lørdag 27. januar 2018

Miljødelen av EU har gått i ei "demokratifelle"

Neno Dimov


Jeg vil tro at det er svært få i Norge som har hørt om Neno Dimov. Han er Bulgarias miljøminister. Nå er han, på grunn av at embedet skal rotere i EU, blitt leder for miljøvernpolitikken i EU. Dette systemet som skal gi oss inntrykk at EU er demokratisk, har gitt et ganske morsomt utslag. Mannen har offentlig utalt at han stiller seg sterkt tvilende til at menneskeskapte klimaforandringer er av vesentlig betyding. Nå skal han koordinere EUs miljøpolitikk de neste 6 månedene. Han har også uttalt at det "bestandig er rom for utfordringer og tvil". Ellers er han kjent som en stor beundrer av Donald Trump.

Miljøvernorganisasjonene er i harnisk, da disse selvsagt risikerer å miste deler av pengesekken de så ufortjent har fått ta del i med sine overdrevne dommedagprofetier. Men kanskje EU nå kan konsentrere seg om å bekjempe virkelig forurensning i stedet for den innbilte klimautfordringen.

Vi står foran en interessant 6-månedersperiode.


Lenker:

Perioden til Dimov er juli til desember 2018

De neste ministrene vil være fra:

Østerrike - januar til juni 2019

Romania - juli til desember 2019

Finland - januar - juni 2020


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar