mandag 20. juni 2016

Grønlandsisen smelter med urovekkende fart. Har media flere vitser på lager?

John Kerry har vært på en sommertur både til Grønland og Svalbard for å se på hva den menneskeskapte, globale oppvarmingen gjør med naturen. Da har det selvsagt størst effekt om man gjør det på den tiden av året der noe av isen smelter og det er litt fart i kalvingen fra isbreene. Det skjer hvert år på denne tiden.

Skremselspropagandaen vi utsettes for fra media, politikere, byråkrater, aktivistorganisasjoner og det "klimaindustrielle kompleks" er formidabel. Men den er så overdrevet at nå bør menigmann si fra at nok er nok.  Her hevdes det  f.eks.  at innenlandsisen på Grønland smelter med urovekkende fart slik at vi nå får en galloperende havstigning. Figuren viser målinger tatt fra innenlandsisen på Grønland fra slutten av 1820-årene. Med en gjennomsnittstemperatur på omkring -24 grader C skal man ha god fantasi for å tro på den propagandaen media (ikke minst NRK) viderebringer.


Vi blir utsatt for tilsvarende, feilaktig propaganda hva angår innenlandsisen i Antarktis.
-------------------------Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar