søndag 29. januar 2017

Den virkelig menneskeskapte oppvarmingen

Miljøaktivisten og Sofie-pris-mottakeren James E. "Jim" Hansen var leder for NASA Goddhard Institute for Space Studies (GISS) fra 1981 til 2013. Han er kjent for sine katastrofevarsler der våre karbondioksid-utslipp etter sigende skulle være årsaken til alt som kunne gå galt. Han kom i sin tid med spådommer om at gatene i New York pr. nå burde vært oversvømte grunnet en farlig havstigning forårsaket av oss. Som leder av GISS hadde han det øverste ansvar for å ta vare på historiske temperaturdata fra meteorologiske målestasjoner rundt om i verden. Dette er data som benyttes av andre forskere, som f.eks. NOAA.
Det virker som om han fikk satt i gang en rutine med såkalt homogenisering av temperaturer. Det skulle i praksis bety at man måtte korrigere målte temperaturer for eventuelle målefeil som hadde forekommet, eller at flytting av målepunkter måtte korrigeres for. Man kan forstå at slik korrigering kunne være nødvendig en gang i blant, men under Hansen fortsatte korrigeringen av tidligere målte temperaturer stadig vekk, gang etter gang. Og bestandig var det tidligere målte temperaturer som ble justert ned – nyere temperaturer ble justert opp. Det virker som om det er lagt inn automatikk nå, for manipuleringen av temperaturdata har fortsatt lenge etter at Hansen gikk av med pensjon.

Det finnes en mengde eksempler på denne menneskeskapte temperaturøkningen. Eksempelvis har man robuste temperaturdata fra Cape Town i Sør-Afrika helt tilbake til 1880. De varmeste årene var på 1930-tallet (som mange andre steder i verden), mens det ble klart kjøligere på 1970-tallet. 

Dette er rådata fra Cape Town

Da GISS fikk kloa i disse målingene forkastet de alle data fra før 1909. Temperaturene som var målt fra 1910 til 1939 ble justert nedover med 1,1 grad C. Fra 1940 til 1959 ble de justert ned 0,8 grader C, og fra 1960 til 1995 ble de justert oppover med omkring 0,2 grader C. Alt for å konstruere en "truende" temperaturtrend. Dette er det man kan kalle menneskeskapt oppvarming. 

Cape Town-data etter homogenisering 


Det er å bemerke at vi har en mengde tilsvarende temperaturmanipulasjoner rundt om i verden, blant annet fra Island, New Zealand, Australia, USA og Russland.-------------------------Kilde: Prof Philip Lloyd, Energy Institute, CPUT, SARETEC, Sacks Circle, Bellville
fredag 20. januar 2017

Isen slipper ikke taket i nord

2 russiske bulkskip, Sinegorsk og Johann Mahmastal, la 14. desember i fjor ut på en ferd fra Arkhangelsk til Pevek, lengst øst i Sibir. De ble eskortert av 2 isbrytere, Kapitan Dranitsyn og Admiral Makarov. Dette var første gang siden Sovjet-tiden at man førsøkte på en slik transport gjennom Nordøst-passasjen. Formålet var å levere utstyr og deler for å bygge verdens første flytene varme- og kraft-stasjon i Øst-Sibir. Transporten var vellykket, noe som skulle indikere at man snart kunne åpne regulære handelsruter denne sjøveien.  
På returen gikk det ikke så bra. Båtene satte seg fast i isen, så pr. 17 januar var de fremdeles ikke kommet løs fra "den globale oppvarminga" som ligger hvit ut over Nordishavet.  De rapporterer at isen er fast og sterk, med en tykkelse på over en meter. De er lovet helikopterhjelp i et forsøk på å lose dem løs igjen.

Vi håper de kommer løs før neste vinter setter inn.


--------------------------------------

Referanse:

onsdag 18. januar 2017

Nå faller temperaturen drastisk.

Det er nå ting som tyder på at de naturlige klimasvingningene, grunnet laber solaktivitet, begynner å gi oss tilstander som til forveksling ligner på klimaet under den lille istid.

Sitat fra Store Norske Leksikon: "Lille istid, klimatisk betegnelse brukt om Nordens klima på 1600-, 1700- og 1800-tallet, da isbreene hadde betydelig vekst; noe forskjellige perioder angis. Klimaet var kjøligere enn f.eks. i middelalderen (1200-tallet), men ikke entydig kaldt. Brefremstøtene var trolig knyttet til opphopning av milde vintrer med pålandsvind og høy vinternedbør i fjellet. Det ser ut til at en serie kalde vintrer fulgte etter de største brefremstøtene, og i ettertid kan ha blitt oppfattet som årsaken til disse. Den lille istids maksimum settes gjerne til 1740-tallet, da Jostedalsbreens utløper Nigardsbreen hadde sin største utbredelse."


 Vannet og kanalene i Venezia har frosset til i år. 

Siste: Det blir nå hevdet at dette er Fake News. Se her:

Virkeligheten var ikke så vakker - men slik:


torsdag 5. januar 2017

Det er nok nå, klima-mullaer!


En av verdens fremste klimaforskere er professor Judith Curry. Hun har vært medredaktør av "Thermodynamics of Atmospheres and Oceans (1999), og "Encyclopedia of Atmospheric Sciences (2002)" og har skrevet 186 fagfellevurderte, vitenskapelige artikler. Hun har vært leder av "School of Earth and Atmospheric Sciences" ved Georgia Institute of TechnologyI tillegg til en rekke tillitsverv har hun også vært rådgiver for NASA.
Hun sier at hun trodde på innholdet i  rapportene fra FNs klimapanel inntil november 2009, da en varsler offenliggjorde mer enn 1000 eposter og 3000 dokumenter fra forskerne som var tettest knyttet opp mot klimapanelet (Climategate). Dette åpnet øynene hennes for hvordan disse folkene oppførte seg som aktivister. De "torturerte" klimadata til det ugjenkjennelige. De nektet å la andre forskere få tilgang på grunnlagsdata de hadde benyttet til rapportene sine. De hindret andre forskere å få utgitt artikler om man vurderte andre klimapåvirknings­faktorer enn karbondioksid. De truet og fikk tidsskriftredaktører sparket om de brøt med det gjeldende "klimadogmet".
I 2010 startet hun en blogg, "Climate Etc", der hun både skrev selv og lot andre akademikere og tekniske eksperter komme med innspill og kommentarer. Bloggen hennes ble raskt en av de mest populære naturvitenskapelige bloggene på nettet. Hun utgjorde med dette en trussel mot "klimamullaene", så disse begynte flere hetskampanjer mot henne. Eksempelvis har søppel-nettstedet skepticalscience plassert henne på listen som "Climate Misinformer".

Curry, som er i sitt 65. leveår har nå gitt beskjed om at hun pensjonerer seg fra Georgia Tech. Grunnen til at hun gir seg er at hun ønsker å gjøre noe annet. Men en dypere årsak er hennes misnøye med universiteter, fagfeltet klimavitenskap og forskere. Hun sier "En avgjørende faktor var at jeg ikke lenger vet hva jeg skal si til studenter og postdoktorer om hvordan man navigerer i galskapen innen klimaforskning. Forskning og andre faglige aktiviteter blir bare profesjonelt belønnet hvis de blir kanalisert i bestemte retninger som er godkjent av det politiserte akademiske etablissement – finansiering,  hva som skal til for å få dine artikler publisert, å bli ansatt i prestisjetunge stillinger, tilsetting i prestisjetunge utvalg og styrer, faglig anerkjennelse, etc.
Hvordan unge forskere skal kunne navigere gjennom dette skjønner jeg ikke. Det blir ofte en kamp der vitenskapelig integritet medfører karriere-selvmord".

*

Vi har denne sørgelige tilstanden her i landet også. Ved norske universitet styrer politikere og byråkrater pengestrømmen på tilsvarende vis. Klimaforskningen her i landet er også gjennomsyret av aktivister. "Klimamullaene" er nidkjære, men nå er det på tide at vi kvitter oss med dem.-----------------------------------

Wikipedia om Judith Curry: https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Curry

Link til Climate Etc: https://judithcurry.com/

Nature med en lengre artikkel, originalt fra Scientific American:
http://www.nature.com/news/2010/101101/full/news.2010.577.html