onsdag 18. september 2013

Har vi ikke fått nok av klimaskremsler nå?


I perioden 23. til 27. september ventes det at klimapanelets femte rapport skal presenteres. Lekkasjer fra rapporten viser at skremselscenariene fortsatt er levende. Om vi ikke legger om våre levevaner, venter det oss katastrofe og «kokende» jord. Sitat derfra:

"Endringer er anslått å forekomme i alle regioner av verden, og omfatter endringer på land og i hav, i vannets kretsløp, i kryosfæren, i havnivået, i form av ekstreme hendelser og havforsuring. Mange av disse endringene vil vedvare i århundrer. Det å begrense klimaendringene vil kreve betydelige og vedvarende reduksjon av [karbon-dioksid] utslippene. "

Dette er intet mindre enn en spådom som tar utgangspunkt i de datamodellene som sentrale klimaforskere har fått utarbeidet. Men IPCC (Klimapanelet) har et alvorlig troverdighetsproblem. Dette ser man tydelig ved å betrakte figur 1.4 fra kapittel 1 i denne rapporten.


Modellene spår en ting, men dataene viser noe helt annet.

Forkortelser:
FAR – første rapport (First Assessment Report)                  – 1990
SAR – andre rapport (Second Assessment Report)             – 1995
TAR – tredje rapport (Third Assessment Report)                – 2001
AR4 – fjerde rapport (Fourth Assessment Report)              – 2007


De kulørte båndene i figuren viser modellspådommene som forelå fra de forskjellige rapportene. De svarte rektanglene, med markert usikkerhet, viser målingene vi har av den virkelige temperatur­utviklingen. Det lysegrå feltet oppe og nede er utenfor modellenes virkefelt. Vi vil få de siste spådommene (fra AR5) senere i september, 2013.

Alle modellene har bommet totalt, og spådd større oppvarming enn det som ble målt.

Fysiker og nobelprisvinner Richard Feynman (1918 – 1988) har treffende sagt dette på en generell måte: 

«It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are. If it doesn't agree with experiment, it's wrong

Nå er tiden kommet da det globale oppvarmingshysteriet til klimapanelet har kollidert med det som man faktisk observerer. Dette skyldes selvsagt at klimapanelet i praksis har «lagt alle eggene i en kurv» - der de har tilskrevet størstedelen av klimapåvirkningen til å komme fra menneskeutsluppet CO2. Målingene viser at det helt tydelig er andre faktorer som virker kraftigere.

Det er å håpe at AR5 blir den siste rapporten fra IPCC. Nå bør både IPCC og byråkratiet rundt denne organisasjonen avvikles. De feilaktig innkrevde CO2-avgiftene (vi snakker her om milliarder av dollar/euro/kroner) bør tilbakebetales.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar