fredag 13. september 2019

Microsoft gir nå mulighet for å kjøre Linux direkte på en Windows10-maskin

I 2019 overrasket Microsoft brukerne ved å legge inn mulighet for å kjøre Linux operativsystem direkte under Windows10. For å kunne gjøre dette, må du ha Windows build 16215 eller nyere. Da kan du starte kontrollpanelet --> Programmer og funksjoner --> Slå Windows-funksjoner på eller av --> Windows-delsystem for Linux




Etter dette er ferdiginstallert, er det bare å gå i "Microsoft Store" og velge en av flere mulige Linux-distribusjoner.















Jeg har tidligere beskrevet Linux Mint. Den baserer seg på Linux-varianten Ubuntu, så i dette eksemplet velger jeg Ubuntu. Installasjonen starter ved å velge Ubuntu og trykke Start:

















Installasjonen tar litt tid, men når det hele er ferdig, kommer det opp et terminal-vindu, slik:



Offisielt gir ikke Microsoft support for grafisk desktop. 

Som vanlig ved slike installasjoner må man angi brukernavn og passord. Etterpå er det lurt å oppdatere programvaren som følger med. Det gjør man med denne kommandoen:

sudo apt-get update

Etter dette kan man prøve å installere Midnight Commander - MC - som er et filutforskerverktøy. Installeres med følgende kommando:

sudo apt-get install mc

Etter installasjonen starter man verktøyet med kommandoen:

mc






















Menyen nederst viser til bruk av funksjonstastene F1 til F10.

En enkel tekstbehandler ved navn "joe", som baserer seg i stor grad på de samme tastatursnarveiene som WordStar (tidligere nevnt i denne artikkelen), installerer man slik:

sudo apt install joe

Denne startes ved å gi kommandoen

joe

Man får opp en hjelpemeny ved å taste ^KH






















I lengden tar det unødig lang tid å lete opp programvare - man må lete på nettet. Derfor hadde det vært greitt om det var mulig å foreta installasjoner av programvare ved å benytte et grafisk grensesnitt som ga oss oversikt over de mulige valgene man har. For å få dette til, må man installere en såkalt X-Server, som er en programvare for å styre grafikken på en bestemt måte. Heldigvis finnes slik programvare, gratis, og den skal installeres i Windows. XMing X Server finnes her: 

https://sourceforge.net/projects/xming/

Når den er installert vil den også kunne benyttes av den Ubuntuen vi har installert - men da må man gi denne kommandoen først:

export DISPLAY=:0

Vær nøye med bruk av store og små bokstaver! 

Da er det klart for å installere det grafiske installasjonsprogrammet ved navn Synaptic:

sudo apt-get install synaptic

Om man prøver å starte synaptic etter installasjonen, får man imidlertid denne meldingen:











Gi derfor kommandoen:

sudo synaptic 

og et slikt grafisk bilde dukker opp:



















Siden Microsoft foreløpig ikke gir support til slik grafikk, er det selvsagt ikke all programvare som kommer til å virke. Men den åpne kontorverktøypakken, LibreOffice, lar seg installere og virker tilsynelatende. 
























søndag 18. august 2019

Eksempel på oppsett av en virtuell datamaskin på hjemme-PC-en


De fleste som har en hjemme-PC benytter seg av operativsystemet Windows10. Noen (men sannsynligvis ikke så mange) funderer nok av og til på hvordan det ville være å benytte et annet operativsystem, eksempelvis Linux. Da er det mulig å bruke hjemme-PC-en for å teste dette - uten å måtte avinstallere Windows. 

Løsningen er å installere programvare for å sette opp en virtuell maskin. Det finnes flere slike varianter, men i dette eksemplet skal vi benytte Oracles Virtualbox, (ikke minst fordi den er gratis). Man finner den på nettet her: 

https://www.virtualbox.org/ 

Gjeldende versjon er for tiden nr. 6.0.10. Skal programvaren benyttes på en Windows-maskin, skal man naturlig nok laste ned programvaren for "Windows host". I tillegg bør man også laste ned "Virtualbox Extension Pack". Begge programvarene installeres.


Så må man finne seg en versjon av Linux som skal benyttes. Den Linux-varianten som minner mest om Windows menymessig, er etter min vurdering Linux Mint med Cinnamon desktop. Dette er også gratis programvare. Den finnes her: 

https://www.linuxmint.com/download.php

Velg 64-bits versjonen.

Med Virtualbox og Extension Pack installert, er det ei lita "snublefelle" som kan hindre oppsett av 64-bits-Linuxen (jeg forutsetter at hjemme-PC-en kjører 64-bits Windows) i Virtualbox. Det er ei innstilling i BIOS som må være satt slik (eller noe lignende - avhengig av hvilken BIOS man har): 





Når man så kommer i gang og starter Virtualbox-programmet, er det bare å velge i rullegardinsmenyen "Machine" --> "New" 

Da kommer dette bildet opp, der man må gjøre en del valg før man går videre:


Navnet velger man selv i navnefeltet. Machine Folder er satt automatisk i og med installasjonen av Virtualbox. I "Type"-feltet velger man Linux. Linux Mint er en variant av Ubuntu, derfor velger man dette.

Det neste man må hanskes med, er å velge hukommelses-størrelse på den virtuelle maskinen. Jeg tror man bør øke denne størrelsen til i forhold til forslaget på 2014 MB som kommer opp. Eksempelvis slik:


Neste skjermbilde ser slik ut:


Her er det bare å velge at man skal lage en slik diskplass, gjerne med VDI:


Om man så velger "Dynamically allocated" vil disk-størrelsen utvides automatisk etter behov (så lenge det fysisk er plass på PC-ens harddisk).


Etter dette får man opp et sørsmål om startstørrelse på  disken. Deretter er det bare å trykke på "Create", så har man et område som den virtuelle maskinen skal benytte som "privat" hard-disk.

Trykker man så på den grønne Start-pila, får man denne meldingen:


Her må man lete opp den nedlastede ISO-fila (Linux-fila). Når den er funnet, ser meldingen slik ut:


Da er det bare å trykke på start. Dette vil ta litt tid, så man blir nok sittende å betrakte dette skjermbildet en stund:


Etter hvert får man frem et Linux skrivebord. Fremdeles er ikke Linux installert på den virtuelle maskinen, den er bare startet opp uten å være installert. For å gå videre må man derfor benytte det ikonet som heter "Install Linux Mint". 





Når installasjonsprosessen starter, kommer disse valgene frem etter tur:


Her velger jeg norsk språk








Disse feltene fylles ut etter beste evne:









Så starter man på nytt:


Her må man fjerne installasjonsmediet (Linux ISO-fila)



Ved oppstart logger man på med det passordet man satte.



En slik driverinstallasjon vil ganske trolig mislykkes, som i eksemplet her. Dette er ikke farlig, systemet vil virke likevel.






Man kan tilpasse størrelsen på skjermbildet. Her må man prøve seg frem:



Da er den virtuelle Linux-maskinen oppe og går. Litt om hvordan man finner frem er delvis forklart i en tidligere artikkel (man hopper bare forbi installasjonsdelen):  

https://stjakobs.blogspot.com/2015/02/linux-noe-for-meg.html

















tirsdag 6. august 2019

Klimaaktivist-reiret NRK

Massebalansen av is på Grønland siden 1971 Foto: 

NRKs beskrivelse av klimautviklingen – er det fremdeles noen som tror på denne propagandaen? Ikke uvant svinger NRK seg opp i de store høyder ved å vise oss at deler av Grønlandsisen smelter slik at smeltevannet strømmer ut i elvene der. Dette skjer faktisk hver sommer. Sist onsdag (31.07.2019) smeltet over ti milliarder tonn is, kunne NRK berette, dette skulle være nok til å fylle 400 000 svømmebasseng. Nå høres det jo ut som om det er veldig mye is som smelter, men hvor mye er det i forhold til den totale ismengden på Grønland?
Nå bør vi ha klart for oss at selv om isen smelter på sommeren, bygger den seg også opp om vinteren. I tillegg til smelting sublimerer den (fordamper uten å gå over til flytende vann) og brekkes av som isfjell i sjøen om sommeren. Så en endags sommersmelting sier oss veldig lite om massebalansen over året.
For å finne ut av langtidseffekten kan man sjekke den danske Polarportalen (som finansieres av det som på engelsk kalles "Danish Ministry for Energy, Utilities and Climate".
Målinger viser at det har vært et massetap på 103 milliarder tonn is pr. år siden 1981. Dette er også et stort tall, men hvor bekymringsverdig er det? Om det skulle fortsette å forsvinne 103 milliarder tonn is i året, hva tilsvarer det i forhold til all isen på Grønland? Anslaget over den totale ismengden er omkring 2 600 000 000 000 000 tonn vann i form av snø og is. Et enkelt regnestykke gir oss et svar på over 25 000 år.
Når vi i tillegg betenker at massetapet i følge modellene har minket siden 2004, er det derfor rimelig å anta at Grønlansisen vil ligge trygt i veldig mange titusen år fremover.
NRK avslører seg atter en gang som et klimaaktivist-reir som prøver å skremme opp folk.


Lenke:
Polar Portal: http://polarportal.dk


torsdag 25. juli 2019

Ekkokammervirksomhet

Den statlig finansierte oppdragsforskningen som gjelder klimautviklingen har vært på ville veier i mange år. Oppdraget har tydeligvis vært å finne at menneskene er ansvarlige for en farlig global oppvarming grunnet våre utslipp av klimagassen CO2. Byråkratiet betaler om man finner en slik sammenheng – forskningsmidlene sitter ikke så løst om man peker på andre viktige faktorer som sola, endringer i solaktiviteten, kosmisk stråling, endringer i skydekket, urban oppvarming som påvirker temperaturdata, endringer i vannregimet rundt om i verden (vanndamp er en klimagass), skogrydding, endring i beplantning og mange andre faktorer. 

Det er derfor ikke til å undres over at stadig flere av forskerne befinner seg i et "ekkokammer" der de tror stadig mer på sine politikerbestilte "forskningsresultater".
De har kommet frem til at den globale oppvarmingen skal gi størst påvirkning  i de polare strøk. Dette har gitt seg en del sære utslag. I 2007/2008 var det et forskerteam som fant ut at sommerisen i nord ville være totalt forsvunnet innen år 2013 – eller i alle fall 2015. De hadde brukt 280 millioner kroner for å finne ut dette, så her var det ingen grunn til å tvile (sarkasme!).

I 2013 arrangerte professor Chris Turney fra Australia en ekspedisjon til Antarktis til for å ære Sir Douglas Mawson som seilte til Antarktis i 1913 uten å støte på is. Chris Turney hadde fått med seg "klimaforskere", et presseoppbud som skulle dekke "global oppvarming" samt betalende turister. Hensikten med turen var egentlig, i følge professoren, å vise hvordan global oppvarming påvirket planeten. Vitsen var å skape mest mulig publisitet for å skremme frem mere midler til "kampen mot global oppvarming".
Nå var det uendelig mere is i 2013/2014 enn det hadde vært i 1913. Dette medførte at pr.-stuntet kjørte seg fullstendig fast. Skuta ble stående fast i lang tid. Det måtte tilkalles både isbrytere og helikopter for å berge aktivistene.

På folkemunne fikk denne historien navnet "Ship of Fools".





I juli 2017 prøvde et seksmannsteam fra Storbritannia å ro fra Tromsø til Nordpolen. Den 10. august nådde de havisen ca. 79 grader nord (rett vest for Magdalenafjorden på Svalbard). Kulde og utmattelse gjorde at de snudde og rodde sørover til de havnet på Jan Mayen 19. august. Der ble de tatt hånd om til de kunne berges av den britiske kystvakta.


14 august samme år dro 2 seilbåter fra Nome i Alaska med et tilsvarende oppdrag – seile til Nordpolen. Reisens høydepunkt skulle sammenfalle med den tiden av året da sommerisen skulle være på sitt minimum – i midten av september. De kom "hakket" lengre nord enn roerne fra Storbritannia, men måtte selvsagt gi opp. 






I 2018 sendte Sverige en vitenskapelig ekspedisjon, der man skulle dra til Nordpolen ved å benytte isbryteren Oden. Dette klarte de til slutt, men her er et utdrag fra et referat fra båten, kalt "Veckobrev från Isbrytaren Oden 2018-08-10":

"Som jag nämnde i texten ovan har det varit väldigt kompakt is, jag har inte sett liknande förhållanden sedan 2005. 2016, som var förra gången när Oden var så här långt norrut gick det på ca 5 dagar från iskanten till denna latitud med snittfart på dryga 6 knop. Det har tagit betydligt längre tid denna gång och med en snittfart på ungefär 3 knop. Vi är i skrivande stund ca 45 Nm (83km)från Nordpolen. När isen bjuder på detta motstånd blir man som is-navigatör glad, då det konstant varit dystra nyheter om ”extremt liten is utbredning i Arktis” ”Isfritt i Norra Polarhavet” ”isbjörnarna drunknar” ”rederier som planerar rutter över Nordpolen”. Ja, det är då inga isbjörnar som drunknar här. Det kanske till och med är så att det kan vara svårt att få ner tassarna i vattnet. Vi är för högt upp på jordklotet för att det ska finnas bra satellitbilder att ta hjälp av, så det som finns till vår hjälp nu är helikoptern. Vi kör ogärna i blindo och skulle vi köra slut på vår helikopter-rek så stannar vi hellre, om inte vädret medger flygning. Att man stoppar då beror på vi faktiskt inte ser om vi skulle köra in i ett område med extremt svår is som kan göra att vi får svårt att fortsätta, vända eller rent av fastna. Jag hade inte tvekat under tidigare expeditioner att fortsätta utan helikopter-rek, men i rådande is-omständigheter är det oklokt. Vi använder faktiskt Odens alla resurser och system för att ta oss fram. Vädret har varit vad man kan förvänta sig av sommaren i Arktis, runt 1-0°C i luften och ca -1°C i vattnet, sikten varierar mellan dålig till riktigt dålig och vid några enstaka tillfällen riktigt fint. Vi måste passa på att flyga väg så fort tillfälle ges, så vi hela tiden vet vart vi ska."


I år har vi også fått et norsk "Ship of Fools" som har vaset seg nordover på basis av beviselige feilaktige klimamodeller. Her skulle man komme seg gjennom Nordvestpassasjen med forskningsskipet "Kronprins Haakon" til 1,4 milliarder kroner. At skipet var bygget i et land med betydelig erfaring med islagt farvann, Spania Italia (sarkasme! ), var det ingen som undret seg over. Det gikk som det måtte. De kjørte seg fast fordi de møtte uventet store ismasser nord for Svalbard. Resultatet ble i alle fall vendereis, en motor ute av drift, is i propellene og oljelekkasje i et av propellhusene.


Nok en gang er IPCCs klimamodeller falsifisert.





Uten å kommentere ytterligere har jeg merket meg at Hurtigruten har annonsert reiser gjennom Nordvestpassasjen i 2019. 

Lenke: https://www.hurtigruten.no/destinasjoner/nordvestpassasjen/#voyages