søndag 7. mai 2017

Meningsløse jobber innenfor solkraft

Den 25. april i år hadde New York Times en artikkel som fortalte at dagens jobber i USA er innen solenergi, ikke kullkraft. Dette er "energijobber", ikke jobber som krever energi.  Avisa Washington Examiner  har sett nærmere på tallene. 

I solenergibransjen finnes det 373807 arbeidere (i 2016). Denne bransjen gir USA 36,75 millioner megawattimer – altså 98 megawattimer pr. arbeider.

For naturgassens del er tallene 362118 arbeidere - 1,38 milliarder megawattimer – 3812 megawattimer pr. arbeider.

For kullkraft er tallene 160119 arbeidere - 1,24 milliarder megawattimer – 7745 megawattimer pr. arbeider.


Om man har som målsetting å skape flest mulige jobber innenfor energibransjen, må man si at det er full klaff når det gjelder solenergi. Men når det gjelder å levere mest mulig billig og effektivt, vil nok de fleste realistisk innstilte se det på en annen måte.
Solkraft - 79 meningsløse jobberKilder:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar