torsdag 6. juli 2017

Klimaforskning i rettssalen

Klimaskremselens opphavsmann, Michael Mann, står bak målingene som ble benyttet av Klimapanelet til å vise at vi står foran en farlig, global oppvarming grunnet våre klimagassutslipp. Grafen han fremstilte hadde form som ei hockeykølle, der bladet som var vendt oppover skulle vise at vi nå kom til å få et farlig varmt klima i tiden som kommer.
Mange forskere og statistikere har i ettertid avslørt hvordan Michael Mann har arbeidet, og funnet at arbeidsmåten strider mot all bruk av vitenskapsmetodikk. Klimapanelet har i stillhet fjernet denne grafen fra sine rapporter.

En av Manns sterkeste kritikere, en av pionerene i Kanada når det gjelder arktisk vær- og klima-forskning, Tim Ball, gikk så langt som å uttale at Mann hører hjemme i "the state pen" (fengsel) i stedet for "Penn. State" (Universitetet i Pennsylvania der han er ansatt). Denne uttalelsen kom blant annet fordi Mann nektet å utlevere data og dataprogram som viste hvordan han hadde arbeidet. Slik oppførsel er i strid med vitenskapelig åpenhet, rutiner og kutyme.

Mann klaget Tim Ball inn for en Kanadisk domstol, men for å bevise at utsagnet mot ham var fornærmende, forlangte retten at Mann måtte fremlegge dataene og programutskriftene. Fristen er nå for lengst gått ut uten at datagrunnlaget er lagt frem. Dette betraktes som forakt for retten, noe som vil få katastrofale følger for Michael Mann.

I USA arbeider Trump-administrasjonen for å gjøre vitenskapelige data og forskning finansiert av staten lettere tilgjengelig for undersøkelser av andre forskere. Her har de helt sikkert merket seg hva som har skjedd i rettsalen i nabolandet. 


Litt mer om rettssaken

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar