mandag 30. november 2015

Overtroiske politikere, spåmenn og klimadogmet

Opp gjennom tidene har politikere latt seg påvirke av profeter/sannsigere/spåmenn. Eksempler fra historien er både Julius Cæsar (i år 44 f. Kr.), kong Gustav III av Sverige (i 1786), Ludvig XI, Tsarina Alexandra Feodorovna (Rasputin), Thailands nåværende statsminister Prayuth Chan-o-cha og AP-politikeren Saera Kahn. I vår kulturkrets har mange politiske ledere nå ansatt moderne "spåmenn" til å fortelle oss om hvordan klimaet skal utvikle seg i årene som kommer. Spådommer i krystallkule eller kaffegrut er ikke særlig in for tiden, her benyttes det teknologi. Derfor kaster politikerne hundretalls av millioner etter de som utvikler matematiske datamodeller for å fortelle oss om fremtidig klimautvikling. Og etter hvert som tiden går, viser det seg at spådommene fra disse modellene avviker mer og mer fra det man virkelig måler. I Norge er de statsansatte klima-sannsigerne stort sett å finne ved CICERO (Institutt for klimapolitikk) i Oslo og Bjerknessentret i Bergen. Det er i hovedsak herfra vi får dommedagsprofetiene.
I anledning klimatoppmøtet i Paris, plages vi med at media videreformidler dommedagsprofetiene – der NRK og de største riksavisene er hovedsynderne. Som ved andre slike religiøse bevegelser, har klima-kulten disse kjennetegnene:

 1. Kultmedlemmene tror de vet sannheten om fortid, nåtid og fremtid og denne sannheten kan ikke diskuteres.
 2. De nekter å debattere troen sin. De kaller dogmet sitt for avgjort vitenskap ("settled science") og angriper de som våger å si dem i mot.
 3. Som ved andre kulter har de et organ som er øverste autoritet – IPCC (Klimapanelet). Herfra får vi de "hellige" skrifter som kultmedlemmene må forholde seg til.
 4. Kultmedlemmene har skapt seg myter som bygger på løgner og halvsannheter.
Her er noen eksempler på ting de ikke vil ta inn over seg.

 • Isen i Arktis er nå større enn den har vært de siste 10 år. I Antarktis er sjøisutbredelsen større enn den noen gang har vært de siste 30 – 40 år. Samtidig har NASA kommet med en fersk rapport som også viser at den samlete innenlandsisen i Antarktis øker. Også innenlandsisen på Grønland har økt det siste året. Det har vært rekordmye snøfall mange steder i verden. Eksempelvis har det vært en oppblomstring av vintersport i Skottland.
 • Mange kulderekorder ble satt sist vinter.
 • Observasjoner viser at havstigningen ikke har akselerert de siste 20 år. Al Gore med flere (bl. annet Jonas Gahr Støre) har lovet oss over 6 ½ meter  havnivåstigning innen år 2100. Foreløpig ligger det an til ca. 30 cm. Men mange steder viser målingene ingen stigning overhodet.
 • Isbjørnbestanden har økt kraftig de siste 40 år.
 • Naturen genererer mye mer CO2 enn menneskene gjør. Satellittmålinger viser at den største CO2-konsentrasjonen i verden ikke er over den industrialiserte delen av verden, men over regnskogene i Sør-Amerika, Afrika og Kina.
 • 2015 var på ingen måte det varmeste året som er observert. Satellittdata viser at vi ikke har hatt signifikant temperaturstigning i dette årtusen.
 • De som prediker global oppvarming utviser en stor grad av hykleri. Dersom de virkelig trodde på spådommene sine, burde de faktisk legge om livsstilen sin. Disse notabilitetene eier flere store eiendommer, yachter og private fly. Noen av dem, som Al Gore har også store inntekter fra karbonskatt og andre "grønn"-energilover.


     Sea ice extent in recent years (in million km2) for the northern hemisphere, as a
    function of date. Illustrasjonen hentet fra DMI (Dansk meteorologisk institutt).