onsdag 14. januar 2015

Tysk ekspert på meteorologisk instrumentering uttaler seg mot den påståtte CO2-påvirkningen av klimaet.

Den tyske meteorologen Klaus Hager fra Lechfeld mener at diskusjonen om tiltak mot klimaendringer er latterlig. Menneskene kan ikke ha noen merkbar innflytelse på klimaet, sier han.

Klaus Hager har praktisert meteorologi i 44 år og har forelest ved Universitetet i Augsburg, Tyskland, i 10 år. Han betraktes som ekspert på meteorologisk instrumentering og målinger.
Her er en oversettelse av et intervju med ham i avisa «Augsburger Allgemeine», 9. januar 2015:

Intervjuer:

«Mr. Hager, for tiden opplever vi en vinter som, med unntak av uken etter jul, ikke er noen ordentlig vinter. Kan dette betraktes som et resultat av klimaendringer?»

Hager:

«Det er lett å gripe til slagordet “klimaendringer“. Men dette har ikke noe med realteter å gjøre. Om du eksempelvis vil se på denne vinteren, kan vi belyse Augsburg-regionen. I en tidsserie på mer enn 60 år er den gjennomsnittlige temperaturen i månedene desember, januar og februar på minus 0,2 grader Celsius. I denne oppregningen av år er det en viss regelmessighet, men påstanden om at vi har fått det varmere i de senere årene, er det ikke mulig å finne.For de siste 10 vintrene gjelder det at 3 hadde temperaturer over middelverdien, men 6 hadde under middelverdien, og 1 lå på middeltemperaturen. Jeg kan også trekke frem andre størrelser, som det absolutte temperaturminimum som ble nådd for 20 år siden. Da målte man – 27,1 grader. I årene foran og etter lå temperaturene mer eller mindre tydelig over dette. Men det var en ordentlig sikk-sakk-kurs som ikke viser noen regularitet.»

Intervjuer:

«Og hva er konklusjonen da?»

Hager:

«Da må jeg bare sitere professor Lauscher fra Wien: “svingninger dominerer klimaet, ikke trender. Når det gjelder klima er endringer det eneste som er konstant“. Og hvis du ser tilbake i historien til menneskeheten, da vises igjen og igjen kaldere og varmere perioder. Romerne drakk vin i Augsburg, som i antikken. Den ble for det meste dyrket her i denne regionen. Dette ble gjort mulig på grunn av klimaet. Men frarundt år 350 ble det etter hvert kaldere, noe som var en betydelig grunn til migrasjon av folk i senantikken. I det østeuropeiske området forverret klimaet seg i slik at det var vanskelig å overleve i lengden.I vår tid er det slik at vi har en varm fase bak oss. Denne varte fra 60-tallet til midten av 90-tallet.Siden ca 2005 opplever vi atter en temperaturnedgang. Den målte nedgangen er noe dempet fordi man har endret målemetodikk.»

Hager:

«Klimavern er ideologisk ladet.»

Intervjuer:

«Hva mener du med det?»

Hager:

«Glass-termometre ble erstattet av elektroniske termometre rundt 1995. Og de reagerer raskere på temperaturvariasjoner. I åtte år har jeg utført parallelle målinger på Lechfeld. Resultatet var at de elektroniske termometrene viste 0,9 grader høyere temperatur enn forgjengere igjorde. Så her sammenligner man epler med pærer, selv om man i begge tilfeller måler temperaturer.»

Intervjuer:

«Det vil si, bare ved å benytte andre måleinstrumenter får du en høyere temperatur? Og dette benyttes deretter som et viktig argument i diskusjoner om klimatiltak.»

Hager:

«Det er riktig. Klimaendringer og klimatiltak er blitt ideologisk ladede og belastede tema. Man tør knapt motsi disse fordi du da straks vil bli plassert i «klimaskammekroken». Spesielt når det kommer til målrettet reduksjon av CO2-utslipp blir folk tatt ved nesen. De som bringer den såkalte drivhuseffekten til CO2 på banen, enten vitenskapelig eller politisk, bør tenke seg om først. Karbondioksidet er ikke giftig i naturen, men er nødvendig for fotosyntesen. I tillegg er våre værmønstre avhengig av et tosifret antall individuelle faktorer med ganske forskjellig vekting. Vær og klima er og blir på grunn av sin kaotiske kompleksitet fullstendig ukontrollerbart.»

Hager:

«Den menneskelige påvirkning på klimaet er overvurdert.»

Intervjuer:

«Igjen, for ordens skyld: Du sier altså at klimakrav knyttet til CO2 er ikke kan tas alvorlig?»

Hager:

«Å ilegge CO2-avgifter er faktisk en synd mot nasjonalformuen. Hvis man ønsker å stoppe den påståtte klimaendringen, så må man likevel spørre seg hva alt dette er og hvem som profiterer på dette på bekostning av borgerne?»

Intervjuer:

«Dermed er altså menneskelig påvirkning i form av utslipp av karbondioksid og innvirkningen på miljøet overvurdert?»

Hager:

«Definitivt. Luft består av om lag 78 prosent nitrogen og nesten 21 prosent oksygen. Bare 0,038 prosent karbondioksyd. Med andre ord, bare én av 2,632 luftmolekyler er en CO2-molekyl. Og hver 83 CO2-molekyler kommer bare nøyaktig ett fra menneskelige kilder. Dette for å vise det rette forholdet.»

Intervjuer:

«Dette gjør at dine påstander motsier tesene til mange andre forskere.»

Hager:

«Du vet, jeg sjekker gjerne fakta og ønsker andre å tenke over det og ikke svelge alt ufiltrert selv om tidsånden sier noe annet. Motoren som driver værfenomene er solen. De menneskeskapte klimaendringene vil vise seg å være luftboble. Dette kommer til å sprekke på linje redselen for skogsdøden – og det vil skje på grunn av naturen – her mener jeg når solaktiviteten faller igjen.»*************************************************

Referanse: Augsburger Allgemeine