tirsdag 28. mai 2019

Nå må folk slutte å heie på klima-astrologene


Klima-astrolog i arbeid


I min studietid fikk jeg flere ganger folk på døra som ville forklare meg fordelene ved å leve etter Guds ord. Jeg var nysgjerrig på hva slags argumenter de hadde å føre i marken, så jeg tok en del diskusjoner med disse representantene for Guds rike. Det viste seg snart at de ikke var åpne for logisk argumentasjon. Med binders eller andre merkelapper i Bibelen, slo de opp passende bibelord som de mente sto for evige sannheter. Sitatene fra den hellige boka skulle etter deres mening trumfe bruk av logikk.

I disse dager opplever vi en nyreligiøsitet som ligner veldig på dette. Det er tale om slike som er overbevist om at vår hedenske bruk av fossilt brenne vil forårsake farlig oppvarming av kloden. Klima-astrologene, representert ved organisasjoner som Zero, Bellona, Greenpeace, WWF, Natur og ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon, politikere og et stort byråkrati gjør sitt ytterste for å skremme opp befolkningen generelt, og ungdommen spesielt, med påstander om en farlig, menneskeskapt klimakrise. Slike overdrevne påstander – tatt ut av luften - kan forårsake alvorlige traumer i unge, ubefestede sinn.

De fleste apokalyptiske argumentene som vi utsettes for hentes fra aktivistorganisasjonenes pamfletter. Pamflettene inneholder i sin tur en fortolkning av Klimapanelets rapporter for beslutningstakere. Disse rapportene består i sin tur av en radbrekking av de vitenskapelige rapportene til Klimapanelet. Dette er veldig nær opp til "hviskeleken", der informasjonen blir kraftig forvrengt underveis.

Bakgrunnen for den tenkte, farlige oppvarmingen baserer seg på at våre CO2-utslipp skal varme opp jorda slik at det dannes mere vanndamp, som i sin tur varmer opp jorda ytterligere fordi vanndamp er den klimagassen det finnes mest av. Denne vanndampen skulle etter teorien samle seg mest i 10 til 12 kilometers høyde omkring tropene, og går under betegnelsen "hotspot". Siden man ikke kan måle noe slikt hotspot kan man i praksis legge teorien om den farlige oppvarmingen død.

Dette skjønner ikke folk som kun er leser og hører propagandaen. Flertallet av befolkningen kan for lite om naturvitenskap og den naturvitenskapelige metode til å koble slik informasjon. Noen av oss har av denne grunn prøvd å danne en viss motvekt til påstandene fra slike "nyreligiøse" bevegelser. Dette gjør vi ved å peke på hvor man kan finne statistikk og måledata som viser hva som virkelig skjer med temperaturer, uvær, flom, tørke, havstigning m.m. i verden. Går man inn i slike detaljer, viser det seg at ingen ting tyder på noe kommende, menneskeskapt termageddon på jord.

Nå har jeg lenge hatt mistanke om at undervisningen i naturfag i grunnskolen har en smule forbedringspotensiale. Dessverre ble denne mistanken kraftig styrket i samtaler med noen av de klimastreikende ungdommene den 24. mai. Her er noen eksempler på hva mange av disse tror på:

-   Isen smelter i Arktis. Siden den er flere hundre meter tykk, vil det gi en farlig havstigning.

Nå smelter ikke isen i Arktis så raskt så mange vil ha det til. Ting kan tyde på at isen har begynt å legge på seg igjen. Men uansett - her er det 2 misoppfatninger ute og går samtidig. Isen i Arktis er typisk bare noen få meter tykk, ikke hundrevis av meter. I tillegg vil smeltende is som ligger i vann ikke forårsake noen havstigning. Det virket som ingen av disse oppskremte ungdommene har hørt om Arkimedes' lov. Vi foreslo at de kunne gå hjem, fylle et glass med isbiter og fylle etter med vann til kanten og se om vannet ville renne over når isen smeltet. Nei, vi kom med vranglære, påsto de. På skolen hadde de lært at vannet ville flomme over kanten etter hvert.


-   Et annet tema var at CO2-utslipp ble påstått å øke ozonhullet. Dette var "kunnskap" som også var ervervet på skolen, ble det hevdet. I den grad ozonhullet økes av ikke-naturlige årsaker, er det utslipp av hydroklorfluorkarboner og hydrofluorkarboner (pluss klor fra vulkansk aktivitet på Sydpolen) som offisielt har fått skylden. CO2 har ikke noe med dette å gjøre. 


Dette er eksempler på misoppfatninger hos ungdom i 12- til 17-årsalderen. Dette er mest til å gråte over.

Hvor ble det av naturfag-undervisningen i skoleverket?

Lenke:

mandag 20. mai 2019

Bystyret (i Bodø) prøver å ta oss tilbake til middelalderen. Om klimapanikken.Bodøs politikere har holdt avstemming med resultat som forteller oss at vi har en klimakrise. Dette er ikke bare merkelig - det er fullstendig idiotisk - beklager, det finnes ikke noen svakere betegnelse. Her er det tale om å forholde seg til naturlover. Sist jeg sjekket var ikke naturlovene underlagt politiske beslutninger. I prinsippet burde Bodøs politikere definere hva som er det optimale klima. Siden verden har flere klimasoner tror jeg dette kan være en formidabel oppgave.

Så kan man spørre hvem det er som kan fortelle oss hvordan klimaet egentlig skal være? I og med at de største sivilisasjons-fremskrittene foregikk da klimaet var et par grader varmere enn det er nå, ser jeg for meg nye problemer med å finne tillitvekkende svar.

Vi som har bakgrunn innenfor naturvitenskap finner det naturlig å spørre etter dokumentasjon som viser om klimaet virkelig er, eller er i ferd med å bli katastrofalt. Statistikk viser at på verdensbasis har vi ingen statistisk økning av negative klimarelaterte hendelser, det være seg orkaner, flom, oversvømmelse, tørke m.m.

Den eneste dokumentasjonen som viser forverring er forsikringsutbetalinger grunnet værhendelser. Men dette kommer i hovedsak av inflasjon kombinert med økt befolkning med dertil hørende bebyggelse på steder som våre forfedre visste ville utsette dem for flom og/eller kraftig vind.

Her har nok Bodøs politikere prioritert å følge en mote/trend i stedet for å tenke selv. Jeg både gremmes, skjemmes og skremmes over at vi styres av politikere som oppfører seg så tanketomt.
Er det ikke snart på tide at også norske journalister begynner å avsløre galskapen. 

Alt vi får presentert av disse dommedagsprofetene er spådommer om hvor galt det kommer til å gå om vi ikke straks bygger ned vårt moderne samfunn og vender tilbake til forholdene vi hadde på 1600-tallet. Ja, tankesettet til disse klima-astrologene er like utviklet som det som eksisterte på den tiden. 

Men da var det ikke CO2 som fikk skylden for uvær. Takket være boktrykkerkunsten som kom i Europa på 1400-tallet, ble skriftet 'Malleus Maleficarum'(Heksehammeren) utgitt ved Universitetet i Köln i 1486/1487. Dette var en bloddryppende skildring på 260 sider om heksekriminalitet – hvordan hekser skulle oppdages, avhøres og behandles (henrettes). (Det ble hevdet at) Pave Innocent VIII gikk god for denne boken. Boken ble den mest solgte etter Bibelen på denne tiden.

Heksehammerens 'vitenskapelige' legitimitet gjorde at den satte standarden for rettsnormene i europeiske trolldomssaker, og er tillagt hovedansvaret for at titusenvis av mennesker (det meste kvinner) havnet på bålet i løpet av 1500- og 1600-tallet. Kirken og embetsverket benyttet denne håndboken som oppskrift på å lete opp, anklage, torturere og henrette uskyldige mennesker på grunnlag av en hypotese som ikke tilfredsstilte noen naturvitenskapelige krav til etterprøvbarhet.


Heksene fikk skylden for dårlig klima før i tiden - nå er de den uskyldige karbondioksiden som unngjelder Foto: 

I følge Store Norske Leksikon var kjernetiden for hekseprosessene perioden fra 1570 til 1680 – godt over 100 år. Ikke alle heksene ble henrettet på grunn av værrelaterte anklager. Men i Norge, spesielt i Nord-Norge, var det en mengde dommer fordi den 'skyldige' hadde 'fremtrollet' dårlig vær på sjøen eller ødelagt avlingene med flom eller for kaldt vær.

Det å få disse heksene fremstilt for retten, dømt og henrettet er å betrakte som et godt føre-var prinsipp.

Her hadde man laget seg en hypotese som sa at hekser, både hannkjønn og hunnkjønn, var hovedårsaken til at vær og klima kom i ulage. Det fantes ikke noe egentlig bevis, men man klarte ikke å tenke seg noen andre muligheter. Derfor kjørte man på med rettsaker og henrettelser. Man bygde opp et byråkrati som sto for gjennomføringen. Som ved de fleste andre byråkrati stilte man ikke spørsmål med berettigelsen av det man holdt på med.
I dagens situasjon ser man klare paralleller. Vi har fått en tilsvarende oppskrift utstedt av Klimapanelet (IPCC) som forteller oss hvordan vi må oppføre oss for at været ikke skal komme i ulage. Dette er et så stort og vanskelig tilgjengelig skriv at man har laget en kortversjon til bruk for politikere og byråkrater. Denne kortversjonen blir lest og tolket på en slik måte at våre CO2-utslipp tillegges skylden for en spådd, kommende, farlig stigende temperatur her i verden. 

Hvorfor nettopp CO2? Jo, for man klarer ikke å tenke seg noen andre muligheter. Noe bevis har man ikke, men for sikkerhet skyld må man gjøre 'noe'. Man hevder som ved heksebrenningene på 1600-tallet å følge noe man kaller føre-var prinsippet. 

Derfor har man bygd opp et enormt byråkrati som kaster ut milliarder av NOK/€/$/£ på en mengde prosjekter som stort sett er ødeleggende både for miljø, natur og lommebok samtidig som dette er en direkte hån mot de naturvitenskapelige prinsipper man kom frem til under opplysningstiden.

Nå kan man hevde at det man gjør i dag på ingen måte er å sammenligne med henrettelser av hekser. Men det stemmer ikke helt. Riktig nok avholdes det ikke rettssaker som ender med henrettelser. Like fullt gjør mange av disse tiltakene sitt til at hundre tusener, ja, kanskje millioner av mennesker får en alt for tidlig død. Miljøaktivistenes hang til å avkarbonisere verden for å forhindre den tenkte, globale oppvarmingen går sterkt ut over de svakeste her i verden. Den finske epidemologen, Mikko Paunio, sier at internasjonale organisasjoner og NGOer gjør sitt ytterste for å legge kjepper i hjulene for at de fattigste landene skal benytte konvensjonelle kraftkilder. Dette har store negative konsekvenser. Dr. Paunio forklarer: "Innendørs luftforurensning fra åpen innendørs ild dreper millioner hvert år. Men i stedet for å hjelpe disse fattige folkene å klatre opp energistigen og rense luften i disse samfunnene, lar man dem få små ovner (cookstoves) som ikke gjør noen forskjell hva angår luftkvalitet. Det deles også ut solcellepanel som ikke er å betrakte som noe annet enn en dårlig spøk."

Her er et sitat fra WHO (Verdens helseorganisasjon): "Some 3 million deaths a year are linked to exposure to outdoor air pollution. Indoor air pollution can be just as deadly. In 2012, an estimated 6.5 million deaths (11.6% of all global deaths) were associated with indoor and outdoor air pollution together.
Nearly 90% of air-pollution-related deaths occur in low- and middle-income countries, with nearly 2 out of 3 occurring in WHO’s South-East Asia and Western Pacific regions."

Avgiftsleggingen av energi samt subsidieringen av såkalt "grønn" energi har gitt oss økende priser på oppvarming og transport. Dette merkes veldig godt i Tyskland, Storbritannia, Australia og Danmark, da disse landene har satset spesielt tungt på utbygging av vind- og sol-kraft. Dette går ut over næringsvirksomhet og industri. I tillegg er de fattigste kommet inn i en ond sirkel. I Tyskland er det snakk om hundretusenvis av familier som ikke har råd til å betale strømregningene sine. I England påstås det at de høye energiprisene gjør at pensjonister må velge mellom mat og oppvarming om vinteren. Anslag viser at det dør 10000 til 15000 flere personer enn normalt fordi de ikke har råd til å fyre tilstrekkelig.

De høye energiprisene grunnet "de grønne skiftet" rammer U-land ekstra hardt. Når energiprisene øker går også prisen på mat opp. Det gjør at stadig flere fattige i den tredje verden rett og slett ikke kan unne seg et sunt og næringsrikt kosthold.
Embetsverket både her hjemme, i EU og Australia har sin oppskrift og tenker ut stadig nye vinklinger for å ta knekken på CO2-spøkelset.

"Månelandingen" på Mongstad er ett eksempel. Det man ikke skjønner er at CO2-fangst fra anlegg som kraftstasjoner krever tilførsel av omtrent 25% mer energi enn uten slik CO2-fangst. Dette gjør selvsagt ikke slike kraftverk særlig kostnadseffektive i forhold til dagens varmekraftverk.

Ensidig fokus på CO2-utslipp ga oss også diesel-fadesen. Her stirret man seg blind på den ufarlige, ugiftige plantenæringen CO2 og tenkte ikke på andre konsekvenser. Begrepet nitrogenoksid virket helt fraværende i den byråkratiske verdenen.

Bevaring av regnskogen er også et tema som helt har feilet. Her har man delt ut milliard på milliard til bevaring av regnskog uten å ha kontroll på om pengene virkelig blir brukt til dette formålet. For å toppe det hele har man samtidig delt ut vanvittige summer for at det skal dyrkes biodrivstoff i CO2-kampens navn. I mange sammenhenger er det regnskogen som har blitt ryddet vekk for å gi plass til planter som skal gi palmeolje. Det virker ikke som faget logikk undervises ved universitetene slik som tidligere.

Svindelopplegget med å gi strømkundene mulighet til å kjøpe "grønn strøm" er et EU-påfunn som e-verkene har grepet begjærlig. Her får strømkundene kjøpe opphavsgarantier som viser at levert strøm bare er "grønn". Dette er det mange strømkunder på kontinentet som benytter seg av. De får papir på at de kjøper norsk vannkraft. Dette salget har tatt slik av at nå får norske strømbrukere nesten bare "skitten" kraft. Dette er selvsagt bare løgn og forbannet dikt. Strømmen tar kortest mulig vei fra kraftstasjon til forbruker. Private næringsdrivende som prøver seg på slike opplegg ville ha havnet i fengsel.

Opplegget med "grønne sertifikater" har lurt norske strømbrukere - de fleste uten at de er klar over det - til å finansiere utbygging av det meste av vindmølleparken i Sverige. Takket være subsidier og offentlige lånegarantier blir slik utbygging som regel svært lønnsom, men driften ender ofte med økonomisk katastrofe.
Elektriske rutefly, avgiftsfritak for elbiler, elektriske bilferger (hybrid-båter og hybrid-ferger kan kanskje forsvares), forslag om å flytte hele Norges befolkning til tettsteder med offentlig transporttilbud er flere slike ufornuftige forslag.

Stadig nye tilsvarende håpløse forslag blir iverksatt bare noen sier “vi må redde klimaet”. Da trenges ingen ytterligere argumentasjon – politikere og byråkrati er fullstendig hjernevasket når det gjelder kampen mot CO2. “Vi må redde klimaet” var hovedargumentasjonen for å få politikerne til å stemme for ACER. Det betyr at EU skal bestemme retningslinjene for energimarkedet i EU og Norge.

Det tok godt over 100 år før man fikk stoppet frykten for hekser. Vil det ta like lang tid før frykten for den livsnødvendige plantematen CO2 gir seg?
Om grønne sertifikater: https://no.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8nne_sertifikater
Vindfarmer ender med konkurs: https://debatt1.no/stadig-flere-vindfarmselskap-sliter-okonomisk/
WHO om dødsfall grunnet dårlig inneklima: http://www.who.int/en/news-room/detail/27-09-2016-who-releases-country-estimates-on-air-pollution-exposure-and-health-impact
Epidimologen Mikki Paunio:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/scmp/documents/cv_paunio_en.pdf

mandag 13. mai 2019

Vindmøller og fugledrap Foto: NOAH – for dyrs rettigheter
Henry Aarset var lei av at skjæra spiste opp jordbærene i hagen. Han satte opp ei rottefelle som drepte den. Han fikk ei bot på 15 000 kroner. Hvorfor? Her er hva politiadvokaten sier:
"Dette er brudd på dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven. Det var ikke jakttid på skjære og avlivingen var ikke gjort etter regelverket. Rottefeller er produsert for å ta livet av rotter, ikke fugler".

På Smøla er det 68 vindmøller som heller ikke er produsert for å ta livet av fugler, men det gjør de. Siden undersøkelsene startet i 2006 er det registrert 90 drepte havørn, to kongeørner, og diverse tilfeller av jaktfalk, vandrefalk, dvergfalk samt flere tårnfalker. Vindmøllene har tatt godt for seg i bestanden av enkeltbekkasiner om minst 200 liryper. Hva gjør politijuristene her?
                                                                                                                                                                                           
NRK om skjæredrapet:

Om fuglemassakrene på Smøla: