tirsdag 28. juni 2016

Brexit - og elitens arroganse

Media, politikere og såkalte "eksperter" viste i samband med EU-avstemningen i Storbritannia at de har mistet kontakten med store deler av folket. I stedet for å sette seg inn i menigmanns problemer (ustoppelig innvandring fra øst, stadig økende arbeidsledighet, stigende priser – spesielt på energi, økende kriminalitet m.m. ) lytter de heller til hverandre og nekter å ta inn over seg politisk ukorrekt informasjon.
Vi har i de senere årene opplevd en stadig økende arroganse, ikke minst representert ved BBC, som i stor grad har vært talerør for politikere og pengefolk. Mange vanlige folk er ikke så dumme at de ikke har oppdaget dette. Valgresultatet er derfor i stor grad en protest nettopp mot:
* En nesten ukontrollert innvandring fra de nye EU-statene i Øst-Europa, Afrika og den arabiske verden. Noe som også gir en stadig økende arbeidsledighet og lavere lønninger.
* En stadig strøm av nye direktiver fra Brussel som ikke lar seg stoppe på demokratisk vis. Eksemplifisert blant annet i form av forbud mot vanlige lyspærer, maksimalstyrke i watt på elektriske produkter som støvsugere, vannkokere o.l.
* For å nå EU-byråkratenes krav til utslippsreduksjon av klimagasser foretas det utbygging av hele skoger med vindmøller – noe som både ødelegger landskapet, men også tar knekken på fugler og flaggermus. Her har en god del eiendomsbesittere med bekjentskaper i regjeringskretser beriket seg på å leie ut tomteplass til disse fuglesmekkerne.* Tvungen slukking av karbonbaserte kraftverk (kull-, olje- og gass-fyrte kraftverk) etter pålegg fra de CO2-religiøse byråkratene i EU. Dette har både medført kraftig økte strømpriser, men også fare for strømutkoblinger á la det som er hverdagen i Nord-Korea.
* EU-innført opprettelse av våtmarksområder for å bevare fuglebestander med det resultat at folkene på landsbygda ikke lenger fikk lov til å vedlikeholde jordvoller og mudre opp elveløp. Ved første store regnskyll ble det store oversvømmelser i landsbyene i nærheten. Byråkrater og politikere toet sine hender og skyldte på menneskeskapte klimaendringer i steder for politiker- og byråkrat-skapt galskap.
* Økende organisert kriminalitet som de "nye landsmenn" ofte står bak.
Den menige engelskmann ser også hva som hender i andre europeiske land, som f.eks. økning i antall voldtekter og selvmordsbomber. Bare i Sverige økte voldtektsraten med 1472% i løpet av et år . Et politisk korrekt samfunn tillater ikke at det føres voldtektsstatistikk på grunnlag av overgriperens etnisitet, men avisoverskriftene levner likevel liten tvil om hvordan en slik statistikk ville sett ut om den var tillatt ført.
At resultatet av EU-avstemningen også kom som en overraskelse på norske kommentatorer viser vel hvilken del av det engelske samfunnet de mest omgås.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Noen referanser:

Eksempel på artikkel som viser hvordan aristokratiet casher inn:

Litt om EU-reglene for støvsugere:

Protester mot fjerning av lyspærer:

Vannkokere  og toasters – der ville EU vente til etter EU-avstemningen med å innføre begrensninger:

Vedlikehold av elvesystemet i Somerset skrevet av en journalist som bor i området:

Om nedtrappingen av kullkraftverk:


mandag 20. juni 2016

Grønlandsisen smelter med urovekkende fart. Har media flere vitser på lager?

John Kerry har vært på en sommertur både til Grønland og Svalbard for å se på hva den menneskeskapte, globale oppvarmingen gjør med naturen. Da har det selvsagt størst effekt om man gjør det på den tiden av året der noe av isen smelter og det er litt fart i kalvingen fra isbreene. Det skjer hvert år på denne tiden.

Skremselspropagandaen vi utsettes for fra media, politikere, byråkrater, aktivistorganisasjoner og det "klimaindustrielle kompleks" er formidabel. Men den er så overdrevet at nå bør menigmann si fra at nok er nok.  Her hevdes det  f.eks.  at innenlandsisen på Grønland smelter med urovekkende fart slik at vi nå får en galloperende havstigning. Figuren viser målinger tatt fra innenlandsisen på Grønland fra slutten av 1820-årene. Med en gjennomsnittstemperatur på omkring -24 grader C skal man ha god fantasi for å tro på den propagandaen media (ikke minst NRK) viderebringer.


Vi blir utsatt for tilsvarende, feilaktig propaganda hva angår innenlandsisen i Antarktis.
-------------------------onsdag 15. juni 2016

Temperaturjusteringer


Global Historical Climatology Network "homogeniserer" målte temperaturer Man kan lure på hvorfor tidligere tiders målt temperaturer bestandig justeres ned. 

Her er et eksempel som meteorologene på Island ikke skjønner noe av:Her er en del andre eksempler:

Totalen USA - her vises flere justeringer etter hverandre:
Her er en link til "kvalitetskontrollerte" data - NOAA - 

Puerto Casada - Paraguay: Salta Aero - Argentina:Rivadavia - Argentina:Corrientes AE - Argentina:Andalagala - Argentina: Paso De Los Libres - Argentina:Maripausoula - Fransk Guiana:Saint Laurent - Fransk Guiana:Puerto_Ayacucho - Venezuela:
Tumeremo - Venezuela:
Mercedes - Brasil:Artigas - Uruguay:Cuzco - Peru:


Chimbote - Peru:Iquitos - Peru:Encarnacion - Paraguay:Isla Juan Fer - Utenfor kysten av Chile:
Totalt sett har dette medført følgende forandring for den globale temperaturutviklingen:
tirsdag 7. juni 2016

Noen klimaforskere er svært uredelige - II

Jeg har i et tidligere innlegg vist til hvordan enkelte klimaforskere har vært uredelige ved å dikte opp temperaturstigninger som ikke finnes.
Dette gjelder en liten gruppe aktivist-forskere hvis uredelige fremferd ble avdekket i og med Climategate-avsløringene. Vi skal nå ta for oss en annen av disse aktivistforskerne; Ben Santer, som var hovedforfatter til kap. 8 i Klimapanelets rapport i 1995. Også han var tilsatt ved Climate Research Unit (CRU) ved University og East Anglia, hovedleverandør til Klimapanelet. I utkastet til Klimapanelets rapport forelå denne teksten:
"Mens noen av mønstrene (for klimautviklingen) diskutert her hevdes å kunne påvise merkbare klimaendringer , har ingen studier hittil positivt kunne påvise at hele eller deler av observerte klimaendringer er forårsaket av menneskelig påvirkning".

Uten å samrå seg med de øvrige kapittelforfatterne endret Santer teksten egenhendig til:

"Totalen av statistiske bevis i kapittel 8, når dette blir undersøkt i sammenheng med vår fysiske forståelse av klimasystemet , peker nå på en merkbar menneskelig påvirkning på det globale klimaet."

Han endret altså konklusjonen helt. Og det er denne forandrete konklusjonen som i ettertid stadig siteres i media.
Temperaturutvikling i øvre atmosfære målt av værballonger (Foto: )
I klimarapporten fra 1995 la Santer ved den grafen som er øverst på figuren for å vise en "skremmende" temperaturutvikling. Hadde han lagt ved grafen som vises nederst ville alle kunne se at grunnlaget for skremselen var ikke-eksisterende.

Noen klimaforskere er svært uredelige - I

Innenfor klimaforskningen er Climate Research Unit (CRU) i England hovedleverandør av informasjon til IPPC (Klimapanelet). Climategate-skandalen avslørte at de sentrale klimaforskerne nærmest drev som aktivister som med ufine metoder prøvde å hindre andre forskere å finne noe som kunne sette spørsmålstegn med metodene deres. De som har satt seg inn i det, ser at her er mange ting man kan kritisere.
Litt interessant er det å se på E-post-utvekslingen mellom den svenske professor i geografi/geologi, Wibjörn Karlén, og CRU-forskerne. Der spør Karlén gang på gang etter de dataene som CRU benytter for å vise en unormal temperaturstigning de siste tiårene. Karlén hadde undersøkt tilgjengelige data fra flere steder rundt om på kloden, men fant ikke en tilsvarende unormal temperaturstigning. Stort sett fikk Karlén bare "God dag mann økseskaft" til svar på spørsmålene sine.
Figuren viser ett av flere eksempel på aktivismen i praksis. Figuren med farger er hentet fra IPCC sin rapport der data var levert av CRU. Fremstillingen vil ha oss til å tro at temperaturen i Skandinavia i gjennomsnitt var 1 grad C varmere i år 2000 enn den var på 1930-tallet. Reelle data viser klart at 1930-tallet hadde temperaturer helt sammenlignbare med det vi har nå.
(Figur: )


CRU leverte slike feilaktige fremstillinger av temperaturutviklingen mange andre steder i verden også.

-----------------------------------------------------------------------------
Temperaturdata er hentet fra Nordklim:

Hva vi risikerer om vi fortsetter den kraftige utbyggingen av "grønn" energi

Ustabile kraftkilder som sol- og vind-kraft har allerede begynt å vise seg ødeleggende for strømdistribusjonen der man virkelig har satset på slik energitilførsel. Spesielt utsatt er nettverk som videreformidler vindkraft. Man kan veldig lett få mismatch mellom generert kraft og belastningen. Dette gjelder både levert effekt samt levert frekvens på strømmen. Tradisjonelt vil da system som er satt opp for å beskytte nettet, gripe inn, og man får i mange tilfeller et totalt kollaps i strømleveransen.
Oppslag på University of South Australia (Foto: )
I Sør-Australia, som ofte går under benevnelsen "Vindkraft-hovedstaden" (påstått kapasitet er 1,47 MW – 40% av totalen i området), opplever man nå en mengde tilfeller av såkalte "black-outs" på grunn av vindkraftens innebyggede ustabilitet. Dette stoppet blant annet tog-trafikken i Adelaide 2 dager på rad (28. og 29. april), slik at tusenvis av passasjerer måtte finne alternative metoder for å komme seg på jobben. Og det blir stadig verre etter hvert som man kobler på flere vind-generatorer.
I tillegg til problemer med effekt- og frekvens-variasjon opplever man også at summen av vindgeneratorene opererer med forskjellige svingefrekvenser. Dette genererer egensvigninger i distribusjonssystemet som både kan ta knekken på linjenettet, men det kan også slå tilbake på vindmøllene, slik at enkelte av disse kommer i egenvibrasjoner, brekker og/eller tar fyr.

Historieløse politikere, journalister og miljøaktivister.

Uten å gå nærmere inn på begrepet déjà vu, gir illustrasjonen oss en klar fornemmelse om at dagens klimaendringer ikke er så enestående som mange prøver å få oss til å tro.
Illustrasjonen er hentet fra "Nordlands Avis", 17. november 1936.