fredag 17. februar 2017

Et vendepunkt i USAs klimapolitikk

Mannen som er tiltenkt å overta miljø- og klima-direktoratet (Environmental Protection Agency, EPA) i USA, Scott Pruitt, ønsker å ha en åpen debett om klimavitenskapen. Dette ikke minst i lys av at avsløringen (som har vært dårlig dekket i norske media) om at NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) manipulerte klimadata like før møtet i Paris, for å fjerne de korrekte data som viste at vi nå har hatt en pause i den globale temperaturøkningen i omtrent 20 år. Varsleren, dr. John Bates, viste til at NOAA hadde gjort følgende:

"… insistert på beslutninger og valg som maksimerte oppvarmingen og minimerte dokumentasjonen … i et forsøk på å diskreditere forestillingen om pausen i den globale oppvarmingen. Dette arbeidet ble fremskyndet slik at de kunne "time" publikasjonen for å kunne påvirke de internasjonale drøftingene om klimapolitikken."

Vi begynner nå å se slutten på en alt for lang periode med politisk korrekt klimaforskning. 

Professor emeritus (biogeografi) Philip Stott, ved University of London, har oppsummert det slik:

"Det grunnleggende punkt har alltid vært dette. Klimaendringer er styrt av hundrevis av faktorer eller variabler, og selve ideen om at vi kan håndtere klimaendringer forutsigbart ved å forstå og manipulere dette ved hjelp av en politisk valgt faktor (CO2) er så misforstått som det kan bli. Det er vitenskapelig nonsens."

--------------------------------------------------
Informasjonen om NOAA slik John Bates ser det: 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar