tirsdag 30. mai 2017

Paris-avtalen glipper sakte men sikkert

Václav Klaus, økonom og tidligere statsminister i Tsjekkia, har ved flere anledninger uttalt seg skeptisk til sentralstyringen fra Brussel. Det gjelder både økonomi og klimatiltak. Han sammenligner det som nå skjer med EU med det man hadde før under Sovjetunionen. Det er flere likheter enn forskjeller, hevder han. Dette er nok flere av politikerne i nabolandene enige i. De 4 landene Tsjekkia, Ungarn, Polen og Slovakia har dannet en kulturell og politisk allianse som de kaller Visegrádgruppen (Visegrád Group på engelsk). Denne gruppen øst-europeiske EU-stater er nå i ferd med å organisere et opprør mot Paris-avtalen ved rett og slett å utelate igangsettingen av tiltakene de undertegnet for 18 måneder siden. Det kan virke som denne manøveren delvis er inspirert av at Trump nå vil melde USA ut av Paris-avtalen. Storbritannia ser også ut til å være på glid i samme retning. De neste i rekken ser ut til å omfatte Bulgaria, Romania, Latvia og Litauen.

Det virker som mange av de øst-europeiske politikerne har et langt mer realistisk bilde av hva som skal til for å opprettholde industri i Europa enn det EU-byråkratiet har.

Det totale sammenbruddet av Paris-avtalen kommer nå. Det er kun spørsmål om hvor lang tid det vil ta.

Visegrádgruppen

Václav Klaus taler om klima og frihet: https://www.youtube.com/watch?v=E0oVdGPAZ3A

Václav Klaus om den nye kommunismen: https://www.youtube.com/watch?v=XvVx2Kl1ctg


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar