torsdag 11. mai 2017

Klimapanelet misbruker vitenskap til politiske formål

Jeg har tidligere referert klimaforskeren Richard S. Lindzen som avkrefter at våre karbondioksidutslipp vil forårsake noen "kokende" jord. Professor Lindzen har også vært hovedforfatter til Klimapanelets rapport "Physical Climate Processes and Feedbacks" i 2001. Han har uttalt følgende:
"Å styre karbon er byråkratenes drøm. Dersom du kontrollerer karbon kontrollerer du livet. …. [IPCC er] ikke 2500 mennesker som er enige, jeg deltok i dette. Hver person som er forfatter skriver en eller to sider sammen med noen andre … men i siste instans er dette skrevet av representanter for regjeringer og miljøorganisasjoner".
En annen klimaforsker, John Raymond Christy, som også har vært hovedforfatter ved Klimapanelet sa følgende i et intervju med CNN den 2. mai, 2007:
"FNs "forskere" prøver å forvrenge vitenskapen slik at den tilpasses politiske formål. Jeg satt ved samme bord som tre europeere, vi hadde lunch. De snakket om sine roller som ledende forfattere (for IPCCs rapporter) … og hvordan de prøvde å gjøre rapportene så dramatiske at det ville presse USA til å undertegne Kyotoavtalen".
Aktivistene har en egen webside, www.skepticalscience.com , der de prøver å diskreditere slike forskere som ikke vil bøye seg for klimadogmet. Dette gjøres blant annet ved å gi dem merkelappen "Climate Misinformer".
Myndighetene har slukt denne propagandaen rått, og har satt byråkratiet til å forsterke denne feilinformeringen. De som har lest sin vitenskapshistorie ser at dette er Lysenkoisme på nytt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar