mandag 18. september 2017

Nå har isen i nord nådd sitt minimum for i år

De som tror på klimadogmet (at våre CO2-utslipp varmer opp kloden på en faretruende måte) har gjort flere framstøt for å vise at man kan ro og/eller seile til Nordpolen i sommersesongen. De som har studert ismeldingene fra det danske meteorologiske institutt og National Snow & Ice Data Center ble neppe overrasket da disse stuntene feilet. 

Nå har isen passert minimumspunktet. Pr. 16. september ser dette slik ut (dataene er hentet fra National Snow & Ice Data Center i USA) :Når vi vet at sterke østlige vinder i mange måneder har blåst mye av isen vestover, slik at Nordvestpassasjen fremdeles er tettet igjen, er det rimelig å tro at isutbredelsen ville ha vært enda større ved mindre vind. Uansett ser vi av disse dataene at det virker som den spådde, årlige minkingen av isen i nord har tatt slutt. I år er det 37% større isutbredelse enn det var i minimumsåret 2012. Det er også mer enn 11% større utbredelse enn det var for 10 år siden.

Dette er helt i tråd med det som er målt av endring av temperatur i Golfstrømmen som har minket med en hel grad C siden 2006.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar