tirsdag 16. januar 2018

Den globale oppvarmingen skulle være størst i nærheten av Arktis og Antarktis

I samband med påstandene om at vi har en galopperende økning av temperaturene, kraftigere jo lengre vekk fra ekvator man kommer, kunne det være på sin plass å undersøke sannhetsgehalten i dette. Et sted å starte ville være å sjekke med Meteorologisk Institutt (DNMI). For å kunne hent observasjonsdata har DNMI opprettet en webside, eklima.no som ser slik ut:Ordner man seg brukernavn og passord, kan man finne mange observasjoner. Her er et eksempel på statistikkdata som kan hentes:Ett hakk videre i menyene:Velger man eksempelvis Nord-Norge, og går videre:


dukker det opp en side der du skal sette navn på rapporten, og så genereres det en datafil. Dataene finner du der det står rapportliste:


Dette kan du lese inn i et Excel-ark.
Genererer man en graf på grunnlag av dette, ble det i dette tilfellet seende slik ut:

Tilsvarende for Finnmarksvidda:Drar man enda lengre nord, finner vi Jan Mayen. Selv om dataene i dette tilfellet er homogenisert, ser det ikke ut som om DNMI benytter samme metodikk som GISS:

Vardø ligger også isolert ute i havet og viser ingen skremmende oppvarming:Her kan man dra sine konklusjoner selv.
Lenke til svenske klimadata
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar