torsdag 22. september 2016

Det grønne jukset

Norges befolkning bombarderes fra politikere, aktivister og media med begrepet «det grønne skiftet» uten at det går klart frem hva som ligger i denne betegnelsen. I praksis betyr nemlig «det grønne skiftet» at vi pålegges stadig økende avgifter og skatter som går med til å subsidiere ulønnsom energiproduksjon.
Ved å legge «grønne avgifter» på vannkraft og fossil kraft skal vi hjernevaskes til å tro at vi får den billigste strømmen er ved bruk av vindmøller og solcellepanel. Aktivistpropagandaen prøver samtidig å skjule for oss at sol- og vind-kraft er så ustabil at det kan virke ødeleggende på strømnettet vårt om denne utbyggingen fortsetter.
I England, som tradisjonelt har vært avhengig av fossil energi (kull-, olje-, og gass-kraft), har den grønne «mafiaen» i de senere årene fått fotfeste slik at de har fått installert 14GW vindturbiner. Dette gjøres for å kunne kvitte seg med «den skitne» fossil-kraften. I år har de hatt en god og varm september måned der, noe som har gitt økt etterspørsel av strøm til aircondition-anlegg. Vindturbinene, som selvsagt ikke klarer å levere mer enn 7% til 29% av fullkapasitet, ble da for puslete, og man måtte ty til kullfyrte kraftverk (en del av gasskraftverkene var ikke i drift). Siden andre alternativ manglet, så kullkraftverkene sjansen til å sette prisen til £1237 pr. MW-time, noe som tilsvarer over 13 kr. pr. Kilowatt-time.
Om vi bygger ut strømkabler til kontinentet og England risikerer vi at norske strømleverandører også legger seg på et slikt prisleie. Det er på tide vi våkner opp og sier stopp til dette «grønne» hysteriet så vi ikke får tilsvarende tilstander her i landet.

Referanse: