torsdag 26. oktober 2017

Villere og våtere - eller?

Når det snør riktig mye eller en kraftig kuldebølge er på gang ett eller annet sted i verden, prøver de fleste media å forklare oss at dette bare er vær. Det må ikke forveksles med klimaendringer. Men faller det mer regn enn normalt, er tørke noe sted, stormflo, is som kalver eller hetebølge, skyldes det straks "menneskeskapte klimaendringer". Tidligere hette det (menneskeskapt) "global oppvarming", men siden den globale temperaturen ikke har steget signifikant i dette årtusen, måtte skremselsmantraet endres.


Norge har ofte vært utsatt for uvær. Media prøver stadig å fremstille det som noe nytt og katastrofalt. Det stemmer bare ikke, slike ting har skjedd før. Her er det ikke nødvendig med flere argumenter, fotoet under dokumenterer på en utmerket måte tidligere tiders flomkatastrofer.lørdag 21. oktober 2017

BBC har villedet om klima siden 2006.

Den britiske TV-serien "Yes Minister" (Javel, herr statsråd), med oppfølgeren "Yes Prime Minister" (Javel, herr statsminister) gikk på BBC2 på 1980-tallet. Dette var en satirisk fremstilling av politikere og byråkraters framferd. Serien ble veldig godt mottatt – også i Norge hadde vi glede av den, den ble vist på NRK fra 1981.

I 2013 kom en ny oppfølger. Selv om BBC hadde bestilt og betalt for dette, lot de Gold Television Channel (en britisk komediekanal tilsluttet UKTV network) overta programmene. Nå kan man lure på hvorfor BBC ikke ville ta i dette stoffet. Det var ikke kvaliteten BBC reagerte på. Det var innholdet.

For å belyse dette nærmere må man helt tilbake til 26. januar 2006. Da avholdt BBC noe de kalte ett ‘high-level' seminar med tittelen 'Climate Change - TheChallenge to Broadcasting'. Deltakerlista ble forsøkt holdt hemmelig, men etter mye press fra offentligheten uttalte BBC at deltakerne var 30 nøkkelpersoner fra BBC pluss 30 gjester som var spesialister innenfor klimaområdet.

Reaksjonen fra BBC ved flere forespørsler etter deltakerlista var å sende ut noen advokater betalt med lisenspenger for å skjule (ved dom) hvem som egentlig var til stede. Etter mye om og men ble deltakerlista likevel avslørt mot BBCs vilje. Deltakerne var i hovedsak BBCs programskapere, aktivister og representanter for investerings-selskap og pensjonsfond. BBCs pensjonsfond, som da gikk med 2 milliarder £ i underskudd og hadde hoveddelen av porteføljen dypt inne i "grønne" selskap (Institutional Investors Group on Climate Change - IIGCC), var også representert.

Resultatet av seminaret ble at folk som var skeptiske til klimadogmet ikke skulle slippe til i BBC i like stor grad som klimahypokonderne. Igangsettingen av dette vedtaket startet umiddelbart. Fra 2006 har BBC derfor serieprodusert en rekke ensidige og misvisende propagandainnslag i klimadebatten.

Det er spesielt ett av innslagene i denne siste serien av "Yes, Prime Minister" som brøt med BBCs klimaskremselsagenda. Der var mange av de relevante ankepunktene mot alarmismen tatt opp på en humoristisk måte.

Del 1 av episoden "Klima-Tsaren": https://vimeo.com/124391891
Del 2 av episoden "Klima-Tsaren": https://vimeo.com/124392955

Dette var nok medvirkende til at BBC ikke ville vise disse programmene.


Til overmål videreformidler både NRK og SVT BBCs skremsels-propaganda. I sovjet-tida visse folk bak jernteppet at de ble utsatt for statspropaganda. Jeg er ikke overbevist om at folk her i vesten skjønner at de utsettes for noe tilsvarende nå.


Lenker:

En lengre rapport (76 sider) om denne BBC-skandalen:

Avisa "The Scotsman" hadde en artikkel om dette:

Avisa "The Register" hadde en artikkel:

"Mail Online" hadde en artikkel om dette":

Hjemmesiden til Institutional Investors Group on Climate Change:mandag 16. oktober 2017

Ei virkelig merkelig stjerne

En eksoplanet er en planet som går i bane om andre stjerner enn sola. Pr. 10. mai 2017 hadde man observert 3529  bekreftede eksoplaneter. Men det er langt flere kandidater. De seneste årene har slike observasjoner økt i antall, slik:
Illustrasjon hentet fra WikipediaDen første eksoplaneten ble observert 6. oktober 1995 og fikk navnet 51 Pegasi b, som befinner seg i en avstand på 50,9 lysår.  Omtrent 97% av slike planeter blir oppdaget ved hjelp av indirekte metoder, som for eksempel en nedgang i lysintensiteten fra stjernen de roterer rundt. 
3 planetkandidater som man har funnet i bane rundt  KIC 8478994. Den minste planeten har en gjennomgangsdybde på 12 deler pr. Million. Det tilsvarer en potensiell planet med radius mindre enn Merkur.  (Illustrasjon hentet fra astrobites.org). Merk at høyre og venstre kant av nedgangen i lysmålingen er symmetrisk.
Samtidig som man leter eksoplaneter søker man også å finne ut om noen av disse har en avstand til sin sol som gjør dem til kandidater for å kunne være beboelige – en slags leting etter en alternativ jordklode. Området der liv som vi kjenner kan eksistere kalles på engelsk "The Goldilocks Zone" (Gullhårsonen). Her er en oversikt over de 13 mest sannsynlige planetene som pr. nå (2017) er oppdaget i "Goldilock-sonen" som man tror det kan være mulig for mennesker å bo på: Name
Type
Mass
(ME)
Radius
(RE)
Flux
(SE)
Teq
(K)
Period
(days)
Distance
(ly)
ESI
M-Warm Terran
≥ 1.3
0.8 - 1.1 - 1.4
0.66
229
11.2
4.2
0.85
M-Warm Terran
0.6
0.9
0.65
229
6.1
39
0.85
003. GJ 667 C c
M-Warm Terran
≥ 3.8
1.1 - 1.5 - 2.0
0.88
247
28.1
22
0.84
K-Warm Terran
8.2 - 2.3 - 1.0
1.3
0.70
233
112.3
1115
0.84
M-Warm Terran
≥ 2.7
1.0 - 1.4 - 1.8
0.56
221
39.0
22
0.77
M-Warm Terran
9.8 - 2.7 - 1.2
1.4
0.49
213
86.8
769
0.73
M-Warm Terran
0.7
1.0
0.38
200
9.2
39
0.68
008. LHS 1140 b (N)
M-Warm Terran
6.6
1.4
0.41
200
24.7
41
0.68
009. Kapteyn b*
M-Warm Terran
≥ 4.8
1.2 - 1.6 - 2.1
0.43
205
48.6
13
0.67
K-Warm Terran
10.2 - 2.8 - 1.2
1.4
0.39
201
267.3
1200
0.67
M-Warm Terran
4.7 - 1.5 - 0.6
1.2
0.29
188
129.9
561
0.61
M-Warm Terran
≥ 2.7
1.0 - 1.4 - 1.8
0.30
189
62.2
22
0.60
M-Warm Terran
1.3
1.1
0.26
181
12.4
39
0.58
* planet canditate/unconfirmed, (N) = new addition to the catalogDe første oppdagelsene ble utført av "High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS)  ved La Silla-observatoriet i Chile.  De fleste av oppdagelsene er i den senere tid utført av romteleskopet Kepler som ble skutt opp i 2009. Arbeidet tar tid, men bød ikke på store overraskelser før man peilet seg inn på stjerna med navn KIC 8462852. Der fant man at noe massivt, omtrent 1000 ganger større enn jorda blokkerte lyset med ujevne mellomrom. Denne observasjonen ble gjort i mai 2009. En slik lysblokkering varer vanligvis bare noen timer, men her var det en lysblokkering som varte nesten en uke.


KIC 8462852 lysdropp – versjon 1 (illustrasjonen er hentet fra foredraget til astronomen Tabetha Boyajian).
I tillegg var lysdroppet usymmetrisk. Det som blokkerte stjernelyset kunne derfor ikke være rundt som en planet. Man observerte noen flere slike lysdropp en stund, men så var det helt stilt i flere år. Men i 2011 droppet lyset hele 15%. Dette er veldig mye, da en vanlig planet ville bare gi en reduksjon på 1%. Også her tok reduksjonen av lyset nesten en uke, men steg opp igjen etterpå i løpet av et par dager. Etter dette varte det helt til februar 2013.KIC 8462852 lysdropp – versjon 2 (illustrasjonen er hentet fra foredraget til astronomen Tabetha Boyajian).

Da kom en serie med slike "dipp" som varte nesten 100 dager. Også her var det forskjellig utseende på lysdroppene – noen varte bare en dag eller to, andre varte ukesvis. Noen av variasjonene gikk både opp og ned, som om forskjellige hendelser var overlagret hverandre. Så observerte man en nedgang i intensiteten av stjernelyset på omkring 20%.

De fleste forskerne som ble informert om dette mente at her var det noe galt med datene. Men nærmere undersøkelse viste at dataene var reelle, det måtte finnes en astrofysisk forklaring. Her var det noe i rommet som kom i veien for stjerna og blokkerte lyset. Mange engasjerte seg og trakk frem teorier om støv, planetkollisjoner (som da jorda og månen ble dannet). Noen av teoriene kunne forklare deler av de observerte data, men det var også mye av dette som ikke stemte med forsøkene på forklaring. Man prøvde seg også med å tenke seg en stor sverm av kometer som passerte foran stjerna i ett svært elliptisk omløp. Dette ville være i samsvar med observasjonene. Men det ville imidlertid kreve hundrevis av kometer som passerte mellom oss og stjerna, så i virkeligheten måtte det være snakk om titusenvis av kometer. Av alle dårlige forslag på naturlige forklaringer var dette den beste.
Forskere skal normalt beskrive resultater, men her kom de med en rapport som hadde flere spørsmål enn svar:
Forskerne fant på en "flashy" tittel, "Where's the flux" – sjekk akronymet W  t  f

På dette stadiet innså man at naturlige forklaringer egentlig ikke var særlig overbevisende. Derfor måtte man, enten man ville eller ikke, også se på muligheten for at det kunne ha med aliens å gjøre. Derfor ba forskerne om at SETI-folkene måtte begynne å lete etter signaler fra dette solsystemet. Dette kunne man ikke holde hemmelig. MSM fikk tak i denne beskjeden, og dermed finnes det i dag titusenvis av artikler om stjerna KIC 8462852.Melding på oppslagstavla til SETI-prosjektet pr. 06.10.2017:


The new study does not solve all of KIC 8462852's mysteries, however. For example, it does not address the short-term 20 percent brightness dips, which were detected by NASA's planet-hunting Kepler space telescope. (Kepler is now observing a different part of the sky during its K2 extended mission and will not follow up on Tabby's star for the forseeable future.)
And a different study—led by Joshua Simon of the Observatories of the Carnegie Institution for Science in Pasadena, California—just found that Tabby's star experienced two brightening spells over the past 11 years. (Simon and his colleagues also determined that the star has dimmed by about 1.5 percent from February 2015 to now.)
"Up until this work, we had thought that the star's changes in brightness were only occurring in one direction—dimming," Simon said in a statement. "The realization that the star sometimes gets brighter in addition to periods of dimming is incompatible with most hypotheses to explain its weird behavior."

Strange brightness dips

KIC 8462852, which lies about 1,500 light-years from Earth, has generated a great deal of intrigue and speculation since 2015. That year, a team led by astronomer Tabetha Boyajian (hence the star's nicknames) reported that KIC 8462852 had dimmed dramatically several times over the past half-decade or so, once by 22 percent.Astronomen TabethaBoyajian er den som har ledet arbeidet med å observere stjerna, derfor har stjerna ofte gått under navnet "Tabby's Star".


Tabeta BoyajianLenker:


Mysteriet - foredrag av Tabeta Boyajian: https://www.youtube.com/watch?v=gypAjPp6eps