene for støvsugere:

Protester mot fjerning av lyspærer:

Vannkokere  og toasters – der ville EU vente til etter EU-avstemningen med å innføre begrensninger:

Vedlikehold av elvesystemet i Somerset skrevet av en journalist som bor i området:

Om nedtrappingen av kullkraftverk:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar