tirsdag 26. mai 2020

Påstandene om at malariamedisin ikke virker mot coronaviruset er merkelige
Etter at Trump gikk ut med anbefaling av malariamedisin mot corona-sykdommen, virker det som om det viktigste er å "ta" Trump - ikke å se på tallene fra land der malariamedisin benyttes jevnlig.

Et øyeblikksbilde av situasjonen pr. 26. mai 2020 viser eksempelvis tallene - dødsfall (av coronavirus) pr. million innbyggere - fra en del av de verst rammede landene:

Belgia                     -   806
Spania                    -   580
Storbritannia           -   546
Italia                        -   545
Frankrike                 -   437
Sverige                    -   409
Holland                    -   342
Irland                       -   327
USA                         -   303

I Folkehelseinstituttets oversikt over land i Afrika der malaria er utbredt - der man må forvente at malariamedisin blir benyttet ganske jevnlig - finner vi gjennomgående tall som kun utgjør noen få brøkdeler av tallene fra de ovennevnte landene.

Man kan selvsagt innvende at statistikkene fra land i Afrika ikke er så etterrettelige som i Europa og USA. Likevel er forskjellen så slående at dette trolig er en reell forskjell. Utenom malariamedisin kan selvsagt klimaforskjellen (varmt klima) ha noe å si. Sjekker man imidlertid Kenya, Etiopia og Eritrea - der store deler av landene er høyslette (og dermed relativt tempererte) - observerer man fremdeles svært lave tall. Det er kun to tettbefolkede øystater som har litt høye tall pr. million innbyggere, men der er forklaringen at det totale antall innbyggere er lavt. Derfor er 20 døde i Mayotte og 11 dødeSão Tomé og Príncipe likevel ikke avskrekkende. 

Malarialandene i Amerika viser en tilsvarende tendens. Dog er Brasil (som var sent ute med å ta pandemien på alvor), Ecuador (har høyfjellsområder uten malaria) og Peru (også med høyfjellsomnråder) verre ute enn de andre landene. Spesielt interessant er Costa Rica som veldig tidlig begynte med bevisst medisinering mot corona ved å benytte malariamedisin.

De som påstår at malariamedisin ikke virker, har et forklaringsproblem.Land med utbredelse av malaria        Antall corona-       Dødsfall pr.
tall pr. 26. mai 2020        døde        mill. innb.
Angola  4 0,1
Benin   3 0,2
Botswana 1 0,4
Burkina Faso 52 2
Burundi  1 0,08
Djibouti  14 14
Elfenbenskysten 30 1
Ekvatorial-Guinea 12 9
Eritrea  (ikke i Asmara og høylandet) 0 0
Etiopia (ikke i Adis Abeba og høylandet) 6 0,05
Gabon  14 6
Gambia  1 0,4
Ghana  32 1
Guinea  20 2
Guinea-Bissau  7 4
Kamerun 171 6
Kapp Verde 4 7
Kenya  52 1
Komorene  1 1
Kongo  16 3
Liberia 26 5
Madagaskar  2 0,07
Malawi  4 0,2
Mali  70 3
Mauretania   9 2
Mayotte   20 74
Mosambik  1 0,03
Namibia  0 0
Niger  62 3
Nigeria   233 1
Rwanda   0 0
São Tomé og Príncipe 11 50
Senegal   36 2
Sierra Leone 44 6
Somalia  67 4
Sudan  170 4
Swaziland (Eswatini) 2 2
Sør-Afrika   481 8
Tanzania (ikke over 1800 m)  21 0,4
Togo 13 2
Tsjad  62 4
Uganda 0 0
Zambia   7 0,4
Zimbabwe  4 0,3


AMERIKA (27. mai 2020):
Belize 2 5
Bolivia 274 24
Brasil 24746 116
Colombia 776 15
Costa Rica 10 2
Den dominikanske republikk 474 44
Ecuador (ikke over 1500 moh) 3275 186
El Salvador 37 6
Fransk Guiana 1 3
Guatamala 63 4
Guyana 11 14
Haiti 33 3
Honduras 188 19
Mexico 8134 63
Nicaragua 35 5
Panama 313 73
Paraguay 11 2
Peru 3788 115
Surinam 1 2
Venezuela 11 0,4mandag 18. mai 2020

SolminimumEn del norske aviser informerer nå om at sola har et rekordlavt aktivitetsnivå. Det blir hevdet at dette fører til dommedagsstemning i enkelte amerikanske medier. Om sola kommer til å oppføre seg som den gjorde på 1600-tallet, kan historien vise til både uår, uvær, kuldeperioder, hungersnød og sykdom (Svartedauden herjet i Norge i perioden 1349 til 1654).

Tallrike solfysikere har lenge vært klare på solens dominerende påvirkning på vårt klima.
(CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=969067)Media her i landet har sin vane tro hentet fram en klimaforsker fra klimaforskings­instituttet CICERO som påstår at "variasjonene vi ser i klimaet grunnet slike aktive og slappe perioder [på sola] er veldig svake egentlig". Ja, mon det. Dette er en veldig bastant uttalelse om et fenomen som vi potensielt ikke har sett maken til på over 350 år. Klimaforskere har lenge hevdet at de tar hensyn til variasjonene i sola når det gjelder å bedømme klimapåvirkningen. Men de har stort sett bare betraktet en parameter, solinnstrålingen, noe de mener kun har variert med 0,1 W/m2 siden 1800-tallet. En fersk rapport fra mars i år - Sun-like Stars Shed Light on Solar Climate Forcing – viser imidlertid at variasjonene har vært langt større, omkring 4,5 W/m2 siden 1750. Det klimaforskere flest ikke tar hensyn til, er variasjonene i den magnetiske aktiviteten som sola opprettholder. Slike variasjoner fører i sin tur til variasjoner i solvinden, som beskytter jorda fra intergalaktisk, kosmisk ståling.
Det er her det er passende å nevne teorien til professor Valentina Zharkova. Enkelt forklart går denne teorien ut på at sola har to uavhengige generatorer som "lager" magnetiske svingninger. Når disse svinger i takt er sola svært aktiv, solvinden blir sterk og Jorda beskyttes da mot intergalaktisk, kosmisk stråling. Når generatorene svinger i motfase blir solaktiviteten svak, solvinden svekkes og Jorda vil treffes av mer intergalaktisk, kosmisk stråling. Det er dette som er i ferd med å skje nå.
I motsetning til den ullne CO
2-teorien til klimaforskerne baserer Zharkovas teori seg i stor grad på ren matematikk.
I følge Zharkova går vi nå inn i en periode med global nedkjøling. Perioden vil vare i minst 30 år. Mekanismen bak dette er, i følge den danske fysikeren Svensmark, at mer høyenergetisk, kosmisk stråling vil gi et økende antall kondensasjonskjerner (for vann), noe som i sin tur vil øke skydekket i verden. Økt skydekke gir økt refleksjon av solstråling og dermed et kaldere klima.

Om du har i overkant av 2 timer å "slå i hjel" i disse coronatider, er Zharkova å finne her:Diverse avisoppslag om temaet:Rapporten "Sun-like Stars Shed Light on Solar Climate Forcing":Redaktøren har trukket tilbake artikkelen til Zahrkova, noe hun har protestert på:

https://retractionwatch.com/wp-content/uploads/2020/03/Valentina-Zharkova-comments.pdf


lørdag 9. mai 2020

Noen tanker om biologisk krigføring og COVID-19


The National Microbiology Lab in Winnipeg is one of only a handful in North America capable of handling dangerous pathogens such as Ebola. (Trevor Brine/CBC)

Det verserer mange historier i media og på nettet om folk som prøver å sko seg på corona-krisen. I samband med dette verserer det også en mengde konspirasjons­teorier på nettet. Både myndigheter og noen "seriøse" media prøver til dels å legge mange av disse historiene døde. Bakgrunnen er at man ikke ønsker å skape unødig uro blant folk.

En av disse historiene, som i utgangspunktet er ganske uklar og virker svært usannsynlig, blir imidlertid merkeligere og merkeligere jo mer man graver. Det dreier seg om hvordan viruset dukket opp i Wuhan.

Utgangspunktet finner man faktisk i 2002/2003 ved utbruddet av SARS. Dette initierte et samarbeid mellom USA og Canada der man gjorde en betydelig innsats for å studere virus fra utbruddet. USAs CDC- og NIH-folk gjennomgikk denne forskningen som ble drevet av Dr. Fauci (Trumps nåværende mikrobiologiske hovedrådgiver), og de konkluderte med at det ganske enkelt var for lite verdifullt og for farlig til å fortsette forskningen.  Programmets finansiering ble stoppet omkring 2013–2014.
Dr. Fauci var imidlertid ikke fornøyd med at forskningen ble stoppet, så han arrangerte fortsatt finansiering av canadisk og kinesisk arbeid. Dette for å omgå USAs reglverk. Arbeidet med dette fortsatte med betydelig transport av prøver frem og tilbake fra Canada, Kina og USA frem til 2019. Tallrike forsendelser ble stoppet i 2018 og senere av "US Customs and Border Patrol".

Etter hvert som tiden gikk ble dette prosjektet underlagt kontroll av det kinesiske kommunistpartiet. Dette ble innlemmet i de kinesiske, militære planene omkring 2015 mens det fortsatt ble finansiert av US CDC under dr. Fauchi.


Canadisk kringkasting (CBC)  kom i 2019 med dette oppslaget:

Dr. Xiangguo Qiu accepting a Governor General's Innovation Award at Rideau Hall in 2018. She, her husband, Keding Cheng, and an unknown number of her students from China were removed from Canada's only level-4 lab on July 5 amidst an RCMP investigation into what's being described as a possible 'policy breach.' (CBC)

Dette gjaldt i alt 5 kinesere som hadde tatt med seg 18 ampuller med biologiske prøver til Wuhan. Her var også SARS-CoV2 med i en av ampullene.

Nesten umiddelbart etter returen til Wuhan startet virusutbruddet der. Det er mest sannsynlig at dette var et rent uhell og ikke en planlagt start på biologisk krigføring. Men uhell eller ikke, resultatet ble til forveksling lik et militært angrep med biologiske våpen. Vi vet at Kina lenge prøvde å dysse ned hendelsen. De involverte ble pålagt munnkurv med trussel om strenge straffer.

Man kan undres over dr. Fauchis rolle i dette dramaet. Som medskyldig i virusutbruddet opptrer han også som topp-rådgiver for regjeringen "White House Coronavirus Task Force". Her virker det som han forsøker å forhindre bruken av velprøvde medisiner  (eksempelvis chloroquine og hydroxychloroquine/Plaquenil) mot virus. Her kan det bemerkes at disse medisinene ikke er underlagt patentbeskyttelse, følgelig er de ganske rimelige.

Media burde gå dr. Fauchi etter i sømmene for å finne hvilke bindinger han har til de firmaene som skal utvikle nye, patentbeskyttede og kostbare medisiner mot COVID-19.
Noe av stoffet er også hentet fra utdrag skrevet av Paul Noel, research scientist 6 level2 ved University of Alabama, Huntsvilletorsdag 7. mai 2020

Grønt skifte og grønn skifterettNaturvitenskaps-vegrerne som for enhver pris vil at norsk natur skal raseres med vindfarmer og solpanelskoger, evner i alt for liten grad å ta inn over seg at "det grønne skiftet" kun er et fantasifoster. Når subsidiene forsvinner blir bunnlinja fort mørkerød, ubønnhørlig fulgt av konkurser. Skraphaugene som blir igjen etter denne kyniske utnyttelsen av politikeres uvitenhet (slepphendt pengestøtte til slike fantasiprosjekt), må i ettertid fjernes for våre skattepenger. Her er det ikke snakk om et "grønt skifte" – snarere blir det "grønn skifterett".Dokumentasjon av galskapen finnes det flust av på nettet. Et godt eksempel er at styreformannen for klimaindoktrineringsinstituttet CICERO, Jens Ulltveit-Moe, slippes til i beste sendetid ( 22:50 ute i sendingen) på NRK for å snakke opp "det grønne skiftet" og grønne investeringer samtidig som han snakker ned oljeindustrien. Ulltveit-Moe er vel den personen i Norge som har tapt størst beløp på "grønne investeringer". Umeoe-Gruppen til Ulltveit-Moe har gjort opp regnskapet for 2019 med et tap på 2,2 milliarder kroner. Dette skyldes blant annet investeringer i fornybar energi fra sukkerrør i Brasil og aksjetap på investeringer i REC Silicon. I tillegg sliter han med underskudd i Burger King, Peppes og andre mindre restaurantkjeder. Det eneste overskuddet han kan trøste seg med, er at han har eierandeler i fire spesialskip som frakter flytende gass for Shell. Dette viser ganske grundig hva som er bærekraftig virksomhet, men som NRK hopper lett over.

Filmskaperen og miljøforkjemperen Michael Moore har nettopp sluppet en gratis film på nettet som avslører denne humbugen. Selv om den varer over 1 og ½ time er den vel verd å se.

Det "Grønne skiftet" er vår tids "snake oil".
Michael Mores film, "Planet of the humans":
Bolt report om filmen (SKY News of Australia):
lørdag 25. april 2020

Jordskjelv, vulkaner og kosmisk strålingSakurajima er en av de mest aktive vulkanene i verden, noe som gjør den ideell til å studere  muografi-teknikken

I 2010 kom det en studie – "Explosive volcanic eruptions triggered by cosmic rays: Volcano as a bubble chamber"Der har man undersøkt 11 utbrudd fra vulkaner der magmaen var rik på silisiumdioksid (kiselsyre). Dette gjaldt utbrudd i perioden år 1700 til 2005. I 9 av disse 11 tilfellene var sola inne i en inaktiv fase hva angår solflekker. Det betyr i praksis at solvinden – som beskytter mot høyenergetisk, kosmisk stråling – var relativt svak. Når protoner (kosmisk stråling) treffer atomkjerner i atmosfæren, oppstår en prosess som ender opp med at det dannes µ-ioner, som er elektrisk ladde partikler som kan trenge titalls av meter gjennom stein og annet materiale.  Slike partikler har vært målt både undervanns og 700 meter nede i fjell.

Man trenger ikke å la fantasien løpe så veldig langt før man også kan mistenke at annen geologisk aktivitet kan være påvirket av kosmisk stråling. Dette er imidlertid ikke noe som er bevist. Det er snakk om en hypotese, men i motsetning til alle påstandene om våre CO2-utslipp som skal gi oss farlig global oppvarming, er sjansene større for å kunne bekrefte eller avkrefte denne hypotesen.
Vi må bare ha mange nok målestasjoner plassert rundt om på kloden, slik at man alltid har noen i nærheten av der det skjer jordskjelv eller vulkanutbrudd. 
Det finnes heldigvis en mulighet for å plassere ut en mengde slike målestasjoner. Man må bare benytte samme metode som ved SETI - leting etter signaler fra verdensrommet.

Ved et prosjekt som kalles "The international Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory (CREDO) project", som startet i 2016 i Krakov i Polen, har 12 land bundet seg til å være med på slik leting. I den sammenheng har man laget en app for mobiltelefoner - CREDO for Android - for IOS er navnet COSMICRAY 
 - som kan benyttes til å detektere treff av kosmisk stråling. Dersom et tilstrekkelig stort antall mennesker benytter denne appen, vil man kunne få en rimelig god detekteringsmulighet over hele kloden.
Lenker.

Hunters of cosmic ray particles come together in CREDO:
Explosive volcanic eruptions triggered by cosmic rays: Volcano as a bubble chamber:

Are Cosmic Rays a Key to Forecasting Volcanic Eruptions?:

https://eos.org/articles/are-cosmic-rays-a-key-to-forecasting-volcanic-eruptions


First muography of Stromboli volcano:

https://www.nature.com/articles/s41598-019-43131-8There Are Currently 45 Ongoing Eruptions With Eruptive Activity From 52 Volcanoes at Some Point so Far This Year:
Oversikt over vulkaner og jordskjelv:

https://www.volcanodiscovery.com/Info om 

tirsdag 21. april 2020

Oppegående personer som undersøker klimaskremslene selv, blir ofte svært kritiske til dommedagsprofetiene.John Michael Crichton (1942 – 2008) tok legeutdannelse ved Harvard Medical School. Legeyrket ble ikke det han satset på. Han er i dag mest kjent for en rekke spennende bøker og filmer, som The Andromeda Strain, The Great Train Robbery, Congo, Sphere, Jurassic Park, Rising Sun, The Lost World m.flere. Gjennomgående handler mange av bøkene om vitenskapelige "framskritt" som skjærer seg skrekkelig.

I 2004 skrev han spenningsromanen "State of Fear". Den handlet om en gjeng øko-terrorister som til dels begår drap for å fremme sine synspunkter. Mye av handlingen har med påstandene fra klima-aktivister å gjøre. Her hadde forfatteren gjort inngående research, der han viste hvordan man ved å manipulere med start-tidspunktet på temperaturgrafer kunne fremstille tilsynelatende truende temperaturstigning. Ved å starte grafene omkring 1930-tallet, ser det stort sett ut som om temperaturene faller de fleste steder, da svært mange temperaturrekorder ble satt på 1930-tallet.

Eksempel:
Den kunnskapen han tilegnet seg ved å skrive denne romanen, har han gitt til kjenne ved flere anledninger, blant annet ved foredragene:

  1. "Alien Cause Global Warming" - California Institute of Technology, Pasadena, CA

  1. "Environmentalism as Religion" –  Commonwealth Club, San Francisco, CA

  1. "The Case for Skepticism on Global Warming" - National Press Club, Washington DC

I den første av disse forelesningene kom han med følgende betraktning over klimaaktivistenes stadige, og uvitenskapelige referanse til konsensus .Sitat Crichton:

"Jeg vil her ta for meg denne forestillingen om konsensus, og fremveksten av det som har blitt kalt konsensusvitenskap. Jeg ser på konsensusvitenskap som en ekstremt skadelig utvikling som burde stoppes kaldt i sine spor. Historisk sett har kravet om konsensus vært kjeltringers fremste framgangsmåte. På dette vis prøver man å unngå debatt ved å hevde at saken allerede er avgjort. Når du hører at forskerne er enige om ett eller annet, må du holde på lommeboken din, fordi nå prøver de å lure deg.

La oss være tydelige: Vitenskapelig arbeid har ingenting med konsensus å gjøre. Konsensus er et politisk redskap. Vitenskap krever tvert imot bare en etterforsker som tilfeldigvis har rett, noe som betyr at vedkommende har resultater som kan verifiseres med referanse til den virkelige verden. I vitenskap er konsensus ikke relevant. Det som er relevant er reproduserbare resultater.

De største forskerne i historien er gode nettopp fordi de brøt med konsensus. Det er ikke noe som heter konsensusvitenskap. Hvis det er konsensus, er det ikke vitenskap. Hvis det er vitenskap, er det ikke konsensus. Basta."Her er det mange som har noe å lære, ikke minst NRK.


Eksempler på forskere brøt med konsensus:
·           Det heliosentriske verdensbildet (Kopernikus/Galilei). Før denne teorien ble formulert, var det vanlige syn at jorda var universets sentrum. Nå kom sola plutselig i sentrum.
·           Utviklingslæren til Darwin ga oss den moderne evolusjonsteorien.
·           Ignáz Fülöp Semmelweis, ungarsk lege, f. 1818,  fant ut at man ville minke dødeligheten ved sykehusene om legene desinfiserte hendene mellom operasjonene. Hele legestanden “visste” at dette var bare tull. Semmelweis ble presset til å forlate stillingen sin fordi han ikke var enig i gjeldende konsensus.
·           Relativitetsteorien til Einstein og kvanteteorien til Planck .
·           Alfred Wegener kom på 1920-tallet med teorien om jetstrømmer  og kontinentaldrift. Begge teoriene møtte sterk motstand blant de etablerte forskerne, men er i dag fullstendig godtatt.
·           Barry Marshall og Robin Warren mottok i 2005 nobelprisen i medisin fordi de fant den bakterien som forårsaker magesår. Flertallet innenfor legevitenskapen hadde tidligere “visst” at det var røyking og stress som var årsaken til lidelsen.

·            I 2011 mottok Daniel Shechtman Nobelprisen i kjemi for sin oppdagelse av kvasikrystaller, en kjemisk struktur som forskere tidligere trodde var umulig. Oppdagelsen til Shechtman var i sin tid svært kontroversiell. Han ble på ett tidspunkt bedt om å forlate forskningsgruppa han var del av. Det tok tid før funnene hans ble akseptert av andre forskere, men oppdagelsen har vist seg svært viktig. Hans kamp tvang med tiden andre forskere til å endre sin oppfattelse av selve materiens natur. -----------------------------------------------------------------------------------


Lenker.

Wikipedia om Michael Crichton:

Tre foredrag av Michael Crichton:
http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/commentaries/crichton_3.pdf

Appendix til State of Fear - Why Politicized Science is Dangerous:
https://msu.edu/course/lbs/332/bellon/R0124b.pdf        Her er en oversatt versjon

Michael Crichtons offisielle hjemmeside:

Youtube - States of Fear : Sceice or Politics:
https://youtu.be/MDCCvOv3qZY