onsdag 18. januar 2017

Nå faller temperaturen drastisk.

Det er nå ting som tyder på at de naturlige klimasvingningene, grunnet laber solaktivitet, begynner å gi oss tilstander som til forveksling ligner på klimaet under den lille istid.

Sitat fra Store Norske Leksikon: "Lille istid, klimatisk betegnelse brukt om Nordens klima på 1600-, 1700- og 1800-tallet, da isbreene hadde betydelig vekst; noe forskjellige perioder angis. Klimaet var kjøligere enn f.eks. i middelalderen (1200-tallet), men ikke entydig kaldt. Brefremstøtene var trolig knyttet til opphopning av milde vintrer med pålandsvind og høy vinternedbør i fjellet. Det ser ut til at en serie kalde vintrer fulgte etter de største brefremstøtene, og i ettertid kan ha blitt oppfattet som årsaken til disse. Den lille istids maksimum settes gjerne til 1740-tallet, da Jostedalsbreens utløper Nigardsbreen hadde sin største utbredelse."


 Vannet og kanalene i Venezia har frosset til i år. 

Siste: Det blir nå hevdet at dette er Fake News. Se her:

Virkeligheten var ikke så vakker - men slik:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar