torsdag 5. januar 2017

Det er nok nå, klima-mullaer!


En av verdens fremste klimaforskere er professor Judith Curry. Hun har vært medredaktør av "Thermodynamics of Atmospheres and Oceans (1999), og "Encyclopedia of Atmospheric Sciences (2002)" og har skrevet 186 fagfellevurderte, vitenskapelige artikler. Hun har vært leder av "School of Earth and Atmospheric Sciences" ved Georgia Institute of TechnologyI tillegg til en rekke tillitsverv har hun også vært rådgiver for NASA.
Hun sier at hun trodde på innholdet i  rapportene fra FNs klimapanel inntil november 2009, da en varsler offenliggjorde mer enn 1000 eposter og 3000 dokumenter fra forskerne som var tettest knyttet opp mot klimapanelet (Climategate). Dette åpnet øynene hennes for hvordan disse folkene oppførte seg som aktivister. De "torturerte" klimadata til det ugjenkjennelige. De nektet å la andre forskere få tilgang på grunnlagsdata de hadde benyttet til rapportene sine. De hindret andre forskere å få utgitt artikler om man vurderte andre klimapåvirknings­faktorer enn karbondioksid. De truet og fikk tidsskriftredaktører sparket om de brøt med det gjeldende "klimadogmet".
I 2010 startet hun en blogg, "Climate Etc", der hun både skrev selv og lot andre akademikere og tekniske eksperter komme med innspill og kommentarer. Bloggen hennes ble raskt en av de mest populære naturvitenskapelige bloggene på nettet. Hun utgjorde med dette en trussel mot "klimamullaene", så disse begynte flere hetskampanjer mot henne. Eksempelvis har søppel-nettstedet skepticalscience plassert henne på listen som "Climate Misinformer".

Curry, som er i sitt 65. leveår har nå gitt beskjed om at hun pensjonerer seg fra Georgia Tech. Grunnen til at hun gir seg er at hun ønsker å gjøre noe annet. Men en dypere årsak er hennes misnøye med universiteter, fagfeltet klimavitenskap og forskere. Hun sier "En avgjørende faktor var at jeg ikke lenger vet hva jeg skal si til studenter og postdoktorer om hvordan man navigerer i galskapen innen klimaforskning. Forskning og andre faglige aktiviteter blir bare profesjonelt belønnet hvis de blir kanalisert i bestemte retninger som er godkjent av det politiserte akademiske etablissement – finansiering,  hva som skal til for å få dine artikler publisert, å bli ansatt i prestisjetunge stillinger, tilsetting i prestisjetunge utvalg og styrer, faglig anerkjennelse, etc.
Hvordan unge forskere skal kunne navigere gjennom dette skjønner jeg ikke. Det blir ofte en kamp der vitenskapelig integritet medfører karriere-selvmord".

*

Vi har denne sørgelige tilstanden her i landet også. Ved norske universitet styrer politikere og byråkrater pengestrømmen på tilsvarende vis. Klimaforskningen her i landet er også gjennomsyret av aktivister. "Klimamullaene" er nidkjære, men nå er det på tide at vi kvitter oss med dem.-----------------------------------

Wikipedia om Judith Curry: https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Curry

Link til Climate Etc: https://judithcurry.com/

Nature med en lengre artikkel, originalt fra Scientific American:
http://www.nature.com/news/2010/101101/full/news.2010.577.html
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar