fredag 27. september 2013

95% sikkerhet – hvilken virtuell verden har klimapanelet hentet det tallet fra?

Jeg har vært ivrig tilhenger av science-fiction-litteratur siden jeg gikk på videregående skole. En god science-fiction-roman kjennetegnes ved et godt og spennende plott, gjerne lagt inn i fremtida og/eller på en annen plass i universet. Det er ingen ulempe med en god personskildring. Et minimumskrav er dog at handlingen ikke bryter med grunnleggende naturlover med mindre det foreligger en plausibel forklaring.
Jeg ser derfor at klimapanelets femte rapport er et forsøk på å skrive en slik science-fiction-roman. Dessverre svikter forsøket fordi en mengde naturlover og vitenskapelige prinsipper brytes. Nei, dette var dårlig!

Her er noen eksempler:
 • Vi får stadig vekk innprentet at havisen i nord smelter og blir borte om et øyeblikk. På dette området skal jeg innrømme at de var inne på noe, i alle fall frem til 2007. Dessverre for handlingen i dette romanforsøket, er isen i ferd med å fryse til igjen. I 2013 var minimumsutbredningen 60% større enn i 2007. Jeg kan gi forfatterne en smule kredit for dette forsøket.
 • Sydpolkontinentet har de av en eller annen grunn glemt. Der har vi hatt en jevnt minkende temperaturutvikling i mange tiår, med den følge at havisen har økt kraftig i areal. Unntaket er ei lita halvøy som de har forsøkt å benytte som feilaktig bevis for ei nedsmelting av all isen i sør. Klimapanelet tar feil her.
 • Atmosfærisk temperaturutvikling. Hm. De som ikke har fått med seg at den har stagnert og stått stille i alle fall i 17 år, lever i en ignoransens boble. Atmosfæretemperaturen er for nedadgående nå. Klimapanelet tar feil her.
 • Smeltende isbreer i Himalaya før vi rekker å snu oss. Klimapanelet tok feil her.
 • Stadig flere sterke stormer og orkaner som når land. Nåvel, 2013 har vært et rekordår i forhold til å gi oss et lite antall slike værhendelser. Klimapanelet tar feil her.
 • CO2-sensitiviteten. Påstås stadig vekk å være større enn det man måler. Også ved AR5 tar de alt for sterkt i. Klimapanelet tar feil her.
 • Skyer, som er en svært viktig faktor i klimabildet, her har de ingen peiling. Det er feil å si at klimapanelet tar feil her. Et godt engelsk uttrykk er «Clueless».
 • Det klarer heller ikke å få til regionale trender med datamodellene sine. Klimapanelet tar feil her.
 • De maser stadig vekk om at vi får en økende surhet i det basiske havet på grunn av våre CO2-utslipp. De som hevder slikt tøv har ikke grunnleggende kunnskaper innenfor kjemi. Saltene i havet gir en tilnærmet uendelig buffervirkning som i praksis forhindrer pH å forandre seg vesentlig. Klimapanelet tar feil her.
 • Økende nedbørmengder i verden. Statistikken sier noe annet. Klimapanelet tar feil her.
 • Utviklingen av havtemperaturene i datamodellene er så langt bak mål at man må virkelig undres om de ikke har hørt om at det er mulig å foreta kontrollmålinger for å sjekke om modellene stemmer med virkeligheten. Temperaturen har gått ned i alle verdenshav i flere tiår. Dog har vi ett unntak; Atlanteren, der temperaturen har vært stabil et par tiår, men nå har begynt å gå ned. Klimapanelet tar feil her.
Innenfor naturvitenskap pleier man å angi usikkerhet når man skal si noe om en teori som er blitt sjekket ved hjelp av målinger/eksperiment. Klimapanelet benytter seg av det uvitenskapelige begrepet sikkerhet, og har ved håndsopprekking blant politikere og byråkrater avgjort at det er 95% sikkert at vi mennesker har hovedskylden for den globale oppvarmingen, som nå av en eller annen grunn nå glimrer med sitt fravær.
Om jeg skulle benytte en tilsvarende uvitenskapelig metodikk som disse amatørene, gir det 1% sjanse for at klimapanelet har rett – eller 99% sjanse for at klimapanelet er fullstendig på «bærtur».
******************************************************* 

PS! Jeg glemte å nevne den galopperende havstigningen som heller ikke finnes. Gjett hva prosenten feil blir da!

onsdag 18. september 2013

Har vi ikke fått nok av klimaskremsler nå?


I perioden 23. til 27. september ventes det at klimapanelets femte rapport skal presenteres. Lekkasjer fra rapporten viser at skremselscenariene fortsatt er levende. Om vi ikke legger om våre levevaner, venter det oss katastrofe og «kokende» jord. Sitat derfra:

"Endringer er anslått å forekomme i alle regioner av verden, og omfatter endringer på land og i hav, i vannets kretsløp, i kryosfæren, i havnivået, i form av ekstreme hendelser og havforsuring. Mange av disse endringene vil vedvare i århundrer. Det å begrense klimaendringene vil kreve betydelige og vedvarende reduksjon av [karbon-dioksid] utslippene. "

Dette er intet mindre enn en spådom som tar utgangspunkt i de datamodellene som sentrale klimaforskere har fått utarbeidet. Men IPCC (Klimapanelet) har et alvorlig troverdighetsproblem. Dette ser man tydelig ved å betrakte figur 1.4 fra kapittel 1 i denne rapporten.


Modellene spår en ting, men dataene viser noe helt annet.

Forkortelser:
FAR – første rapport (First Assessment Report)                  – 1990
SAR – andre rapport (Second Assessment Report)             – 1995
TAR – tredje rapport (Third Assessment Report)                – 2001
AR4 – fjerde rapport (Fourth Assessment Report)              – 2007


De kulørte båndene i figuren viser modellspådommene som forelå fra de forskjellige rapportene. De svarte rektanglene, med markert usikkerhet, viser målingene vi har av den virkelige temperatur­utviklingen. Det lysegrå feltet oppe og nede er utenfor modellenes virkefelt. Vi vil få de siste spådommene (fra AR5) senere i september, 2013.

Alle modellene har bommet totalt, og spådd større oppvarming enn det som ble målt.

Fysiker og nobelprisvinner Richard Feynman (1918 – 1988) har treffende sagt dette på en generell måte: 

«It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are. If it doesn't agree with experiment, it's wrong

Nå er tiden kommet da det globale oppvarmingshysteriet til klimapanelet har kollidert med det som man faktisk observerer. Dette skyldes selvsagt at klimapanelet i praksis har «lagt alle eggene i en kurv» - der de har tilskrevet størstedelen av klimapåvirkningen til å komme fra menneskeutsluppet CO2. Målingene viser at det helt tydelig er andre faktorer som virker kraftigere.

Det er å håpe at AR5 blir den siste rapporten fra IPCC. Nå bør både IPCC og byråkratiet rundt denne organisasjonen avvikles. De feilaktig innkrevde CO2-avgiftene (vi snakker her om milliarder av dollar/euro/kroner) bør tilbakebetales.tirsdag 10. september 2013

Kamikaze-politikere

Vi har i dag en god del politikere som fortjener betegnelsen «kamikaze-politikere». Dette fordi de pusher CO2-dogmet, selv om det er motbevist på flere måter ved hjelp av målinger. CO2-dogmet sier som kjent at vi, med våre CO2-utslipp vil forårsake en galopperende, global oppvarming. Kamikaze-politikerne støtter seg til aktivist-forskere som er ansatt for å bevise og opprettholde disse skremselsscenariene. Et godt engelsk begrep på en slik forsker er «scientivist».

Fra Australia har vi et ferskt eksempel hva som skjer med politiske partier som ledes av «kamikaze-politikere». Julia Gillard måtte gå etter å ha ødelagt for arbeiderpartiet der ved å innføre en forhatt CO2-skatt. Ved valget har de nå måttet gi fra seg makten til en realistisk politiker hvis førsteprioritet er å fjerne CO2-skatten og legge ned byråkratiet rundt den. I USA har Obama også påtatt seg rollen som kamikaze-politiker, selv om han har mye annet å streve med. Jeg skal ikke nevne noen norske politikere ved navn her, men alle som kan tenke rasjonelt vet hva jeg sikter til. Innenfor byråkratiet ser vi heldigvis et visst tilbaketog her i landet nå. «Statens forurensningstilsyn» ble 2010 omdøpt til «Klima- og forurensningsdirektoratet». I år ble det imidlertid slått sammen med «Direktoratet for miljøforvaltning», så nå er navnet det mer nøytrale «Miljødirektoratet». Begynnende retrett kalles det.

NRK er et lydig organ som også følger opp skremselspropagandaen. De som sjekker fakta har likevel forlengst observert følgende:

-          Den globale temperaturen har ikke steget de siste 16 år selv om CO2-utslippene våre har vært store i denne perioden.
-          Stigningen av havnivået er nå lavere enn den var før 1950.
-          Havisen i Arktis har økt med 60% det siste året.
-          Antall kraftigere orkaner har faktisk gått ned i de siste tiår.
-          Avlingene i verden øker takket være større CO2-konsentrasjon i atmosfæren.

Slik kunne man fortsette – men nå er det viktig for oss å få fjernet mørkemennene (og damene) en gang for alle! Vi må som borgere i et rasjonelt (håper jeg) samfunn forlange å få bort redselspropagandaen. Hjelp til med å la kamikaze-politikerne gjøre som de er eslet til – stupe ned og forsvinne – jo før jo heller!

--------------------------------------------------------------------------Her ser vi at massemedia faktisk begynner å våkne opp når det gjelder kvasivitenskapen (venter spent på New York Times - som dog er blandt de verste klimafanatikerne):

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2415191/Global-cooling-Arctic-ice-caps-grows-60-global-warming-predictions.html

http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/10294082/Global-warming-No-actually-were-cooling-claim-scientists.html

http://www.spiegel.de/international/world/interview-hans-von-storch-on-problems-with-climate-change-models-a-906721.html