mandag 8. august 2016

Parisavtalen sliter foreløpig i motvind – heldigvis

Det er 179 land som har undertegnet Paris-avtalen om å redusere klimagassutslippene. For at avtalen skal være rettslig bindende for et land, må den imidlertid ratifiseres. For Norges vedkommende var det Stortinget som måtte godkjenne en slik avtale – noe det også gjorde.
21 andre land har foreløpig ratifisert avtalen. Eksempler på disse er Belize, Nord-Korea, Guyana, Grenada, Nauru, Tuvalu samt andre land som i følge reglene forventer å motta klima-avlatspenger fra oss. Ikke rart at disse landene har meldt seg på. Til sammen utgjør klimagassutslippene fra disse 21 landene + Norge 1,08% av verdens klimagassutslipp. Vi i Norge står for 0,14%, noe som er så lite at man kan undres hvorfor vi har kastet oss på denne utgifts-mølla.


Det mangler fremdeles ratifikasjon fra 33 land, som står for 54% av klimagassutslippene i verden, før avtalen kan tre i kraft. Det er lite trolig at Polen vil ratifisere avtalen. Presidenten i Filippinene har uttalt offentlig at han ikke vil undertegne denne "stupide" avtalen. Storbritannia har med Brexit fått en ledelse som svært trolig vil nekte å få avtalen ratifisert for sin del. Brexit kan også gi flere EU-land en unnskyldning for å komme seg ut av avtalen.
Om Trump vinner valget vil nok USA også sette seg på "bakbena". I så tilfelle vil sjansene øke sterkt for at flere statsledere vil ta til vettet og nekte å være med på dette meningsløse pengesløseriet.
Paris-avtalen dreier seg om politikk og makt, ikke om været.


---------------------------------
Oversikt over hvilke land som er med finner man på "Climate Analytics"
Link til selve avtaledokumentet:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar