tirsdag 23. april 2019

Det er på tide å redefinere begrepet klima-skeptiker


Klima-skeptiker (subst.)

Uttale: klima-sk'eptiker


En klima-skeptiker er en person som er sterkt tvilende til at klimaet er i stand til å regulere seg selv. Har også et overdrevent syn på menneskers påvirkning.
Personen misforstår som regel begrepet 'klima' og blander gjerne inn andre elementer, så som miljø og politikk.
Klima-skeptikere eksisterer i alle samfunnslag, men er spesielt å finne blant radikale sosialister.
Mangler gode forbilder og kompenserer gjerne for sin usikkerhet ved å skremme andre.
Forfekter ideologier og dogmer, og er svært lite mottakelig for forskning og standpunkter som utfordrer ens egen overbevisning.

Kjennetegn:
Humørfattig, arrogant, aggressiv, følsom, hysterisk.

Se også:
Psykiatri, dystopi, konspirasjon, kult, flagellanter.


Merk: begrepet 'klima-skeptiker' er tidligere feilaktig brukt om en som egentlig kun er skeptisk til klima-skeptikere. Se også 'klima-realist'.
----------------------------------------------------------------------

Denne redefineringen er lånt fra Terje Lehn Karlsen


søndag 14. april 2019

Riksdagsvalget i Finland.


Nå er det flere enn Trump som tar opp kampen mot klimahysteriet.
Tar vi et lite tilbakeblikk til Frankrike, ser vi at "de gule vestene" startet sine protester mot de meningsløse økningene av drivstoffavgiftene – disse avgiftsøkningene som begrunnes med kvasireligiøse utsagn av arten "vi må redde klimaet".  I virkeligheten er tiden overmoden for politiske parti å ta opp kampen mot klimahysteriet.

Hva skjedde så ved Riksdagsvalget i Finland, søndag 14. april? Her slo Sannfinnene (finsk: Perussuomalaiset, forkortet PS, svensk: Sannfinländerna) til og fikk som nest største parti 17,5% av stemmene, kun slått av SDP som fikk 17,7% . Ved meningsmålinger i november lå partiet på bare 8,1%. I de siste ukene før valget viste målingene 16,3%.

Tradisjonelle media har vært snare til å sette populist-merkelappen på Sannfinnene. De står for en restriktiv flyktning- og innvandringspolitikk med vekt på assimilering. De vil styrke forsvarsevnen og grensekontrollen samtidig som de kritiserer den politiske integrasjonen i EU. Som i Norge og Sverige har de øvrige politiske partiene konkurrert om å skryte på seg hvor gode de er til å hindre den globale temperaturen å stige med 1,5 grader. Ved diverse hodeløse tiltak som kun gjør livet dyrere og vanskeligere for den vanlige borger, sier Sannfinnene at dette vil de ikke finne seg i lenger. Derfor går de hardt ut mot klimahysteriet. Med kampen mot de klimareligiøse har Sannfinnene truffet en nerve blant en realistisk innstilt befolkning.

Den norske agendadrevne journalistikken har selvsagt prøvd å skjule denne hovedgrunnen til Sannfinnenes fremgang. Men her har selv New York Times hentet frem overskrifter som "The Right's Rallying Cry in Finland: 'Climate Hysteria' ".

En utfordring til norske politiske parti: hvem blir de første til å endre partiprogrammet i klimarealistisk retning her i landet?
Dataene er hentet fra https://svenska.yle.fi/


tirsdag 9. april 2019

Aktivister er ikke bestandig helt etterrettelige


Det er mange som svelger dommedagsspådommer – spesielt om klimaet - helt rått. Aktivister kan påstå nesten hva som helst bare de kommer med noen klimabesvergelser - og journalister flest tar dette for god fisk uten å lete etter motforestillinger. Det finnes mange eksempler. National Geographic la i 2017 ut en hjerteskjærende video av en mager isbjørn som etter sigende var offer for klimaendringer. At isbjørnen var gammel, syk og døende av helt naturlige årsaker kom frem i ettertid.
https://twitter.com/NatGeo/status/939283476334895104


Isbjørnstammene i nord trives så godt at antallet dyr er langt høyere enn det var for 50 år siden. Det er ikke helt enkelt å telle dem, så anslagene varierer nå mellom 26000 og 58000 (Crockford: The Polar Bear Catastrophe That Never Happened).

Ved bebyggelsen Belushya Guba på Novaya Zemlya har man fått føle dette på kroppen. Minst 52 isbjørner har i lang tid beleiret "byen". Bjørnene har til og med trengt seg inn i husene. 
Sannheten har etterhvert blitt så åpenbar at mange aktivister nå er på febrilsk jakt etter andre dyreslag som kan erstatte isbjørnen som et klima-ikon. Det kommer derfor ikke som noen stor overraskelse at David Attenborough har "funnet" erstatningen: hvalrossen. Her påstås det at på grunn av klimaendringene kaster hvalrossene seg i døden. "The Times" har en artikkel om dette.  "Mail Online" kom med den samme historien.  Dagbladet og nettavisen har lagt ut dette med tydelig henvisning til (menneskeskapte) klimaendringer.

Sitat Dagbladet: "Dette er den sørgelige sannheten om klimaendringene. De hadde vært på isen hvis de kunne".

Sitat Nettavisen: "Hvalrosser hopper uvitende i døden på grunn av klimaendringer".


Sannheten kan man imidlertid lese i en artikkel i "The Siberian Times": "Village besieged by polar bears as hundreds of terrorised walruses fall 38 metres to their deaths".

5000 hvalross var rett og slett blitt jaktet på av isbjørner og var fanget i en felle. Forsøkene på å unnslippe endte fatalt for mange av disse. 

De mange vindmøllene som nå settes opp rundt om i Norge forårsaker massedød blant fugler og flaggermus. Det er klimaet som er brukt som unnskyldning for å kunne installere disse drapsmaskinene. Her har ikke mange ropt høyt om hvordan det går med truede dyrearter som falk og ørn. Disse dyreslagene lider ikke under klimaendringene - de lider på grunn av den ubegrunnede redselen for klimaendringene.

--------------------------------------------------------------

Lenke til Dagbladets artikkel 


Lenke til Nettavisens artikkel