tirsdag 11. desember 2018

Politisk frembragt pseudovitenskap


Dette er noen av organisasjonene Maurice Strong har vært med på å opprette for promotere troen på menneskestyrt, global oppvarming.En sammenblanding av politikk og vitenskap kan i enkelte sammenhenger gå uheldig ut over både folk og vitenskap. Av eksempler kan nevnes eugenikken (arvehygienen), der man skulle regulere reproduksjonen i samfunnet ved å hindre personer med "mindreverdige" arvelige egenskaper å få barn. Denne "vitenskapen" ble brukt (og misbrukt) av Nazi-Tyskland. Også her i Norge benyttet man eugenikken som unnskyldning for tvangssterilisering av mennesker fra 1934 til 1977.


Et annet eksempel på fatal sammenblanding av politikk og vitenskap finner vi i den tidligere Sovjetunionen. Der var det en avis som trykket en artikkel om en ung forsker som bedrev vernalisering, det vil si å få plantene inn i en annen syklus enn det de hadde i utgangspunktet. Ved å fryse ned korn, fikk han kornet til å gi større avling. Artikkelen i Pravda ble starten på hans karriere. Han fikk assistenter og begynte å utarbeide en teori om hvordan høsthvete kunne forvandles til vårhvete ved kuldebehandling. Dette var gode nyheter for Stalin, som hadde satset sterkt på industrialisering og tvangskollektivisering av landbruket og henrettelser av storbønder (kulakker). Denne forskeren, Trofim Denisovich Lysenko fra Ukraina, hadde teorier som etter hvert ble mer og mer forkvaklede, og mindre og mindre vitenskapelige. Hans evne til å vinne gehør i det totalitære regimet var uovertruffen. Ikke bare var det mulig å forandre veksters årssyklus, men med ytre påvirkning og den rette holdning, kunne alt endres. Stalin trykket ham til sitt bryst, og han fikk en stadig mer fremstående posisjon innen sovjetisk «biologi» og landbrukspolitikk.
Det fantes også vitenskapelig baserte genetikere i Sovjet, men med Stalins utrenskninger som bakteppe, fryktet folk å ha klassefiendtlige holdninger, også vitenskapelig sett. Lysenko hadde den rette holdningen, den rette bakgrunnen og fikk regimets støtte. Lysenko ble mer og mer enerådende, og forskere som var uenige i tankegangen, ble fratatt stillingene sine, sendt i arbeidsleire eller henrettet. I 1948 hadde Lysenko arbeidet seg opp til å bli helt enerådende innen sovjetisk biologi. Han var da blitt leder av Landbruksakademiet, og Stalin fikk satt inn 35 av Lysenkos tilhengere i sentrale stillinger ved akademiet. Samtidig ble genetikk som fag forbudt.
Mange forskere fikk sparken, og det ble satt i gang overvåkning av at den rette lære ble forfektet. Charles Darwin og Gregor Mendels teorier om arv og utvikling ble bannlyst. Lysenko mente at det var ikke slik at gjøken la egg i andres rede. Vertsfuglen hadde lagt seg opp til et kosthold som lå nært opp til gjøken. Derfor ble det gjøkunger som kom ut av egget, altså endring av arveanlegg via kostholdet.

Lysenko døde i 1976 og er blitt stående som et av de verste skrekkeksempler på ideologisert «vitenskap» og maktmisbruk i «vitenskapens» navn inntil Maurice Strong entret banen.Canadieren Maurice Strong (1929-2015) var uten utdannelse etter 14-årsalderen, men arbeidet seg opp som en dyktig politisk manipulator og nettverksbygger. Strong var aktiv i Canadas oljeindustri i 1960-årene, og han hadde en egen evne som bedriftsleder til å komme seg ut av selskapene med profitt når problemene tårnet seg opp og konkursene kom.
Maurice Strong, en selverklært sosialist (ideologisk en sosialist – metodemessig en kapitalist), var mannen som styrte FN inn i miljø-sporet. Han var bakgrunnsfiguren som trakk i trådene og ledet FNs generalsekretærer fra U Thant til Kofi Annan i dette arbeidet. Da Maurice Strong etablerte IPCC, gjorde han det gjennom Verdens Meteorologiske Organisasjon (WMO). Denne FN-organisasjonen er sammensatt av FN-byråkrater og byråkrater fra værkontorene i hver FN-medlemsnasjon. Han gjorde det på denne måten fordi han visste at byråkrater ville kontrollere vitenskapen og politikerne i de respektive nasjonene. På denne måten kunne han få kontroll over pengesekken (forskningsbevilgningene).
I et foredrag i Windsor, Ontario i 1974 forklarte Strong sin filosofi. Han mente at problemene lå i den vestlige verdens materialisme som gikk utover den tredje verden. Samtidig økte hans personlige formue, og han arbeidet mye sammen med Rockefellerfamilien og ble også medlem av «Club of Rome». I 1983 ble han et sentralt medlem av «World Commision on Environment and Development» ledet av Gro Harlem Brundtland.
I 1972 organiserte han det første "Earth Summit", Stockholmskonferansen om det menneskelige miljø, for U Thant. Dette førte til dannelsen av FNs miljøprogram med Maurice Strong i ledelsen. Senere, som sjef for UNEP, organiserte han det første internasjonale ekspertgruppemøtet om klimaendringer.
Dette førte til dannelsen av diverse eksotiske FN-sponsede organisasjoner som f.eks. "Earth Council" og "Earth Charter", "World Resources Institute", "World Wildlife Fund" og senere "Commission for World Governance" og "UN University for Peace". Strong var drivkraften bak ideen om en verden regjert av De forente nasjoner da han drømte opp en verdensskatt på monetære transaksjoner på 0,5% som ville ha gitt FN en årlig inntekt på 1,5 milliarder dollar.
Det var imidlertid en snubletråd – Sikkerhetsrådet – for det hadde vetorett. Han prøvde å etablere en plan for å bli kvitt Sikkerhetsrådet, men klarte ikke å få planen implementert. Så kom idéen om at global oppvarming kunne være brekkstangen for å få etablert "Commission for World Governance" (Kommisjonen for Verdensstyring). Her er det snakk om en "verdens-regjering" bestående av ikke folkevalgte byråkrater etter mal fra det kommunistiske system man hadde i Sovjetsamveldet.

I 1989 ble Maurice Strong utnevnt til generalsekretær for "the Earth Summit", og ved "Earth Summit II" i Rio, kom han med følgende utsagn til tusenvis av delegater:
Det er klart at den velstående middelklassens livsstil og forbruksmønster - med høyt inntak av kjøtt, forbruk av store mengder frossenmat og næringsmidler, bruk av fossile brennstoff, hvitevarer, air-condition både hjemme, på arbeid og i fritidsboliger – ikke kan være bærekraftig

Ettervirkningene av dette opplever vi i dag der aktivistorganisasjoner prøver å tvinge oss til å nyte insekter i stedet for biff/fårikål/kjøttkaker – eller helst bli vegetarianere eller veganere.

Det er Strongs ambisjoner om etablering av en diktatorisk verdensregjering som er drivkraften bak FNs skremselspropaganda om menneskeskapt, global oppvarming.

Han fikk etablert de organ som skulle til for å fremme den nødvendige "seriøsitet" som skulle til for å drive gjennom denne galskapen, der han i stor grad fikk de forskjellige regjeringene til å prioritere midler til forskning som var i tråd med påstanden om menneskeskapt, farlig oppvarming. Midlene til alternativ klimaforskning har skrumpet gradvis inn med årene. Mange forskere har vært med på å fremme denne pseudovitenskapen som man kan kalle klimatismen, kanskje mest fordi de også må ha penger til mat på bordet.

Man finner mange fellestrekk mellom utviklingen av Lysenkoismen og klimatismen, da begge disse "ismene" er utviklet slik:
1. Arbeid først gjennom politiske og byråkratiske organisasjoner.
2. Hevd så at vitenskapen er avgjort. Det er ingen ting å diskutere.
3. Se bort fra, eller nekt for alle bevis for at spådommer kan være gale.
4. Heng ut opposisjonen og iverksett represalier (gjennomføring av eksil, tap av arbeidsplasser eller forskningsmidler, ydmykelse i media) mot de som ikke følger "den rette lære"
5. Forhold deg til en gjeldende ideologi (stalinisme, klimatisme)
6. Støtt en enorm propagandamaskin
7. Lag et stort byråkrati der mange mennesker har karrierer avhengig av "det styrende konseptet".-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maurice Strong ble kraftig kritisert for en del av sine kapitalistiske disposisjoner, eksempelvis et oppkjøp av "Colorado Land and Cattle Company" der han ville endre på bruket av vannressursene i området mot protestene til de innfødte som bodde i området. Mot slutten av karrieren ble Maurice Strong knepet med "fingrene i godterskåla" da han stakk av med omkring en million dollar ( 988 885 dollar ) fra FNs olje-for-mat-program. Han ble fratatt mange av sine internasjonale utmerkelser, måtte si opp sine verv og stakk av til Kina der han bodde en periode for å unngå rettslig forfølgelse. Han døde i 2015 i Ottawa, Canada.Kilder:
Tunstad, E.: Trofim Lysenko – den stalinistiske biologiens despot, i Fyrster i Tåkeland
Sjöström, Jesper : Lysenko och kreationisterna i Folkvett 3/4– 1999
Brundtland Report: https://www.britannica.com/topic/Brundtland-Report
Wikipedia - Maurice Strong: https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Strong
Encyclopædia Britannica - Maurice Strong:
https://www.britannica.com/biography/Maurice-Strong
Quadrant online - Maurice Strong, Climate Crook:
https://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2015/12/discovering-maurice-strong/
Om eugenikk: https://sml.snl.no/eugenikk
UNEP: https://no.wikipedia.org/wiki/FNs_milj%C3%B8program
torsdag 29. november 2018

Amazonasfondet. Snakk om å sløse med den norske felleskassa!

Fra Amazonas - Novo Progreso. Skogen er fjernet for å dyrke soyabønner.


Den kommende presidenten i Brasil, Jair Bolsonaro, har fastslått at han akter å utnytte de kommersielle mulighetene som landet har i Amazonas. De betyr i korthet ut på at her kan skogsområdene i Amazonas kunne benyttes til å fremme kapitalistiske interesser. I klartekst betyr det at store deler av de biologiske mangfoldet i området står i fare for å bli utslettet. Dette kan man like eller mislike, men Norge har i praksis ikke noen særlig påvirkningsmulighet her.
Jeg er forundret over at Norge i det hele tatt har kastet milliard på milliard av NOK gjennom Amazonasfondet til dette korrupsjonsbefengte området av verden. 


Fra 2008 og ut 2016 har vi i dumsnille Norge overrislet Brasil med 7,4 milliarder kroner for "bevaring av regnskogen". Hvor var Riksrevisjonen da det trengtes?tirsdag 20. november 2018

En by ved navn Shell
151 km fra hovedstaden Quito i Equador ligger en by som heter Shell. Den ligger ved foten av Andesfjellene. Byen har navnet sitt fordi oljeselskapet Shell etablerte en base der i 1937. Starten var å rydde en flystripe på 1500 meter og sette opp noen arbeidsbrakker. Dette brukte oljeselskapet som utgangspunkt for leteboring i området.

Basen lå imidlertid i et område der de lokale indianerstammene var negative til utbytting av naturen. Dette medførte stadige angrep på basen, og flere av de ansatte ble drept. Basen ble derfor nedlagt i 1948.Området ble nå okkupert av misjonærer i 1949 – Mission Aviation Fellowship (MAF)  - på grunn av flystripa som gjorde det enkelt å komme til og fra. I 1956 ble fire av disse flygende misjonærene drept av innfødte da de var på tokt i området. Likene ble kastet i Curaray-elva.  Det ble masse avisskriverier og en svær leteaksjon ble satt i gang – med utgangspunkt i byen Shell.

Siden vokste stedet – i dag bor det omkring 65000 mennesker i Shell. Byen kan skryte av både distriktshospital, kirke, hangarer, skoler, hoteller og gjestehus for misjonærer. Flyplassen, Rio Amazonas Airport (PZT), eies av militæret og brukes som base. MAF er fremdeles aktive i området.
søndag 18. november 2018

Fun fact - om høyeste fjell

Mount Chimborazo
Equador

Å måle høyden på fjell som ligger inne i landet, langt fra havoverflaten, har til tider bydd på mange problem. Hva er høyden over havet når man ikke har noe hav i nærheten? De som måler opp landskap for å lage kart har utviklet en hel rekke finurlige, matematiske metoder for å finne ut av dette. Bak denne artikkelen er linket til en video som forklarer en del av det man må ta hensyn til. 

Som en kuriositet kan nevnes at jeg i sin tid fikk innprentet i geografitimene at Mount Blanc var Europas høyeste fjell med sine 4807 til 4810 meter over havet (toppen er en isbre, så selve toppen av berget skal befinne seg på 4792 meter). Nå mener man imidlertid det er fjellet Elbrus, i Russland (på grensen til Georgia – Kaukasus), med sine 5642 moh. som er Europas høyeste.

Hva som er verdens høyeste fjell er heller ikke helt enkelt å gi et godt svar på. Alternativ 1 er selvsagt Mount Everest med sine 8848 moh. Mount Everest


Alternativ 2 er selvskrevet om man måler avstanden mellom toppen av fjellet og jordas sentrum. Her er det Mount Chimborazo i Equador som er vinneren. Fjelltoppen er 2163 meter lengre vekke fra jordas sentrum enn toppen av Mount Everest er. Chimborazos høyde over havet er målt til 6263 m.


Mount Chimborazo

Turister kan kjøre opp til en Base Camp som ligger ca. 4800 moh. 

Deretter er det bare å gå oppover så langt man klarer. Å bevege seg i 5000 meters høyde er ingen spøk. Flere metodikker er tilgjengelige, men felles for disse er å ta det rolig – dyp innpust – dyp utpust. 

Personlig ga jeg opp på 5071 moh.

Alternativ nr. 3 er Mauna Kea på Hawaii. Dette fjellet stiger 10210 meter opp direkte fra havbunnen, men er bare 4207 moh.Mauna KeaOppskrift på hvordan vi finner havnivåret der det ikke er noe hav:lørdag 10. november 2018

Om den tvilsomme virksomheten ved NASA GISS

Romfartsorganisasjonen NASA består av en mengde avdelinger, men en av disse er det mange av de ansatte i NASA som ikke er særlig stolte av. Dette er et lite kontor som ligger over Tom's Restaurant (også kjent fra TV-serien Seinfeld)  i New York, langt unna noen virkelig NASA-fasiliteter. Her holder ei lita politisk beskyttet gruppe til – Goddard Institute for Space Studies (GISS). I alle fall var de politisk beskyttet før Trump kom til makten. Dette er en gjeng med klimamodell-teoretikere, og har i realiteten ikke noe med romfartsstudier å gjøre. De hedrer på ingen måte organisasjonsnavnet, som er hentet fra rakettpioneren Robert H. Goddard.

Offentlig er NASA GISS mest assosiert med mannen som lenge var leder, aktivisten James Hansen, som var gudfaren i klimaalarm-"mafiaen". Hansen fikk til og med beholde sjefsstolen etter han var arrestert fire ganger i samband med opptøyer og demonstrasjoner mot fossil energi.GISS er viden kjent for å generere overskrifter som "NASA advarer mot den varmeste dag, måned eller år", noe de har gjort gang på gang. De har en lang historie som forteller om justering av globale temperaturdata samt at de benytter seg av avkortede temperaturserier for å fremkalle en tilsynelatende truende oppvarming.
James Hansen
En av de ansatte ved GISS, dr. Reto Ruedy, tilsto i en av Climategate-epostene at GISS hadde justert gamle klimadata på en måte som, med hans ord: "… may not have been correct."

Likevel mener man at vi skal godta at informasjonen er god nok til å kunne benyttes av den amerikanske regjeringen. Samme Reto Ruedu forklarte i et intervju med USA Today at "vi er i hovedsak en modellerings-gruppe …. Til dette formålet er det vi gjør nøyaktig nok (til å vurdere modell-resultatene).

The data doesn’t matter. We’re not basing our recommendations
on the data. We’re basing them on the climate models
.”

– Prof. Chris Folland,
Hadley Centre for Climate Prediction and ResearchWalter Cunningham 


Den tidligere astronauten Walter Cunningham (Apollo 7) godtar ikke at dette er godt nok. Han skriver "De av oss som er heldige nok til å ha fått delta i romferder, satset livene våre på kompetansen, dedikasjonen og integriteten til de vitenskapelige og tekniske profesjonelle som gjorde dette mulig… De siste 20 årene har jeg observert at disse høye vitenskapelige krav til forskningen har blitt brutt av noen få innflytelsesrike klimaforskere, inkludert noen ved NASA. Dette samtidig som opportunister med spesialinteresser på en farlig måte har misbrukt vår tillit i befolkningen".  NASA ble sterkt forandret, ja mange vil påstå rasert, under Barak Obama. Obama påla organisasjonen å prioritere helt andre ting enn å få astronauter høyere opp enn i jordbane. I tillegg forlangte han at organisasjonen prioriterte disse tre tingene:

1-    NASA skulle inspirere barn til å interessere seg for vitenskap og matematikk.
2-    NASA skulle hjelpe til med å utvide internasjonale forbindelser.
3-    NASA skulle først og fremst prioritere det å finne måter på å utvikle forbindelsen med den muslimske verden samt engasjere NASA på en slik måte at de muslimske nasjonene kunne bli stolte av sine historiske bidrag til vitenskapen.

Dette ble sagt av Charles Bolden (den forrige administratoren i NASA)  i et intervju.


James Bridenstine

Da president Trump utnevnte den tidligere pilot og politiker James Frederic Bridenstine til ny direktør for NASA (han tiltrådte 23. april 2018), var det mange klimaaktivister som fikk pusteproblemer. Bridenstine har tidligere kritisert disse aktivistenes overdrevne påstander om menneskenes påvirkning av klimaet. Det er å håpe at han lar NASA se litt nøyere på aktiviteten til GISS. I den sammenheng har en tidligere GISS-ansatt, Duane Thresher, skrevet et brev til den nye NASA-administratoren i bloggen sin: "Bridenstine, klimaforskere er ikke edle, slutt å betale dem!"

Thresher, er sterkt kritisk til den påtakelige mangelen av naturvitenskapelig kompetanse og integritet ved GISS. Han skrev at da byråkrater bestemte seg for at den globale oppvarmingen var den neste store "tingen", startet det en stor strøm av penger og ukvalifiserte mennesker, opportunister og andre som på en urettmessig måte prøvde å tjene på dette. Videre: "Det er tragisk å se byrået som benyttet solid forskning for å plassere mennesker på månen bli identifisert og misrepresentert offentlig med en søppelvitenskaplig (junk science) klimaalarm-propagandamaskin. Mens det ikke er noen som benekter at vi har naturlige klimaendringer, er det på høy tid at vi får en politisk klimaendring slik at vi nå kan få NASA til å drive med pålitelig vitenskap som vi igjen kan stole på. …. NASA GISS er et monument over dårlig vitenskap som virkelig burde bli revet ned. Ta pengene og kjøp en rakett! "
Lenker:


lørdag 27. oktober 2018

Armageddon nærmer seg - eller er det 1,5-gradersmålet de mener?

Fra Johannes åpenbaring:


"Og jeg så en engel som sto inne i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelhvelvet: «Kom hit, kom sammen til Guds store festmåltid! Dere skal få ete kjøttet av konger, hærførere og mektige menn, kjøttet av hester og rytterne deres, kjøttet av alle mennesker, både frie og slaver, små og store."


Endetiden (kan også kalles 1,5-gradersmålet)


  


  
Folk som ikke undersøker om klimaskremselspåstandene holder vann lar seg som regel overbevise av det de tror er flertallet av forskerne. Selv om 97%-påstanden er avslørt som humbug - opptil flere ganger - virker det som om de fleste ikke har fått det med seg. I alle fall har ikke hovedstadsmedia (inklusive NRK) + BT, Adressa og TV2 prøvd å sjekke dette faktum.

Veldig mange med akademisk bakgrunn har samme mangelfulle innsikt - eller mangel på nysgjerrighet. De tror på klimapåstandene fra aktivister, IPCC, politikere og det klimaindustrielle komplekset uten å undersøke dette selv.

En del akademikere med naturvitenskapelig bakgrunn fikk åpnet øynene ved Climategate, der e-poster fra sentrale "klimaforskere" (forskere som er aktivister fortjener betegnelsen "scientivister" ) ble offentliggjort av en ukjent varsler. Det ble straks igangsatt en del hvitvaskingskampanjer da dette ble avslørt, men ingen av disse hvitvaskingene tok tak i det sentrale tema; manipuleringen av sentrale klimadata, oppdikting av temperaturutviklingen, påvirkning av peer review-prosessene, truslene mot redaktører som ville trykke motstridene rapporter - i det hele en etisk framferd av verste slag. Mange av forskerne som også var i stand til å lese andre ting enn vitenskapelige rapporter, fant ut at de faktisk burde undersøke IPCCs påstander litt nøyere. Det er slike forskere som egenlig definerer forskjellen på A- og B-forskere (gjett i hvilken kategori de fleste norske "klimaforskere" hører hjemme!). Ett sentralt ikon, Hockey-stick-grafen til Michael Mann var med på å sparke i gang klimaredselen. Den ble ganske raskt avslørt - men igjen - dette er noe de færreste har fått med seg. Det hadde heller ikke Andreas Wahl da han ble medskyldig i det manipulerende propagandaprogrammet "Klimakrisa" på NRK.


Hockeykøllegrafen - den er fullstendig oppdiktet

De som fortsatt tror på 97% av alle forskere mener at verden går under på grunn av våre CO2-utslipp bør kanskje ikke lese videre om de har svakt hjerte, for her er noen sitater fra A-forskere:

DR GORDON J FULKS, PHD - SPEECH TO THE OREGON CHAPTER OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY, JANUARY 25TH 2012:

"The most famous example of what I consider outright cheating was Michael Mann’s famous “Hockey Stick” graph… This graph has had an amazing existence, rising from the ashes each time someone points out a fatal flaw. Why? Because the UN IPCC desperately needs this graph."

*

PROFESSOR G KORNELIS VAN KOOTEN, PHD Professor and Senior Canada Research Chair in Environmental Studies and Climate and Adjunct Professor of the Institute for Integrated Energy Systems at the University of Victoria’s Department of Economics. Former Chair of the Department of Applied Economics and Statistics at the University of Nevada. Co-author of The Economics of Nature (Blackwell, Oxford, 2000). IPCC reviewer and contributing author:

“The statistical analysis underlying the hockey stick was thoroughly trashed.”

*

DR ROB VAN DORLAND, PHD Researcher at KNMI, the Royal Netherlands Meteorological Institute. IPCC lead author:

“It is strange that the climate reconstruction of Mann passed both peer review rounds of the IPCC without anyone ever really having checked it.”

*

PROFESSOR WIBJöRN KARLéN, PHD Professor Emeritus of Physical Geography and Quaternary Geology at Stockholm University. Member of the Royal Swedish Academy of Sciences:

“A reconstruction of the climate which Mr Mann created and which distorted too many people’s views on climate.”

*

DR CURTIS C COVEY, PHD Research Scientist at the Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison at the Lawrence Livermore National Laboratory. Author of “Vertical correlations of water vapor in GCMs” and “Intercomparison of climate data sets as a measure of observational uncertainty”:

“I never liked it that the 2001 IPCC report pictured Mann’s without showing alternates… Mann is an outlier.”

*

PROFESSOR FRITZ VAHRENHOLT, PHD Professor of Chemistry at the University of Hamburg. Member of the Sustainability Advisory Board to Chancellors Angela Merkel and Gerhard Schröder. Former Principal of the City of Hamburg Environmental Ministry, Head of the Department of Environmental Policy, Waste Management and Air Pollution Control at the Hessian Ministry of Regional Development. Former researcher at the University of Munster, the Max Planck Institute for Carbon Research, and the German Federal Environmental Agency:

“Even I fell for this hockey stick.”

*

DR ROY SPENCER, PHD Principal Research Scientist at the University of Alabama in Huntsville and US Science Team leader for the Advanced Microwave Scanning Radiometer on NASA’s Aqua satellite. Recipient (with John Christy) of the Exceptional Scientific Achievement Award from NASA and the American Meteorological Society’s Special Award for his work in satellite-based temperature monitoring. Formerly Senior Scientist for Climate Studies at NASA’s Marshall Space Flight Center:

“Why did the IPCC so quickly and uncritically accept the hockey stick..? Because they wanted to believe it.”

*

DR TIM PATTERSON, PHD Professor of Geology at Carleton University’s Department of Earth Sciences and International Fellow in the School of Geography, Archaeology and Palaeoecology at Queen’s University, Belfast. Chairman of the International Climate Science Coalition. Former Canadian leader of the International Geological Correlation Programme. Former associate editor of The Journal of Foraminiferal Research and of Micropaleontology, and founding editor of Palaeontologia Electronica.

“Environment Canada and others continue to use this graph as if it were still valid. It is not.”

*

DR EUGENE I GORDON, PHD Physicist, and former director of the Lightwaves Devices Laboratory of Bell Labs. Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, and recipient of its Edison Medal and Vladimir K Zworykin Award. Founder of the IEEE Quantum Electronics Council and The Journal of Quantum Electronics. Inventor of the continuous argon ion laser. Member of the National Academy of Engineering.

 “I don’t think they are scientifically inadequate or stupid. I think they are dishonest.”

*
PROFESSOR KEITH BRIFFA, PHD Emeritus Professor and former Deputy Director of the Climatic Research Unit at the University of East Anglia. Lead author of Chapter Six (Paleoclimatology) of Working Group I of the IPCC’s Fourth Assessment Report (2007) Former associate editor of Boreas, Dendrochronologia and Holocene.

“I am sick to death of Mann.”

*

DR LUBOŠ MOTL, PHD Theoretical physicist and string theorist who, while still an undergraduate at a Czech university with no specialists in the subject, “scooped” Rutgers string expert Professor Tom Banks with a paper on matrix string theory. Author of L'Équation Bogdanov: Le secret de l'origine de l'Univers?, and of peer-reviewed papers published in The Journal of High Energy Physics, Advances in Theoretical and Mathematical Physics, and other journals. Former assistant professor at Harvard University.

“I am not forced to assume good faith of criminals and the people who don’t follow the rules of scientific integrity.”

*

PROFESSOR SIMON TETT, PHD Chair of Earth System Dynamics and Modelling at the University of Edinburgh’s School of Geosciences. Head of the Global Change Research Institute. Formerly with the Met Office’s Hadley Centre, where he worked on mechanisms of climate variability. Recipient of the Norber-Gerbier Prize from the World Meteorological Organization and the LG Groves Prize for Meteorology. Contributor to the IPCC and Margary lecturer to the Royal Meteorological Society. Principal Investigator for the National Centre for Atmospheric Science:

“Did Mann et al get it wrong? Yes, Mann et al got it wrong.”

*

DR MOJIB LATIF, PHD - INTERVIEW WITH THE WALL STREET JOURNAL
(NOVEMBER 23RD 2009)

"I simply can’t believe that there is a kind of mafia that is trying to inhibit critical papers from being published."

*

DR PETR CHYLEK, PHD Researcher for Space and Remote Sensing Sciences at Los Alamos National Laboratory. Fellow of the American Geophysical Union, of the Optical Society of America, and of the Los Alamos National Laboratory. Former professor at Dalhousie University, the University of Oklahoma, Purdue University and SUNY Albany:

“There was a perceived need to ‘prove’ that the current global average temperature is higher than it was at any other time… It became more important than scientific integrity.”*

PROFESSOR JEROME RAVETZ, PHD Associate Fellow of the Institute for Science, Innovation and Society at the University of Oxford. Co-creator of the NUSAP notational system for uncertain information, and developer of the theory of post-normal science. Former member of the Genetic Manipulation Advisory Group. Former Visiting Scientist at the European Commission Joint Research Centre and Director of the Council for Science and Society. Honorary Senior Research Fellow of the Department of Science and Technology Studies at University College, London, Senior Fellow of the Green Center for Science and Society at the University of Texas, Dallas, visiting professor at Fudan University in Shanghai:

“The final stage of corruption - cover-up - had taken hold.”

*
PROFESSOR ZBIGNIEW JAWOROWSKI, PHD (1927-2011) Chairman of the UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, and of the Scientific Council of the Central Laboratory for Radiological Protection in Warsaw. Principal investigator for four research projects of the International Atomic Energy Agency, and three of the US Environmental Protection Agency. Author of peer-reviewed papers published by Nature and other journals:

“These researchers are guilty of brazen fraud.”

*

PROFESSOR RICHARD LINDZEN, PHD Alfred P Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology and Distinguished Visiting Scientist at the California Institute of Technology’s Jet Propulsion Laboratory. Fellow of the American Geophysical Union and recipient of its Macelwane Medal. Fellow of the American Meteorological Society and recipient of its Meisinger and Charney awards. Fellow of the American Academy of Arts and Sciences, and of the American Association for the Advancement of Sciences. Member of the National Academy of Sciences, the European Geophysical Society and the Norwegian Academy of Science and Letters, and first recipient of the Wallin Foundation’s Leo Prize. IPCC lead author:

“There is no point in any scientific group endorsing this. We are not crooks. And yet if we endorse this we are becoming that.”

*

PROFESSOR JAMES LOVELOCK, CH, CBE, FRS, PHD Scientist, inventor and originator of the Gaia hypothesis. Companion of Honour, Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, and Fellow of the Royal Society. Recipient of three NASA Certificates of Recognition for his various inventions, including the electron capture detector and the microwave oven. Recipient of the highest award of the Geological Society, the Wollaston Medal (whose previous recipients include Charles Darwin), the Discovery Lifetime Award from the Royal Geographical Society, the Dr A H Heineken Prize for the Environment, the Norbert Gerbier Prize from the World Meteorological Society, the first Amsterdam Prize for the Environment from the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, the Tswett Medal for Chromatography, the Silver Medal from the Plymouth Marine Laboratory, and the American Chemical Society’s Award for Chromatography. Former President of the Marine Biological Association:

“That’s no way to do science.”

*

DR WILLIAM A SPRIGG, PHD Research Professor at the Department of Atmospheric Sciences, the Institute of Atmospheric Physics, and the Department of Soil, Water and Environmental Sciences at the University of Arizona. Consultant to the World Meteorological Organization. Director of the Sino-US Centers for Soil and Water Conservation and Environmental Protection. Former co-Principal Investigator for the NASA REASoN project:

“What I don’t like about this is that someone took out some climate data to make the record look ‘better.’ That’s a no-no.”

*

PROFESSOR HANS VON STORCH, PHD Professor at the University of Hamburg’s Meteorological Institute, and Director of the Institute for Coastal Research at the Helmholtz Research Centre. Recipient of the International Meetings on Statistical Climatology achievement award. Member of the advisory boards of The Journal of Climate and Annals of Geophysics. Former editor-in-chief of Climate Research:

“Scientists like Mike Mann, Phil Jones and others should no longer participate in the peer-review process.”


*
PROFESSOR HAROLD LEWIS, PHD (1923-2011) Emeritus Professor of Physics at the University of California, Santa Barbara. Member of the US Defense Science Board, and chairman of the 1977-79 Risk Assessment Review for the US Nuclear Regulatory Commission. Recipient of the Science Writing Award for his book Technological Risk (Norton, New York, 1990):

“It is the greatest and most successful pseudoscientific fraud I have seen in my long life as a physicist.”

*

PROFESSOR MICHAEL KELLY, FRS, FRENG, PHD Prince Philip Professor of Technology at the University of Cambridge and Professorial Fellow at Trinity Hall. Former Chief Scientific Advisor to the UK Department for Communities and Local Government. Fellow of the Royal Society, the Royal Academy of Engineering, the Royal Society of New Zealand, the Institute of Physics, the Institution of Engineering and Technology, and Senior Member of the US Institute of Electronic and Electrical Engineering. Recipient of prizes from the Institute of Physics, the Royal Academy of Engineering and the Royal Society. Former Executive Director of the Cambridge-MIT Institute:

“That is turning centuries of science on its head.”


*

SIR MUIR RUSSELL, KCB, DL, FRSE ET AL Muir Russell is a Fellow of the Royal Society of Edinburgh, chairman of the Judicial Appointments Board for Scotland, and formerly Vice-Chancellor of the University of Glasgow and first Permanent Secretary to the Scottish Executive. Professor Geoffrey Boulton, OBE, FRS, FRSE is Regius Professor Emeritus of Geology at the University of Edinburgh. Professor Peter Clarke, FInstP, CPhys, FIET, CEng is Professor of Physics at the University of Edinburgh. David Eyton is Group Head of Research & Technology at BP. Professor James Norton, FRSA, FBCS, FIET is a board member of the British Parliament’s Science & Technology Committee, a council member of the Parliamentary IT Commission, and a member of the Electronic Communications Expert Advisory Panel of the Irish Commission for Communications Regulation:

“Given its subsequent iconic significance… the figure supplied for the WMO Report was misleading.”

*

DR DONALD RAPP, PHD Former research professor at the University of Southern California’s Viterbi School of Engineering and former Professor of Physics and Environmental Engineering at the University of Texas. Former Senior Research Scientist at the Jet Propulsion Laboratory in Pasadena and Senior Staff Scientist at the Lockheed Palo Alto Research Laboratory. Contributor to The Encyclopedia of Snow, Ice And Glaciers:

 “Competent scientists do not doubt the hockey stick because it does not have enough publications… They doubt it because it has been shown to be based on incorrect math and inadequate data.”

*


DR GEORGE DENTON, PHD Professor at the University of Maine’s Climate Change Institute and School of Earth and Climate Sciences. Author of peer-reviewed papers in Nature, Science, Quaternary Geochronology, Quaternary Science Reviews, Geology, Nature Geoscience, Polar Research and Proceedings of the National Academy of Sciences:

“The hockey stick does not represent global climate and thus should not be used in any argument.”

*

PROFESSOR PAUL MATTHEWS, PHD Associate Professor and Reader in Applied Mathematics in the Faculty of Science at the University of Nottingham. Author of peer-reviewed papers published by Physical Review, Mathematical Medicine and Biology, and The Proceedings of the Royal Society of Edinburgh:

“The paper should be withdrawn immediately.”

*

DR RAYMOND S BRADLEY, PHD Distinguished Professor in the Department of Geosciences and Research Director of the Climate System Research Center at the University of Massachusetts Amherst. Michael E Mann’s co-author on the original two hockey sticks. Co-editor of Climate Since AD 1500 (Routledge, London, 1992) and co-author of Climate Change And Society (Stanley Thornes, Cheltenham, 2001):

“Excuse me while I puke.”

*

DR DAVID S CHAPMAN, PHD, DR MARSHALL G BARTLETT, PHD AND DR ROBERT N HARRIS, PHD David S Chapman is Distinguished Professor Emeritus and Robert N Harris is Adjunct Associate Professor in the Department of Geology and Geophysics at the University of Utah. Marshall G Bartlett, formerly of the University of Utah, is Chairman of the Science Department at the Hockaday School in Texas:

“Just bad science.”

*

 DR CHRISTOPHER LANDSEA, PHD Science and Operations Officer at the US National Hurricane Center. Recipient of the Banner I Miller Award from the American Meteorological Society for “best contribution to the science of hurricane and tropical weather forecasting”, and of the NOAA Administrator’s Award for establishing NOAA’s first US Weather Research Program testbed. Former chair of the AMS Committee on Tropical Meteorology and Tropical Cyclone. Member of the American Geophysical Union and the American Meteorological Society:

“The paper comes to very erroneous conclusions because of using improper data and illogical techniques.”

*----------------------------------------------------------------------------------------------

Slik kan jeg fortsette. De som ikke får med seg hva dette betyr har ikke forstått forskjellen på bruk av den vitenskapelige metode (stikkord Popper) og renheklet juks.
Sitatene er hentet fra Mark Steyns bok "A Disgrace to the Professsion" som kan anbefales på det varmeste. Mark Steyn (forfatter, teaterkritiker og sanger) er saksøkt av Michael Mann fordi han har uttalt seg negativt om Manns hockeykøllegraf. Jeg anbefaler at man kjøper boken - som er god - ikke minst for å støtte Steyn i sin kamp mot pseudovitenskapen.Lenke: The Climategate Emails

tirsdag 16. oktober 2018

Alvorlige mangler ved sentrale klimadata


Hovedleverandøren av temperaturdata til Klimapanelet er værvarslinga i England. Havtemperaturene er samlet inn ved "the Hadley Centre of the UK Met Office" . Landtemperaturene er samlet inn ved "Climate Research Unit (CRU) ved University of East Anglia". Datasettet går derfor under navnet HadCRUT. Til å begynne med gjaldt dette temperaturer for perioden 1881 til 1993, men har blitt utvidet slik at det nå begynner i 1850 og slutter ved det nåværende år/måned.

Den australske forskeren John McLean har med samtykke fra Met Office kontrollert datasettet, og har gjort noen alarmerende funn. Det ble avdekket mer enn 70 forskjellige problemområder. Eksempelvis er det "målt"  gjennomsnittstemperaturer på 0 grader på tropiske øyer. Ett sted i Romania hadde  -45 grader i snitt en hel måned . En stasjon i Colombia "hadde" 3 måneder med 80 grader pluss. Dette var så usannsynlig hett at selv minimumstemperaturene antagelig var varmere enn den varmeste dagen på jorda. I noen tilfeller var havtemperaturer "målt" fra båter så langt som 100 km inne på land. Nå kan det være at i noen tilfeller har man forvekslet Fahrenheit og Celsius, men det har gått 70 år uten at noen oppdaget det. I to år var alle data på den sydlige halvkule estimert på grunnlag av målinger fra kun en stasjon i Indonesia samt noen data fra båter. Vi fikk ikke 50% global dekning før i 1906, men den sydlige halvkule ble først dekket 50% i 1950. McLeans undersøkelse viser at det ikke har vært noen kvalitetskontroll av disse viktige dataene. Selv ikke stavekontroll var utført, slik at enkelte land til dels var feilstavet samt at Alaska ble betegnet som et eget land. Datasettet omfatter 10295 stasjoner, men 2693 av disse tilfredsstiller ikke de standard kriterier man forlanger i dag (Jones et al – 2012). Det er umulig å fastslå hvilke målestasjoner som er inkludert og hvilke som ikke er det, i den avsluttende analysen av data. Ei heller om dataene er blitt justert. Deler av hav- og land-datasettet (der de overlapper geografisk)  motsier hverandre. Hvilket er da korrekt?
I tillegg driver institusjonene og justerer ned tidligere tiders målte temperaturer uten å ha en god forklaring på hvorfor.

Den virkelige tabben er at disse toneangivende institusjonene "selger inn" trender og datasett som om de skulle være sikre og meningsfulle.

Dr. McLean uttalte følgende: "Jeg er rystet over at ingen har gjordt noe med disse absurde tallene … hele tilnærmingen er absurd og amatørmessig, omtrent som om en førsteårs universitetsstudent skulle ha gjort dette".

McLeans rådgiver, Peter Ridd, er berømt i universitetskretser for å ha blitt sparket fordi han påpekte annen forskning (bleking av the Great Barrier Reef) som "verken var blitt kontrollert, testet eller replisert".

Institusjonene det gjelder har et årlig budsjett på £226 millioner og 2100 ansatte – likevel klarer de ikke å oppdage slike feil.

Man kan fundere på hvorfor det bestandig må være skeptikere som må til for å finne slike åpenbare feil – det være seg i klimadata, "hockeykøller" eller andre datamanipulasjoner som er produsert av den godt finansierte klimaindustrien. Kanskje er det bare fordi de ikke bryr seg. Nysgjerrigheten skyves i bakgrunnen på grunn av fokus på penger. "Klima AS" er blitt så avhengig av det som på engelsk kalles "Money Train", at deres største bekymring er neste søknad om pengestøtte.


Kilde - The Australian (bak betalingsmur):

JoNova: http://joannenova.com.au/2018/10/datagate-update-hadley-responds-to-first-audit-with-polite-fog-about-problems-2000-staff-didnt-find/

Selve rapporten https://researchonline.jcu.edu.au/52041/1/52041-mclean-2017-thesis.pdf

Litt mer om Peter Ridd


-----------------------------------------------