lørdag 29. september 2018

Grønne drømmer
Den økonomisk ruinerende kampen for "å berge klimaet" slår nye sprekker etter hvert som tiden går. Det at Trump nektet å fortsette med de virkningsløse – og dermed meningsløse – avlatsbetalingene i etterkant av Parisavtalen, ser ut til å bety begynnelsen på slutten av "det grønne skiftet".  Dette går selvsagt sterkt ut over FNs klimapanel som har levd stort på milliardene som Obama rundhåndet delte ut mens han satt ved makten.

Tyskland har lenge vært holdt opp som et mønster for "det grønne skiftet". Sannhetens øyeblikk har etter hvert begynt å gå opp for politikerne der. Nå kuttes det kraftig i subsidiene til vindkraft samtidig som gassimporten og utvinningen av kull økes. Det er faktisk vedtatt å utvide Europas største åpne kullgruve, dette ved å subsidiere rasering av en 12000 år gammel skog. Samtidig vil man ikke igangsette de planlagte, drakoniske CO2-utslippskravene til bilindustrien.

Japan planlegger nå å ta bort det de måtte ha av fornybar-subsidier samtidig som de kraftig øker satsingen på fossil kraft ved å bygge 40 nye fossile kraftstasjoner i tillegg til de 100 de allerede har.

Kina trapper nå opp utbyggingen av kullfyrte kraftverk. Her skal driften av fossil kraft økes med 25% ved å bygge ut hundrevis av kullfyrte kraftverk. Med en økning på  20% vil Kina i løpet av året komme til å bli verdens største naturgassimportør. Kina er allerede størst på import av kull og olje.

I Canada overtok Justin Trudeau "tronen" etter hvert som statsminister etter sin far, Pierre Trudeau. Som tidligere snøbrettinstruktør, utkaster, rafting-guide og skuespiller, har han selvsagt god oversikt over klimavitenskapen (sarc!). Han har derfor igangsatt sterke, "grønne" lover for landet. Nå har Ontario satt seg på "bakbena". Ministeren for Ontario, Doug Ford, nekter å gå videre med klimaskremsels-overtroen. Han har oppdaget at de høye energiprisene forårsaket av det "grønne skiftet" jager bort industri og øvrig næringsliv. Dette viser klart at løgnen om at vind- og sol-energi tilhører fremtida er nettopp det, løgn og ønsketenking. Olje, gass og kull er fremtidas drivstoff. Foreløpig er det mange som er redd for atomkraft, som er det eneste reelle alternativ om man ikke kan bygge ut vannkraft.

Innenfor EU sliter Bryssel med Visegrádgruppen, som består av Tsjekkia, Ungarn, Polen og Slovakia. I tillegg til at disse landene iherdig motsetter seg EUs innvandringspolitikk, har de også under hånden bestemt seg å sabotere de fleste såkalte "klimatiltak". Her er det i stor grad kullkraft som fortsatt vil gjelde i årene som kommer.

Det "ulmer" også i Australia etter et vanvittig eksperiment med vindkraft i staten South Australia. Australia er rikt på både kull, olje og gass. Derfor er det meningsløst å slutte og benytte disse ressursene. South Australia hadde for noen få år siden den laveste strømprisen i verden. Etter satsingen på vindkraft har strømprisene plassert seg blant verdens høyeste (som Tyskland og Danmark). Dette har fordrevet industri og næringsliv, noe som politikerne nå får svi for via stemmeseddelen.

Sannhetens time dukker opp i stadig nye land. Dessverre ser det ut som de norske politikerne er veldig tungnemme.fredag 7. september 2018

Ikke alle "klimaforskere" forsker på klima.Det hevdes av politikere, media (der NRK er blant de verste), klimakriseindustrien og en mengde oppskremte innbyggere i landet at titusenvis av klimaforskere står bak katastrofescenariene som forteller oss at jorda "kommer til å koke" grunnet våre klimagassutslipp. Dette er oppspinn.

Forskere er så mangt. Klimavitenskap omfatter en mengde fagdisipliner innenfor realfag. Det finnes A-forskere, B- og C-forskere. Dette gjelder ikke minst klimaforskningsinstituttet CICERO, som NRK og andre media til stadighet henter sin "ekspertise" fra. CICERO ble i sin tid opprettet som "Institutt for klimapolitikk", mot protester fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO. Prioriterer man politikk prioriterer man ikke vitenskap. Det virker som de ansatte ved CICERO fikk som politisk pålagt arbeidsoppgave å finne bevis på at menneskeheten står bak en alarmerende påvirkning av klimaet i verden – da med hovedfokus menneskepåvirkede utslipp av klimagasser (les: CO2).  Klimapanelet (IPCC) ser ut til å ha tilsvarende arbeidsbetingelser, noe som på norsk kalles "bundet mandat".  
Ansettelsespolitikken til CICERO gjenspeiler i stor grad at de egentlig driver med forsøk på å påvirke Norges befolkning - ikke minst gjennom media - til å sluke CO2-dogmet. Blant de ansatte finnes statsvitere, sosiolog(er?), sosialantropolog(er?), minst 16 økonomer og noen journalister. Lederen er politiker (Kristin Halvorsen – sosialpedagogikk og kriminologi) uten bakgrunn innenfor relevante fagområder i forhold til forståelse av klimapåvirkninger.

Jeg tror mange oppegående personer kan gjøre seg tanker selv om dette.

Forfatteren Laurence J. Peter, mannen bak "Peterprinsippet"
 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_principle ), har også uttalt: "Et hvert byråkrati  vil forsvare status quo lenge etter at quo har mistet sin status".  


-------------------------------------------------------
torsdag 6. september 2018

Trump har ansatt en ny vitenskapsrådgiver - William Happer


4. september kunne CNN opplyse følgende (Lenke til artikkelen I CNN) :
"William Happer, a Princeton atomic physicist and prominent skeptic questioning whether humans are causing rapid climate change, is joining the National Security Council as senior director for emerging technologies, according to NSC officials.
Happer, 79, is an emeritus professor of physics at Princeton who served in the Department of Energy under President George H.W. Bush in the early 1990s. He did not respond to CNN's requests for comment.
His public stance on climate change is in opposition to near universally accepted science."

Arikkelen i CNN er til en viss grad informativ om man kan se bort fra de fordomsfulle og følelsesmessige beskrivelsene som "his public stance on climate change is in opposition to near universally accepted science".  I følge CNN er det slik at hvis du er ekspert på klimahysteri som er godkjent av andre eksperter på klimahysteri, så er pr. definisjon klimahysterien rasjonell. Ellers ville du ikke være ekspert på klimahysteri. Det virkelige spørsmålet burde vel være om et rasjonelt samfunn bør pleie og betale "eksperter" i klimahysteri. Dette er "eksperter" i en disiplin der det store svaret er bestemt fra begynnelsen, og det er helt vitenskapelig latterlig.

CNN fortsetter med "Happer, som ikke er en klimaekspert, har spesialisert seg i atomfysikk og optikk ved Princeton."

Så, han er ikke klimaekspert? Dette negative, journalistiske grepet er nok ikke særlig godt gjennomtenkt. Siden global oppvarming påstås å være forårsaket av drivhuseffekten som fysisk skal komme av absorbsjon av infrarød stråling i luft, kan man prøve dette søket i Google Scholar: "w happer" infrared
Det viser seg at Happer har skrevet utallige artikler, hovedsakelig om infrarøde absorbsjonsband. Google Scholar finner over 1200 artikler som inneholder Happers navn i kombinasjon med "infrared". Så når det dreier seg om den fysiske effekten som antas å drive "klimaendringene" er han ikke bare en klimaekspert. Nei, han er en av verdens ledende eksperter. CNN og de andre dommedagsprofetene kan nok synes dette er et ubehagelig faktum, men det er ikke mindre sant likevel.

Han sa selv dette i et lengre intervju: "I often hear that since I am not a card-carrying climate scientist — that I, and many other scientists with views similar to mine, have no right to criticize the climate establishment. But as I have outlined above, few have a deeper understanding of the basic science of climate than I. Almost all big modern telescopes use my sodium guidestar to correct for atmospheric turbulence. It works. As we will see below, most climate models do not work. The history of science shows many examples of fields that needed outside criticism. A famous example is Andrei Sakharov’s leadership of opposition to Trofim Lysenko’s politicized biology in the Soviet Union. We will have more to say about Lysenko (right) later in the interview, but one of Lysenko’s main defenses was that Sakharov, a physicist who invented the Soviet hydrogen bomb, was not a 'Michurinian' biologist."


Happer er kjent og sitert tusenvis av ganger innenfor sitt arbeid i optikk og optisk pumping. I klimadebatten har han i hovedsak pekt på den fordelaktige rollen CO2 spiller for livet på jorda. Han kjenner selvsagt til fotosyntesen, men har et godt grep om alle viktige aspekter ved klimadebatten.


Når det gjelder klimapolitikk ønsker han – på samme vis som den nå avgåtte miljøvernministeren i USA (Pruitt) – å etablere et "red team" som skal analysere de vurderingene som gjøres i klimasammenheng. Tilsvarende er helt vanlig å gjennomføre i militær sammenheng, for eksempel når man skal vurdere problemstillingene ved konstruksjon og produksjon av nye jagerfly.

Happer har vært rådgiver for Bush Sr. I CNN-artikkelen beskriver han sin styrke slik: "Jeg er forsker. Jeg kan mye om noen fagområder og jeg vet hvordan jeg skal finne ut av andre. Jeg vet hvor jeg skal finne folk som virkelig vet."

Happer er forøvrig kjent for å ha uttalt følgende til The Guardian: “There’s a whole area of climate so-called science that is really more like a cult. It’s like Hare Krishna or something like that. They’re glassy-eyed and they chant. It will potentially harm the image of all science.”

"Klimahysterivitenskapen" er en pseudovitenskap. Den har est ut til dagens enorme proporsjoner som en gren av venstresidens politikk (i Norge har også høyresiden omfavnet denne pseudovitenskapen). I USA har venstresidens politikere ansatt "tonnevis" med pseudovitenskapsforskere som får lov å kalle seg "forskere" så lenge de produserer påstander som er gunstige for de samme politikerne. Dette vil forandres nå, men det tar sin tid å "tømme sumpen".

De første 40 minuttene av dette intervjuet med William Happer viser ganske godt hva denne mannen står for: mandag 3. september 2018

Isen i Arktis nekter fortsatt å forsvinne.


Bellot Strait © Wikimedia Commons
 

I fjor var det klimaindoktrinerte folk som trodde på massemedia i den grad at de både prøvde å ro og seile til Nordpolen. Dette ble selvsagt ikke noen dundrende suksess.

Det er triste tider for klimahysterikerne. CO2-religionens profeter – statsfinansierte oppdragsforskere – forteller oss at alt blir varmere, og vi har skylden på grunn av våre "syndige" utslipp. Særdeles rettroende disipler har også i år tatt skriftens ord (massemedias videreformidling av disse klimapåstandene) helt bokstavelig. Isen som skulle være forsvunnet i nord har medført at flere ekspedisjoner i disse dager har lagt i vei for å krysse Nordvestpassasjen (nord for Canada og Alaska). "University of Rhode Island" sto bak den ene ekspedisjonen som også skulle legge ut filmer på internett fra reisen. Her skulle man virkelig dokumentere klimapåvirkningen. For oss ikke-(klima­)religiøse var det ingen stor overraskelse at båten havarerte i den vestre del av Boothia-Gulfen (ved Nunavut, Canada) før den var kommet ordentlig utpå havet.Den canadiske kystvakten kom med denne meldingen:

"Due to heavier than normal ice concentrations in the Canadian arctic waters north of 70 degrees, the Canadian Coast Guard, recommends that pleasure craft do not navigate in the Beaufort Sea, Barrow, Peel Sound, Franklin Strait and Prince Regent. CCG icebreakers cannot safely escort pleasure craft. Operators of pleasure craft considering a northwest passage should also consider the risk of having to winter in a safe haven in the Arctic, or in the case of an emergency, be evacuated from beset vessels. Safety of mariners is our primary concern."

Flere seilbåter har prøvd seg på tilsvarende stunt. De trosser advarsler og legger i vei, sterke i troen. Seilbåten "Anahita" gikk fra Nuuk på Grønland og skulle prøve seg Nordvestpassasjen. At den kom inn i is som presset på fra alle kanter ser ut som å ha kommet som en stor overraskelse. Ispresset gjorde at båten begynte å lekke og sank ganske umiddelbart i Bellot-stredet. Mannskapet på 2 rakk imidlertid å sende nødsignal og berge seg ut på isen. De andre seilbåtene må nok gjøre vendereis.

Slutten av smeltesesongen for den arktiske isen pleier å falle i midten av september. Derfor er dette tiden for å prøve seg på slike farefulle kryssinger i nord. Problemet er imidlertid at isen har vært ekstra tykk omkring Canada både i fjor og i år. I tillegg ser det ut som om tilfrysingen av isen i år allerede har startet.

Her hjelper det ikke å være sterk i troen – det lønner seg å sjekke data!

Det er DMI (Danmarks Meteorologiske Institutt) og NSIDC (det amerikanske National Snow & Ice Data Center) som leverer observasjoner av isens utbredelse og tykkelse.