torsdag 10. november 2016

Nå går det mot dårligere tider for klima-lobbyen.

I årevis har folk som meg sittet hjelpeløse og betraktet hvordan eliten og aktivister har manipulert klimaforskningen til å berike seg selv. Dette har foregått i store deler av den vestlige verden, også her til lands.
I Storbritannia, Australia og USA har en av metodene vært å manipulere tidligere tiders målte temperaturdata for å vise oss en skremmende temperaturstigning som i virkeligheten ikke er der. Resultatet av denne hårreisende oppførselen begått av folk ved NOAA, NASA (ved GISS), BOM og CRU er at billioner av dollar/euro av offentlige skattepenger har havnet i lommene til denne "mafiaen". "Mafiaen" består av en sann kombinasjon av aktivistforskere, politikere, miljøaktivister, banker og investeringsselskap samt bedrifter som plutselig vil satse på subsidiert "grønn" industri. Media har stort sett bidratt til å reklamere for denne virksomheten uten å huske at det er noe som heter "gravende journalistikk".
Denne "eliten" har egentlig ikke særlig interesse i klima, men benytter heller "klima­terrorisme" til å skremme skattepengene inn i sine "lommer".

Men nå er det plutselig blitt ugreitt for klima-lobbyen. Dette har sammenheng med det kommende regjeringsskiftet i USA. Endelig får USA nå en leder som er 100% innstilt på å si adjø til fantasien om at karbondioksid styrer planetens termostat.  Den nye lederen for EPA (tilsvarende det norske "Miljødirektoratet") er utpekt, Myron Ebell. Om ham har Newsweek skrevet:

“Ebell, the director of the Center for Energy and Environment at the Competitive Enterprise Institute and a prominent climate-change skeptic, was chosen at the end of September to head the Environmental Protection Agency’s transition team…” 

Med en slik ledelse vil det ikke ligge mange hindringer i veien for Trump når han vil gjennomføre følgende for å beskytte den amerikanske arbeiderklassen:

  • Fjerne restriksjonene på produksjon for å hente inn energireserver verd 50 billioner dollar, inklusive skifer (olje/gass), olje, gass og rent kull.
  • Fjerne sperringer som hindrer utbygging av vitale infrastruktur-prosjekter, som f.eks. Keystone Pipeline.
  • Stoppe milliardutbetalinger til FNs klimaforandringstiltak. Pengene skal heller benyttes til å bedre vannforsyningen og den miljømessige infrastrukturen i USA.

Dette vil selvsagt forårsake ringvirkninger i resten av verden, også her på berget, da vi har et par forskningsinstitutt som har vært svært ivrige til å gjenta  aktivist-mantraene i media.


Forkortelser:

NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration (I USA)

GISS    - NASAs "Goddard Institute for Space Studies). Har hatt aktivisten James Hansen som leder. Det var under hans ledelse at manipulasjonen av historiske temperaturdata startet opp.

BOM  - Bureau of Meteorology (i Australia). Det er dokumentert at disse også har drevet storstilt senking av historiske temperaturdata for å kunne fremstille en skremmende temperaturstigning.

CRU  -  Climate Research Unit (i England). Det er dette instituttet som står bak den ikoniske skremselsgrafen til Al Gore. IPCC omfavnet denne grafen, men har senere måttet innrømme at den er fremkommet ved mildt sagt tvilsomme metoder.