mandag 8. mai 2017

Klimaaktivister og politikere tror på magi

En anerkjent klima- og atmosfære-forsker, med mer enn 200 publikasjoner på "samvittigheten", professor Richard Siegmund Lindzen, holdt nylig en orientering for lekfolk om alle oppfatningene og misoppfatningene omkring menneskeskapte klimaendringer. Her gjendrev han både påstanden om at 97% av klimaforskerne trodde på en klimakatastrofe, påstanden om at vi aldri før har hatt et varmere klima, påstanden om at vi nå har mer ekstremvær enn før, påstanden om galopperende havnivåstigning, påstanden om smeltingen av arktisk havis er større enn noensinne, påstanden om at isbjørnstammen i verden er på retur, påstanden om forsuring av havet, påstanden om at klimaendringene tar knekken på korallrevene i verden m.m. Kort sagt, han slaktet overtroen som gir våre klimagassutslipp skylden for alt som er galt her i verden.

Han avsluttet med følgende uttalelse:

"Jeg har ikke brukt mye tid på vitenskapens detaljer, men det er en ting som burde sette i gang skepsisen til alle intelligente lesere. Systemet vi ser på, består av to turbulente væsker som samhandler med hverandre (vann og luft). De er på en roterende planet som oppvarmes differensielt (rotasjon som innebærer at et legeme roterer i ulike hastigheter i ulike deler) av solen. En viktig bestanddel av den atmosfæriske komponenten er vann i væske-, faste- og damp-faser, og endringene i fase har store energimessige konsekvenser. Energibudsjettet for dette systemet innebærer absorpsjon og reemisjon av om lag 200 watt per kvadratmeter. En dobling CO2-konsentrasjonen innebærer en 2% forstyrrelse i dette budsjettet. Men dette gjør også mindre endringer i skyene og andre variable. Og slike endringer er vanlige. I dette komplekse flerfaktor-systemet, hva er sannsynligheten for klimaet styres av denne 2% forstyrrelsen i en enkelt variabel?

Å tro på dette er ganske nært å tro på magi. I stedet blir man fortalt at det er å tro på "vitenskap". Et slikt krav burde være et tips om at noe er galt. Tross alt dreier vitenskap seg om undersøkelser - ikke om tro.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar