mandag 26. juni 2017

Grønn strøm i India

Representanter for de "grønne" kreftene forteller oss stadig vekk eventyr om at nå er det slutt på kull- og olje-alderen. Fornybar energi er tingen, ja, selv Kina og India skal ikke bygge flere kullkraftverk påstås det.

Felles for de fleste representantene for disse "grønne" evangelistene er at de totalt mangler innsikt i hva som skal til for å gi stabil strømproduksjon i et moderne samfunn.

Sør-Australia har vært så uheldige å ha politikere som tror på dette "grønne" evangeliet, noe som har medført at de nesten utelukkende har basert seg på det man kan kalle jo-jo-strøm fra vindkraft. Dette har resultert i langvarige strømbrudd, strømblaff som har ødelagt elektriske motorer og elektrisk utstyr og har medført enorme utgifter for, og nedleggelser av, produksjonsindustri. Men det har gitt en enorm økning i salg av små diesel- og bensin-drevne strømgeneratorer til næringsliv og privatpersoner.

Når det gjelder India, sier de grønne eventyrene at landet skal få 40% av energien sin fra fornybare kilder innen år 2030. Her er det en tydelig sammenblanding av begrepet installert kapasitet kontra levert kapasitet. Erfaring fra Australia viser at levert kapasitet varierer mellom 6% og 35% av installert kapasitet.


Det planleggerne i India har sagt er at de ikke har planlagt å bygge flere kullkraftverk enn de som allerede er under bygging. De holder nå på å bygge ut kullkraft i perioden 2017 – 2022, noe som vil gi en økning på omkring 50 GW. I perioden frem til 2027 planlegger de å øke kullgenerert kraftproduksjon fra 921 TWh til 1246 TWh, som utgjør en økning på 35%. Det er og blir den fossile energien som må til for å redde strømproduksjonen når den fornybare kraften svikter.
Norske folkeeventyr er bedre enn de virkelighetsfjerne grønne.


Link til Indias "Draft National Electricity Plan":
http://www.cea.nic.in/reports/committee/nep/nep_dec.pdf

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar