torsdag 2. mars 2017

Politisk korrekte forskere tar ofte feil

Jeg har ved flere anledninger trukket frem emneområdet "politisk korrekt" forskning når det gjelder klima her i landet. Siden NRK og media ellers i stor grad benytter seg av slike aktivistforskere når klima skal kommenteres, er det ikke rart at det videreformidles helt feilaktige påstander. CICERO institutt for klimapolitikk (som det het den første tiden) er et typisk eksempel på en politikerstyrt "forsknings"-bastion. Ved Bjerknessentret i Bergen er det også avdekket ganske utilregnelig "forskning". I NOU 2010:10 var professor Helge Drange fra Bjerknessentret eksempelvis medvirkende til å få frem påstander om at havnivået i Bergen ville kunne stige med inntil 108 cm innen år 2100. Til media kunne han garantere at havnivået i Bergen kom til å stige med i alle fall 75 centimeter i løpet av dette hundreåret. Dette er ikke bare misvisende, men er dokumenterbart helt "på bærtur".
Ved å benytte historiske data fra de som faktisk måler havnivå – Kartverket – ser man ganske lett at det ikke er tale om havnivåstigning i det hele tatt i Bergen. At man fortsatt må gardere seg mot springflo og stormflo er selvsagt, men det har ikke noe med havnivåstigning å gjøre.

-------------------------------------------------------
Link til NOU 2010:10 : 
Kartverket om havnivå: 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar