søndag 29. januar 2017

Den virkelig menneskeskapte oppvarmingen

Miljøaktivisten og Sofie-pris-mottakeren James E. "Jim" Hansen var leder for NASA Goddhard Institute for Space Studies (GISS) fra 1981 til 2013. Han er kjent for sine katastrofevarsler der våre karbondioksid-utslipp etter sigende skulle være årsaken til alt som kunne gå galt. Han kom i sin tid med spådommer om at gatene i New York pr. nå burde vært oversvømte grunnet en farlig havstigning forårsaket av oss. Som leder av GISS hadde han det øverste ansvar for å ta vare på historiske temperaturdata fra meteorologiske målestasjoner rundt om i verden. Dette er data som benyttes av andre forskere, som f.eks. NOAA.
Det virker som om han fikk satt i gang en rutine med såkalt homogenisering av temperaturer. Det skulle i praksis bety at man måtte korrigere målte temperaturer for eventuelle målefeil som hadde forekommet, eller at flytting av målepunkter måtte korrigeres for. Man kan forstå at slik korrigering kunne være nødvendig en gang i blant, men under Hansen fortsatte korrigeringen av tidligere målte temperaturer stadig vekk, gang etter gang. Og bestandig var det tidligere målte temperaturer som ble justert ned – nyere temperaturer ble justert opp. Det virker som om det er lagt inn automatikk nå, for manipuleringen av temperaturdata har fortsatt lenge etter at Hansen gikk av med pensjon.

Det finnes en mengde eksempler på denne menneskeskapte temperaturøkningen. Eksempelvis har man robuste temperaturdata fra Cape Town i Sør-Afrika helt tilbake til 1880. De varmeste årene var på 1930-tallet (som mange andre steder i verden), mens det ble klart kjøligere på 1970-tallet. 

Dette er rådata fra Cape Town

Da GISS fikk kloa i disse målingene forkastet de alle data fra før 1909. Temperaturene som var målt fra 1910 til 1939 ble justert nedover med 1,1 grad C. Fra 1940 til 1959 ble de justert ned 0,8 grader C, og fra 1960 til 1995 ble de justert oppover med omkring 0,2 grader C. Alt for å konstruere en "truende" temperaturtrend. Dette er det man kan kalle menneskeskapt oppvarming. 

Cape Town-data etter homogenisering 


Det er å bemerke at vi har en mengde tilsvarende temperaturmanipulasjoner rundt om i verden, blant annet fra Island, New Zealand, Australia, USA og Russland.-------------------------Kilde: Prof Philip Lloyd, Energy Institute, CPUT, SARETEC, Sacks Circle, Bellville
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar