tirsdag 31. desember 2019

Påstanden om at 97% av forskerne mener at vi vil forårsake thermageddon på jord.Media gjentar ofte påstanden om at 97% av forskerne er enige om at klimaendringene er menneskeskapte og farlige. Like ofte får vi høre at de som ikke tror på denne klima-apokalypsen er vitenskapsfornektere, gjerne på linje med Ludittene (motstandere av teknologisk fremskritt). Jeg befinner meg selv i denne Luditt-gruppen sammen med langt mer enn 3% av forskere med realfaglig bakgrunn.

Klimaforandringer har pågått i hele jordas geologiske historie. Det er derfor ikke riktig å stille spørsmålet "har vi klimaendringer?". Det virkelige spørsmålet man må, og bør stille, er "kommer klimaendringene nå primært på grunnlag av menneskelig aktivitet?"

Det å vurdere hva flertallet mener er en metodikk som ofte benyttes innenfor samfunnsfag, men har ingen ting med naturvitenskapelig metodikk å gjøre. Her er det snakk om hva som kan måles og hvordan dette stemmer overens med teorier som er fremsatt. Det 97% av forskerne antakelig kan enes om er:


  • Karbondioksidkonsentrasjonen i atmosfæren har økt de siste årtier.
  • Temperaturen har i store trekk økt de siste hundreårene.


Man kan likevel ikke uten videre konkludere med at økt CO2-konsentrasjon har gitt oss et varmere klima. Korrelasjon er ikke nødvendigvis det samme som årsaks-sammenheng - noe som kan illustreres slik:

Det som er umulig å kvantifisere er hvor stor prosentandel av oppvarmingen som kan tilskrives antropogent (menneske-utsluppet) CO2. Det finnes ikke noe vitenskapelig bevis eller metode som kan avgjøre hvor mye av oppvarmingen vi har hatt siden 1900 som direkte er forårsaket av oss. Vi vet at temperaturen har variert stort over millioner av år. Vi vet også at hele denne tiden har global oppvarming og avkjøling blitt styrt totalt av naturlige krefter. Disse naturlige kreftene sluttet ikke å virke ved begynnelsen av det 20. århundre.

Påstanden om at hoveddelen av oppvarmingen etter 1970 skyldes menneskelige aktiviteter er ikke mulig å påvise vitenskapelig. Sannheten er at vi ikke vet. For å kunne vite må vi være i stand til å skille det vi vet fra det som bare er påstander og spådommer.

Da kommer vi til påstanden om at det er "97% konsensus". En pekepinn kan være at ordet staves slik på engelsk: con-sensus.
Naturvitenskap er i motsetning til religion ikke et trossystem. Forskere, på samme vis som mange andre, vil si at de tror på ting (uansett om de tror eller ikke). Det kan være flere årsaker til slike utsagn, for eksempel sosial bekvemmelighet, politisk hensiktsmessighet eller økonomisk fortjeneste. Men naturvitenskap er ikke basert på forskernes tro. Det er en disiplinert undersøkelsesmetode, der forskeren bruker en eksisterende teori/hypotese til å observere og måle, for så å utvikle eller forkaste teorien/hypotesen, slik at vedkommende kan avdekke så tydelig og så sikkert som mulig skillet mellom hva det greske filosof Anaximander kalte "det som er og det som ikke er."

søndag 29. desember 2019

Om oppegående politikere

I motsetning til hysteriske  "klimareddere" i Regjering og Storting, har det i de siste årene markert seg enkelte politikere i andre land som er langt mer realistiske. De fleste kjenner til Trumps mening om klimaendringer. Det medførte at USA har lukket "pengesekken" som IPCC har beitet på.

Brexit-generalen Nigel Farage har uttalt seg bastant mot klimaaktivismen og subsidieringen av grønn energi. På partiprogrammet til UKIP står blant annet at man skal avskaffe det britiske inergi- og klima-departementet, samt få strøket klimaavtalen.

Noen har kanskje fått med seg at Brasils Jair Bolsonaro også er lei av klimahysteriet. Dette i så stor grad at klimatoppmøtet i 2019, som skulle avholdes i Brasil, måtte flyttes til Chile. Der hadde imidlertid økte energipriser, som nok delvis var forårsaket av det unødvendige grønne skiftet, medført opptøyer og protester. Derfor ble møtet igjen flyttet – denne gang til til Madrid i Spania.

De gule vestene i Frankrike er også en protest mot disse nye avgiftene som politikerne pålegger menigmann med unnskyldningen "vi må gjøre noe for å redde klimaet".

Det er stadig flere som oppdager at denne klima-reddingen er en BS-unnskyldning for å heve skatte- og avgifts-trykket for vanlige borgere.

Det er særlig i Øst-Europa at politikere har erfaring med kommunistisk planøkonomi, og kjenner igjen de økonmiske utspillene fra EU og FN for det de er – et forsøk på å innføre kommunistisk, økonomisk styring av alle landene i verden. Folk burde sette seg inn i hva tidligere president i Tsjekkia har holdt av taler om klimagalskapen. Selv i FN har han snakket om dette, men gjett om vi har fått dette dekket i norske PK-media! Dagens tjekkiske president, Miloš Zeman, er ikke stort dårligere. I en 16 minutters fjernsyns-sendt juletale benyttet han en stor del av tida til å advare mot "grønne falske profeter". Han uttalte blant annet følgende:

”Jeg tror diskusjonen om klimaendringer er i ferd med å bli en ny religion. Tillat meg derfor å være kjetter. (…) Jeg er ikke sikker på om den avgjørende faktoren for global oppvarming er menneskelig aktivitet og ikke naturlovene, bevegelsen av jordas akse og andre kosmiske påvirkninger. "

Han fortsatte med å hevde at å investere titalls milliarder årlig på fornybar energi, spesielt på sol- og vindkraft, var en dåres ærend, med subsidier som bare tjente til å berike “solbaroner”. Fornybar energi utgjør bare 3 prosent av den totale elektrisitetsproduksjonen i Tsjekkia og er upålitelige kilder, sa han, og advarer land utenfor “det grønne Europa” kan bli magnater for billig energiproduksjon.

Det er slike politikere vi savner på Storting og i Regjering.Lenker:

Vaclav Klaus' tale i FN i 2007:


President Zemans juletale:Om Brexit-partiets program:
https://www.climatechangenews.com/2015/03/11/nigel-farage-on-climate-change-in-his-own-words/
onsdag 25. desember 2019

Utviklingen av kommunikasjons-satellitter - en historisk artikkelDenne historien startet for 59 år siden hos Hughes Aircraft Company i Sør-California (Culver City), der Dr. Harold A. Rosen, en 37 år gammel erfaren og smart elektroingeniør og radarekspert, ledet et lite team av ingeniører som utviklet hva ble den første vellykkede serien med geosynkrone kommunikasjons-satellitter, Syncom. Noen år før flyttet Rosen ideen til Hughes ledelse om å designe og lansere en liten, enkel spinnende satellitt til GEO som en del av USAs svar på USSRs Sputnik-lansering fra 1957. Dette prosjektet vil også fungere som en kickstart for visjonen om global GEO-satellitt-dekning som først ble fremsatt av Arthur C. Clarke i sin seminale artikler fra Wireless World fra 1945. 

Les mer her ....

torsdag 19. desember 2019

Den tynne isen er altfor tjukk

De siste årene har havisen i Arktis frosset til stadig fortere


De fleste media påstår fremdeles at havisen i Arktis omtrent er forsvunnet. Det må ha gått hus forbi at en svensk ekspedisjon med isbryteren Oden skulle til Nordpolen da sommerisen var på sitt laveste i 2018, hadde følgende beskjed fra navigatøren:

"Vi kämpar med isen som är ca 90-100% koncentrerad, är tjock och kompakt."
…..
"Som jag nämnde i texten ovan har det varit väldigt kompakt is, jag har inte sett liknande förhållanden sedan 2005. 2016, som var förra gången när Oden var så här långt norrut gick det på ca 5 dagar från iskanten till denna latitud med snittfart på dryga 6 knop. Det har tagit betydligt längre tid denna gång och med en snittfart på ungefär 3 knop. Vi är i skrivande stund ca 45 Nm (83km)från Nordpolen. När isen bjuder på detta motstånd blir man som is-navigatör glad, då det konstant varit dystra nyheter om ”extremt liten is utbredning i Arktis” ”Isfritt i Norra Polarhavet” ”isbjörnarna drunknar” ”rederier som planerar rutter över Nordpolen”. Ja, det är då inga isbjörnar som drunknar här. Det kanske till och med är så att det kan vara svårt att få ner tassarna i vattnet." 

De som planla en pakkereise med hurtigruten MS "FRAM" rundt Svalbard i juni i år, får nå føle på pengeboka hva som skjer når man stoler på aktivistiske media. Båten måtte gjøre vendereis grunnet heftige isforhold. Nå har passasjerene begynt å kreve pengene tilbake. Det er ikke småbeløp det dreier seg om. Et ektepar har allerede fått medhold i Pakkereisenemda om at de skal få tilbake 123 000 NOK.


Likere gikk det ikke med den norske forskningsisbryteren "Kronprins Haakon"  til 1,4 milliarder NOK som skulle prøve seg på polhavet. Skipet skulle etter sigende klare 1 meter tykk is med god fart. Isen i juli i år ble imidlertid for tykk, det ble skader på båten. Offisielt het det oljelekkasje – men isen som ikke skulle være der laget skade både på skrog og propeller.


I september skulle det arktiske isdekket være på et absolutt minimum. Da hadde en del svenske aktivister lagt ut med MS Malmö for å dokumentere hvor lite is det var i nord. Båten satte seg fast sørvest for Hinlopstredet og aktivistene måtte hentes ut med helikopter.


Så har vi skituren fra Alaska via Nordpolen til Svalbard. (Ausland og Horn).. Talspersonen for ekspedisjonen, Lars Ebbesen uttalte: "På grunn av klimaendringene er isen mye tynnere enn vanlig".
De startet omkring det tidspunktet isen skulle ha minst mulig utstrekning – i midten av september. Grunnet havstrømmer, vær og vind ble de imidlertid langt mer plaget enn de antakelig hadde tenkt. Til slutt holdt de på å slippe opp for forsyninger. De måtte derfor hente hjelp fra tidligere Polarinstituttets forskningsskip "Lance". * Hvem som betaler dette kan man lure på.

Det som er litt interessant er at en "uventet" tilfrysing har medført at "Lance" sitter fast i isen. Man kan fundere på hvorfor.

Kan det være at det er så altfor mye av den tynne isen?

Eller er den tynne isen for tjukk? Lag på lag med tynn is?

Båten driver sakte med denne "tynne" isen. Kommer de seg hjem til jul?

Man kommer i hu julesangen  "Driving home for christmas" – Driver hjem til jul.

Til informasjon ser vi at det slett ikke er noen åpenbar trend når det gjelder is-smeltingen:Isutbredelsen har vært mindre i tidligere tider også:

Figuren er gjengitt på side 224 "Climate Change – The IPCC Scientific Assessment"    fra 1990
Lenker:

Oden:
Hurtigruten i isbjørnkrangel:

Kronprins Haakon:

MS Malmö:* Lance skiftet øyensynlig eier i januar 2019
Artikkelen er også publisert i resett.no

lørdag 14. desember 2019

Danmark har kåret årets nyord 2019 - "KLIMATOSSE"
Dansk tv2.dk opplyser at årets danske nyord er "KLIMATOSSE". For de som har litt problemer med nordiske dialekter, kan dette oversettes noe i retning av "klimatulling"/"klimaskrulle".

Bakgrunnen for dette valget forklares slik:

"Ordet er netop blevet kåret som årets ord. Klimatosserne løb med titlen, fordi ordet indkapsler et år, hvor klima og Greta Thunberg har trukket overskrifter."


lenke: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-12-13-aarets-danske-ord-er-fundet


Lenke: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-12-13-aarets-danske-ord-er-fundet

lørdag 7. desember 2019

Selvhypnose om årsakene til klimaendring
Alarmister, politikere og media ser ut til å ha hypnotisert seg selv til å tro at vi har farlige klimaendringer grunnet vår CO2-utslipp. Er det tørke, regn, flom, storm, springflo, jordskjelv, vulkanutbrudd – stadig vekk er det våre CO2-utslipp som får skylda.
Dette blir litt som "har du en hammer ser du spiker over alt" – CO2 får skylda for det meste nå til dags.

Et godt eksempel er skogbrannene i Australia. Media og enkelte politikere kobler seg straks på og snakker om klimaendringer ( =våre utslipp av den livsviktige sporgassen CO2 som alle grønne planter trenger).

Sitat fra Dagbladet:
"Erik Solheim tror dødsbrannene vil være en vekker i klimaforhandlingene.
- Det ble en ny giv etter at Australia fikk arbeiderpartiregjering i fjor, men de må fortsatt skjerpe sin posisjon. Brannkatastrofen vil vekke både Australia og resten av verden. Det er et sterkt varsel om hvor viktig det er å gjøre noe. Klimaendringene er en veldig alvorlig og dødelig trussel som skjer her og nå, det er ikke bare en framtidsvisjon eller en problemstilling for barn og barnebarn, sier Solheim."

Men historien viser at slike branner er helt vanlige i den verdensdelen, i alle fall siden europeerne kom dit og begynte å nedtegne slikt – lenge før CO2-utslippene våre var merkbare. Den verste skogbrannen som noensinne har vært i Australia hadde man i delstaten Victoria i februar 1851. Den huskes fremdeles under navnet "Black Thursday" (må ikke forveksles med det som skjedde på børsen i USA i 1929), det er bare å google med stikkordene black thursday, Australia.

Kan ingen vekke Dagbladet, NRK og ikke minst Solheim av selvhypnosen?


tirsdag 26. november 2019

Tullete knefall for EU-byråkratiet


EU-byråkratene forbyr kapitalisme når det gjelder


I den senere tid har historier om NAV-skandalen versert i media. Bakgrunnen for denne "skandalen" er at norsk lovgivning øyensynlig har kollidert med EU/EØS-regelverket.Vårt EU/EØS-medlemskap har gitt mange merkelige utslag. Redselen for å bli utsatt for EUs makt gjør at Norge ikke tør benytte reservasjonsretten der det virkelig burde protesteres. Noen eksempler:

Matsminkedirektivet. Tilsetningsstoffer til mat som lenge hadde vært forbudt i Norge ble tillatt igjen på grunn av matsminkedirektivene.

Kjemikaliereformen. Kreftfremkallende og hormonforstyrrende stoffer kan, etter press fra kjemikalieindustrien i EU, fortsatt godkjennes selv om det finnes tryggere alternativer.

Tjenestedirektivet. Formålet med direktivet er å øke handelen med tjenester på tvers av landegrensene, ved å fjerne nasjonale reguleringer og kontroll. Dette har blant annet resultert at vi nå har rullende dødsfeller (utenlandske vogntog) omkring på våre smale og svingete veier i utkant-Norge.

De fleste småbarnsforeldre har hørt om EU-godkjent grus som skulle benyttes som fallunderlag omkring lekeapparater i barnehager. Dette har den utrivelige egenskapen at det blir steinhardt når det er fuktig og så fryser til ved kuldegrader.  Fram til 15/9-2014 hadde forskriftene "kommentarer til bestemmelsene".  I §11 i disse sto det; "Is og snø kan utgjøre et problem idet underlagets dempende egenskaper endres. I en situasjon med is og snø må det vurderes hvorvidt bruk av det enkelte utstyr bør holde frem eller om utstyret eller hele lekeområdet bør avstenges."
Hva som gjelder nå er noe uklart.

Strømforsyningen i EU svikter stadig oftere grunnet tiltak i tråd med overtroen om at vi "ødelegger" klimaet – med øket innføring av jojostrøm fra sol og vind. Man har derfor begynt å forberede seg på dette ved å kreve stadig lavere effektforbruk på elektriske apparat som vi benytter i hverdagen. Fra 2017 skrudde EU igjen krana for hvor sterk motor støvsugeren din kan ha. Til da hadde gjennomsnittseffekten for en støvsugermotor vært på 1800 watt. I en overgangsperiode ble kravet endret til 1600 watt. Nå er kravet at maksimum effekt skal være 900 watt. Sannsynligvis gjør dette at man i praksis må støvsuge i lengre tid enn før, slik at det totale antall kilowattimer forbrukt blir temmelig uendret. En slik regel i Norge er ikke bare unødvendig – den er idiotisk.

Krav til "økodesign" gjør nå at du ikke kan kjøpe gammeldagse panelovner over 250 Watt. En slik ovn i dag må ha innebygd mulighet for sentralstyring og natt-senking av temperatur. Dette gjør at ovnen koster dobbelt så mye som nødvendig.

EU vedtok i 2009 følgende plan for utfasingen av glødepærer (1. september for alle år): 2009 - forbud mot alle matte glødepærer, og klare glødepærer over 100 W; 2010 - forbud mot glødepærer på 75 W; 2011 - forbud mot glødepærer på 60 W; 2012 - forbud mot alle glødepærer; 2013 - skjerpede krav til lavenergipærer og LED pærer; 2016 - skjerpede krav til blant annet halogenpærer.  Det blir hevdet at vi i Norge sparer 16 TWh på grunn av forbudet mot glødelyspærer.  Men ingen har laget en oversikt hva dette idiotstykket har kostet forbrukerne på grunn av de langt dyrere LED-lyspærene man er tvunget til å kjøpe. Mange av oss har ikke bare benyttet glødelyspærene for belysningens skyld, men også som en varmekilde i kjeller og andre små rom som mangler annen oppvarming. 

De som har levd en stund husker at det var på denne måten man dirigerte næringslivet i Sovjet fra Moskva. Nå er det EU-byråkratiet som har overtatt denne rollen, noe de naturlig nok reagerer kraftig på i Russlands tidligere satellitt-stater, som Ungarn, Tsjekkia, Slovakia m.flere.  De kjenner "lusa på gangen".

Obama innførte tilsvarende regler for belysning i USA. Forbudet mot glødepærer skulle tre i kraft i begynnelsen av 2020. Demokratene har med dette gjort sitt ytterste for å stoppe tørke og skogbranner ved å legge begrensninger på innendørs belysning  - heldigvis forgjeves. The Department of Energy har nå fjernet forbudet mot glødepærer på grunn av at dette ellers ville gi høyere kostnadene for forbrukerne.  Et slikt forbud kan bare forsvares om det kan rettferdiggjøres økonomisk, i følge Shaylyn Hayes, en talskvinne for the Department of Energy.

Min vurdering er at Norge snarest mulig må komme seg ut av det klamme EU/EØS-grepet. Dagens system innenfor økonomisk styring minner i alt for stor grad om det sovjetiske.
Lenke:
Amazon er for det meste utsolgt for 60W/220V matte lyspærer for tiden. Lightbulbwholesaler.com kan imidlertid levere slike i kasser på 24 pærer til en pris på omkring 24$ (omkring 230 NOK – omkring 10 NOK pr. lyspære – men frakt og toll antakelig kommer i tillegg): https://www.lightbulbwholesaler.com/p-17566-220v-60w-a19-frosted-household-lamp-case-of-24.aspx

mandag 18. november 2019

Klimatiltakene krever mange menneskeoffer

Classic Aztec human sacrifice by heart extraction, as illustrated by Mexican artist Miguel Covarrubias


Svært mange av tiltakene mot global oppvarming (nå kalt klimaendringer fordi oppvarmingen i praksis har stoppet opp de siste 20 årene) går i altfor stor grad ut over livene til de fattigste i verden.
Forenklet kan man si at om man en gang i fremtida blir tvunget til å flytte hundretusen (eller 1 million eller 10 millioner) mennesker på grunn av global oppvarming sammenlignet med at man i dag tvinger 2 milliarder mennesker til fortsatt å måtte leve i ytterste fattigdom fordi man ikke er villig til å forbedre livskvaliteten deres ved å tillate dem adgang til effektiv og billig energi, hva ville et fornuftig tenkende menneske da velge?
Global-oppvarmings-sekten gjør forholdene verre for verdens fattigste, ikke bedre. Nesten 1,3 milliarder mennesker, for det meste i Afrika og Sørøst-Asia, mangler adgang til strøm og utviklingsmessige fordeler som kan forbedre helse, utdannelse og økonomiske muligheter. Nesten like mange er det som kun har strøm tilgjengelig i deler av døgnet. Omkring 2,6 milliarder mennesker benytter seg av fast brensel, for det meste biomasse, gjødsel og kull, til matlaging og oppvarming. Dette gjelder eksempelvis 1/3 av befolkningen i Kina. Estimater fra IEA (International Energy Agency) viser at nesten 1 milliard mennesker fremdeles ikke vil ha tilgang til strøm i år 2030.
Energiulikheten rammer hardest rurale kvinner og jenter, da disse bruker store deler av dagen til å finne brensel langt hjemmefra. Dette på bekostning av personlig sikkerhet. Røyken fra innendørs koking (og oppvarming) og bruk av parafinlamper forårsaker sykdommer i luftveiene, hjertesyke og brannsår. I 2012 er det anslått at dette forårsaket 4,3 millioner for tidlige dødsfall (i særlig grad blant små barn). Dette er mer enn den samlede dødsraten forårsaket av malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.
Tilgang til moderne energi påvirker selvsagt tilgangen til helsetjenester. En gjennomgang i 2013 av 4640 medisinske fasiliteter i 11 land sør for Sahara, viste at 26% manglet elektrisitet. Leger og jordmødre må benytte alle tilgjengelige lyskilder, parafinlamper, stearinlys og mobiltelefoner – alternativet er at fødslene foregår i totalt mørke. Solpanel og vindmøller gir energi som aldri er tilgjengelig når man trenger den mest, I tillegg er slike systemer så kostbare og teknisk vanskelige å vedlikeholde, at dette i praksis ikke vil fungere i slike land. Sykehus trenger stabil strøm til kjøleskap, frysebokser, aircondition og lys ved operasjoner. Enkel teknologi trenges, og her er kull-, diesel/bensin- og gass-generatorer velprøvde og til å stole på.
Det vil aldri bli likestilling for kvinner i slike land før man får tilgang til moderne energi. Dette vil aldri skje så lenge FN bare tillater bygging av anlegg for vind- og sol-energi med unnskyldningen at vi skal forhindre global oppvarming. Å hindre disse folkene å få tilgang til stabil elektrisitet er å holde dem som gissel over en fraksjon av en prosent av en livsnødvendig gass og plantemat, er ikke bare uetisk og inhumant. Det må vel med rette kunne kalles en forbrytelse mot menneskeheten.
Man kan fundere på når de skyldige vil bli trukket for retten.Lenke:


søndag 20. oktober 2019

En selvforsterkende bullshit-sirkelCICERO, Senter for klimaforskning, ble i sin tid opprettet som "Institutt for klima­politikk". Etableringen skjedde ikke uten protester fra de andre instituttene ved UIO. Det kan fremdeles stilles spørsmål om det er forskning eller politikk CICERO bedriver. Med en SV-politiker som øverste leder (Kristin Halvorsen) og en styreleder (Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef, Umoesom både i aviser og NRK slippes til for å snakke opp de grønne underskuddsprosjektene han har investert i, så vi må da alle skjønne at CICERO er helt nøytral – eller?

CICERO, som driftes for våre skattepenger, lager stadig nye oppskrifter til politikerne om hvordan man skal belaste oss med flere "grønne" avgifter. På toppen av det hele benytter NRK og andre media disse "ekspertene" som sannhetsvitner/spåmenn  når klima/det grønne skiftet skal kommenteres. Motforestillinger slipper ytterst sjeldent til.
Dette er en selvforsterkende sirkel – staten fôrer CICERO med driftsmidler, mediene henter omtrent all "grønn" informasjon fra CICERO, media slår dette opp med katastrofe-typer –> aktivister hyler opp og forlanger flere tiltak nå og politikeren skremmes opp ytterligere –> staten fôrer CICERO med ytterligere midler osv. En evig, selvforsterkende Bullshit-sirkel.
Lenke til Ulltveit-Moes propagandakjør hos Torp i NRK: https://tv.nrk.no/serie/torp/2018/NNFA52041818


lørdag 12. oktober 2019

Aktivistene bak Greta Thunberg rammes nå av Gore-effekten

Greta Thunberg hadde opptreden i Denver, Colorado den 11.10.2019. CNN rapporterte da at temperaturen falt 64 grader F ( omkring 18 grader C) , noe som resulterte i et kraftig snøvær (det kalles "snowstorm" over there). 

Dette hadde neppe millionærene som sponser dette pr-stuntet regnet med. De er rett og slett rammet av Gore-effekten.

Lenke: https://edition.cnn.com/2019/10/11/us/greta-thunberg-denver-climate-strike/index.html

onsdag 9. oktober 2019

Om isen i nord


USS Skate (SSN-578)  ved Nordpolen i 1958  - Bilde: Wikipedia – Public DomainDet er mange som "følger med" i nyhetene og tror de har fått med seg at isen i Arktis er i ferd med å forsvinne helt i sommersesongen (minimum is-areal inntreffer omkring midten av september hvert år). Det stemmer at arealet av havis har minket siden maksimum i 1979, men det har vært lite is der før det. Her er et bilde fra Nordpolen i august 1958, da den atomdrevne ubåten USS Skate fant åpent vann der.

I 1987 ble stuntet gjentatt, men da var 3 ubåter der samtidig.


U.S. and British sailors explore the Arctic ice cap while conducting the first U.S./British coordinated surfacing at the North Pole. The ships are, the nuclear-powered attack submarine Sea Devil (SSN-664), the fleet submarine HMS Superb (S-109) , and the nuclear-powered attack submarine Billfish (SSN-676), 18 May 1987.

Skremselsindustrien i kjølvannet av FNs klimarapporter passer nøye på hvordan startpunktene på dokumentasjonen velges. Det er derfor ikke tilfeldig at 1979 benyttes som startår når de skal vise hvordan havisarealet varierer i nord. Dette har ofte vært fremstilt slik:

 


De prøver med alle krefter å forhindre at grafen som tidligere også ble tatt med i Klimapanelets rapporter, skal se dagens lys i dag. Det så slik ut:Konklusjonen er at havisen i nord varierer i utstrekning, og det er ingen grunn til å tro at dagens situasjon er enestående.


Selv forskere stoler vel mye på massemedia, og tror fremdeles på historiene om isfritt Arktis. De som har fulgt med vet at et svensk forskningsskip, Oden, sist vinter rapporterte om sterkt økende is-tykkelse i forhold til tidligere sesonger. Da det norske forskningsskipet "Kronprins Haakon" la ut fra Tromsø i juli i år med kurs for Nordpolen, kom det som en stor overraskelse at det kjørte seg fast i altfor tykk is (minst 4 meter). Isen var så tykk at deltakerne ikke hadde isbor lange nok til å komme gjennom isen. Dette mislykkede toktet ble lite beskrevet i media, men det ble rapportert om skade på skipet uten å presisere at de var den tykke isen som hadde skylden.

3. september i år, da is-arealet skulle være omkring minimum, var det svenske skipet MS MALMØ på tokt ved Svalbard. Om bord befant det seg et filmteam og turister som skulle dokumentere klimaforandringene i nord. Skipet kjørte seg fast utenfor Longyearbyen halvveis mellom Norge og Nordpolen. Alle 16 klimakrigerne om bord måtte hentes ut med helikopter. Rapporten fra ferden (ved Erofey Schkvarkin) ble litt annerledes enn de hadde tenkt seg: "Something is very wrong with Arctic ice, instead of melting as ordered by UN/IPCC, it captured the ship with Climate Change Warriors."

Det virker ikke som om MSM har fått dette med seg.

Det er indikasjoner på at Arktis var helt isfritt i en periode før år 1000. Det var på denne tiden vikingene slo seg ned på Grønland.

Ja, Grønland har jo vært framme i media i sommer, ikke minst på grunn av en kort varmeperiode som satte fart i issmeltingen. Det ble fremstilt som om isen på Grønland skulle forsvinne med rekordfart og havet ville stige minst 7 meter. Dette er ren og skjær skremselspropaganda. Det danske meteorologiske institutt har ansvaret for å følge med værforholdene og issmeltingen på Grønland. Allerede nå (pr. oktober 2019) har isen der lagt på seg mer enn ¼ av hele smeltingen i 2019. Og da har innfrysingen så vidt begynt. Dette kan man sjekke selv ved å gå til "Polar Portal":
Isen smelter litt en del av året og så legger den på seg igjen resten av sesongen.

En morsom dokumentasjon av hva som skjer med fastlandsisen finnes som en film på Youtube.  Filmen handler om en skvadron med fly fra andre verdenskrig som måtte forlates på platået. Der sto flyene i 50 år. Da man omsider begynte å lete, hentet man opp ett av dem 1 mile (1,6 km) fra landingsstedet og mer enn 250 fot (over 80 meter) under toppen av isen. 

Regner man på dette, finner man ut at isen legger på seg (250/5) = 5 fot pr. år. Islaget er maksimalt 9800 fot tykt, så det betyr at det bare tar (9800/5) = 1960 år for å fylle opp hele is-kappen på Grønland. Påstander om at det kan ta 100000 år å erstatte hele is-kappen er derfor lite sannsynlig.

Om man skal holde seg informert om hva som skjer med isen i Arktis bør man holde seg unna Klimapanelets rapporter, de store riksmediene Dagbladet, Aftenposten, VG og Adresseavisen samt NRK og TV2.

Mark Twain sa det slik:

If you don’t read the newspaper, you’re uninformed. If you read the newspaper, you’re mis-informed.