mandag 29. mai 2017

Journalistisk blemme om isen i nord

En mengde journalister er tilhengere av CO2-dogmet (troen på at våre CO2-utslipp vil forårsake en katastrofal, global oppvarming). I sin tid tok jeg kontakt med en av disse, som for øvrig rapporterer vær og værfenomen i Norges eldste avis (som fremdeles kommer ut). Her prøvde jeg å få vedkommende til å forstå at det er en vesensforskjell på beviselige misvisende klimamodeller kontra målinger i den virkelige naturen. Etter mange forsøk fra min side hisset han seg så kraftig opp at han ikke ville ha mer med meg å gjøre. Vi hadde begge et problem – men med tiden viste det seg at hans problem er størst.

Den 08.12.2008  sto vedkommende journalist bak en artikkel som begynte slik:

"Arktis blir isfritt om sju år
Global oppvarming vil føre til at Arktis vil være fri for sommeris senest i 2015.

Det er konklusjonen i det mest omfattende forskningsprosjektet som noen gang er gjort om isforholdene i Arktis. Nærmere 300 forskere fra 15 land har tatt del i prosjektet Circumpolar Flaw Lead System Study, et prosjekt som har kostet totalt 280 millioner kroner…….. "

Tror man på klimareligionen, så dette ut til å være en sikker spådom. Men hvordan gikk det? Sju år etter 2008 skulle være 2015. Var den arktiske sommerisen forsvunnet da? Nei. Ikke i 2016 heller. For øyeblikket er det mer is i nord enn det var for 13 år siden. Mai-isen i år er fremdeles god og tykk.

Det er lett å spå om fremtida. Men spådommene slår sjelden til. Det gjelder både for journalister og forskere.

BBC hadde denne røverhistoria i 2007: http://news.bbc.co.uk/2/hi/7139797.stm

.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar