torsdag 9. mars 2017

Maldivene synker ikke

Jeg har ved flere anledninger prøvd å sette søkelyset på politisk styrt "klimaforskning" og inflasjonen av overdrevne påstander fra tilhengerne av CO2-dogmet (de som tror, uten bevis, på at CO2-utslippene våre vil varme opp kloden på en livsfarlig måte).
En av de sentrale aktivistene er James Hansen (tidligere leder ved en avdeling av NASA), som i 1988, i et intervju med Washington Post, kom med denne påstanden om hva som ville skje med havnivået i løpet av 20 års tid (altså innen år 2008):

"– West Side Highway (som går langs Hudson River) vil stå under vann. På grunn av sterk vind vil det være tape over vinduene på den andre siden av gaten. De samme fugleartene kommer ikke til å være her."

29 år etterpå er gatene i New York like tørre, det er ikke tape over vinduene og fuglene er fortsatt der.

Media liker å eksellere i "Fake News" når det gjelder klima. Ikke minst Aftenposten, Dagbladet og NRK har stadig levert skrekkmeldinger om at Marshalløyene, Kiribati og Maldivene synker i havet. I praksis gjelder påstandene de fleste sandøyer som befinner seg på toppen av et korallrev. Lokale politikere på disse øyene støtter som regel opp om denne aktivistpropagandaen. Dette har ikke minst sitt utspring i at de vil ha sin del av klimafondet som skal være av størrelsesorden 100 milliarder US-dollar årlig fra 2020.
Verdensbanken fikk i 1999 satt i gang en undersøkelse for å finne ut hva havstigningen gjorde med koralløyene. Det endte med at geomorfologene Paul Kench og Peter Cowell gjennomførte en studie av dynamikken til atollene. Resultatet var at havnivåstigning fører til økt korallvekst og bølgene løfter sanden (som blir dannet når koraller knuses) innover land og øker høyden på landet. Studien ble senere verifisert og publisert i Geophysical Research Letters i februar 2014.
Selvsagt bør folk ikke sette opp konstruksjoner på en hvilken som helst strand på Kiribati eller Maldivene på grunn av erosjon fra vann og vind. Ny sand kommer til hele tiden, men kanskje ikke på samme sted bestandig. Øyene er lavtliggende, så faren for oversvømmelse grunnet tsunami vil fortsatt være der – som den alltid har vært.


-------------------------------------------

DokumentasjonNational Geographic skriver også om dette:

Link til artikkelarkivet i Australia:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar