mandag 19. juni 2017

Mange seriøse forskere ba Trump trekke seg fra Paris-avtalen

Richard Siegmund Lindzen er en amerikansk atmosfærefysiker som er kjent for sitt arbeid med dynamikken i den midlere atmosfæren, atmosfære-tidevann og ozon-fotokjemi. Han har over 200 vitenskapelige artikler og bøker på "samvittigheten". Intil han pensjonerte seg var han ansatt som "Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology". Han var ledende forfatter av kapittel 7, "Physical Climate Processes and Feedbacks" i Klimapanelets tredje vurderingsrapport. Han har ofte kritisert en vitenskapelige konsensus om klimaendringene og kalt det "klimaalarmisme".
Lindzen har gitt uttrykk for følgende:
"IPCC er drevet av politikk snarere en vitenskap. Den bruker sammendragene (for beslutningstakere) til å feilpresentere det forskerne har sagt og å utnytte folks uvitenhet".
"Å kontrollere karbon er byråkraters drøm. Hvis du kontrollerer karbon, kontrollerer du livet…. [IPCC er] ikke 2500 mennesker som tilbyr konsensus, jeg deltok i det. Hver person som er forfatter skriver en eller to sider sammen med andre … men i siste instans blir dette skrevet av representantene til regjeringer, nemlig av miljøorganisasjoner".
Dr. Lindzen står bak en anmodning (engelsk: petition) til president Trump om å trekke USA ut av Paris-avtalen. Den er undertegnet av omkring 300 forskere og andre kvalifiserte personer. Dette omfatter både fysikere, ingeniører, tidligere astronauter, meteorologer, immunitetsspesialister, marinbiologer, kjemikere, statistikere, leger, militære værspesialister, en tidligere NASA-direktør, økonomer, spesialister på jordbunnsforhold, matematikere, hydrologer, økologiforskere, datamodellører m.m.
Aktivistene som anklaget Trump for å handle stikk i strid med vitenskapen når han trekker USA ut av avtalen, har ingen god sak.

--------------------------------------------------


Link til et mer utdypende intervju med Lindzen (fra 2010):

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar