onsdag 8. november 2017

Bjørnedyr. Kommer de fra rommet (og skal vi sende dem tilbake)?

Bjørnedyr - også kalt "Water Bear", "Space Bear" eller "Moss Piglet" på engelsk.

Bildet er hentet fra Wikipedia.Det er ikke mange som har sett bjørnedyr. De minste er bare 0,05 mm lange – de store kan bli opptil 1,5 mm, så det er en fordel å benytte mikroskop for å betrakte dem. Bjørnedyr er blant de minste flercellede dyrene i verden. De finnes overalt, kan klare seg uten vann i årevis og tåler temperaturer fra omkring -273 grader minus til 150 grader pluss. Robustheten skyldes en ekstrem dvaletilstand som stopper alle kroppsprosessene.
I 2015 var det ei forskergruppe som mente at DNAet til Bjørnedyrene var så forskjellig fra det som var vanlig, at disse dyrene kanskje kunne komme fra verdensrommet. En besnærende tanke, men forskjellen er i ettertid tilskrevet forurensning fra omgivelsene. 
Men disse hardføre dyrene er ideelle kandidater til å benyttes som romfarere, da de har overlevd lange opphold i verdensrommet (uten romdrakt). 


Det er her et spennende romprosjekt kommer inn i bildet. Breakthrough Starshot er et ingeniørprosjekt som vil prøve å sende små sonder utstyrt med solseil, der drivkraften er kraftig laserlys, til Alpha Centauri. Her er planen at noen av disse sondene, kalt StarChip, skal ha bjørnedyr som passasjerer. En slik reise er tenkt å ta mellom 20 og 30 år med hastighet mellom 15% til 20% av lyshastigheten. Konseptet for en slik ferd ble beskrevet av Philip Lubin i 2015 i "A Roadmap to Interstellar Flight". 


Prosjektet virker å være seriøst, da styremedlemmer er blant annet Stephen Hawking, Mark Zuckerberg og milliardæren Yuri Milner


En film om Bjørnedyr.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar