lørdag 10. mars 2018

Sykling gir større "carbon footprint" enn bilkjøring


Det klimaindustrielle komplekset, inklusive aktivister, politikere, byråkrater m.m. har lenge prøvd å påvirke oss til å sykle i stedet for å ta bil når vi skal forflytte oss fra A til B. Dette for å redusere vår CO2-utslipp, da de tror at om vi fortsetter med disse utslippene vil vi få "jorda til å koke".


Det er imidlertid et lite problem her. Folkene ved phys.org har sammenlignet CO2-utslippene ved sykling kontra bilkjøring. De fant ut at en egg, bacon og pølsesandwich har et karbon fotavtrykk tilsvarende 12 miles med bilkjøring. Men om en syklist skal ha nok "drivstoff" til å kunne bevege seg 12 miles må vedkommende fortære 1,3 sandwicher.  Sagt på en annen måte: å benytte en sandwich-drevet sykkel gir et karbon fotavtrykk 30% større enn om man beveger seg med bil. Bensin er et veldig effektivt drivstoff.


Lenker.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar