søndag 19. mars 2017

Klimaavtalen fra Paris er i praksis død.

Obama hadde utpekt Environment Protection Agency (EPA), miljødirektoratet, til å ivareta USAs klimakutt i henhold til Parisavtalen. President Trump har nå levert sitt utkast til budsjett for 2018. Det skal riktignok gjennom behandling i Kongressen, men de sterke kuttene i EPAs budjsett for klimasatsing, viser oss at nå er det slutt på USAs lefling med klimascientologien.

2-, 3-, 5- eller 7-graders-målet. Hjulet ruller.
EPAs budsjetter reduseres med $8,2 Milliarder, eller 31%. Det betyr at 15000 stillinger fjernes og 50 klimarelaterte program kuttes ut. Samtidig styrkes satsingen på å sikre USAs innbyggere rent vann og ren luft.

Trump har også tydelig gitt uttrykk for at han heller ikke akter å kaste flere penger etter FNs klimasatsing.

Mange innbiller seg at Paris-avtalen er ratifisert av USA, men så er ikke tilfelle. Det betyr at Trump glatt kan se bort fra hele avtalen, og det akter han å gjøre. Siden FN har satset på EPAs medvirkning tyder det på at hele "klimakabalen" nå faller i fisk.


Siden norske media atter en gang prøver å fortie disse positive nyhetene skal jeg vedde på at de norske politikerne er blant de siste som vil ta dette inn over seg. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar