tirsdag 10. desember 2013

Klimapanelets forsøk på tåkelegging av at de stort sett ikke har peiling på årsakene til avvikene mellom modellene og den virkelige verden.

Første utkast av IPCCs syntese-rapport har blitt lekket. Det er en del av den store "Fifth Assessment report". Syntese-rapporten oppsummerer  visstnok vitenskapen . I den virkelige verden har vi platået, eller pausen i oppvarmingen som IPCC ikke lenger kan ignorere . Her blir de imidlertid testet til det ytterste, og klarer å lire av seg en mengde setninger som teknisk sett er korrekte, men de unnlater å nevne det som er fullstendig åpenbart.

Joanne Nova, en australsk "science writer" og blogger, har "oversatt" en del av disse uttalelsene. Jeg skal prøve å gjengi noe av dette her:

"The rate of warming of the observed global-mean surface temperature has been smaller over the past 15 years (1998-2012) than over the past 30 to 60 years and is estimated to be around one-third to one-half of the trend over the period 1951–2012. Nevertheless, the decade of the 2000s has been the warmest in the instrumental record."
Oversatt: Ja, temperaturene øker ikke fortere enn før selv om vi spådde det, og  selv om mer CO2 ble pumpet ut raskere enn noensinne. La oss se bort fra at dette viser at modellene er gale. Det viktigste her er å benytte ordene "warmest" og "record" så ofte som mulig.


"The radiative forcing of the climate system has continued to increase during the 2000s, as has its largest contributor, the atmospheric concentration of CO2. Consistent with this radiative forcing, the climate system has very likely continued to accumulate heat since 1998, and sea level has continued to rise. The radiative forcing of the climate system has been increasing to a lesser rate over the period 1998-2011 compared to 1984 to 1998 or 1951-2011, due to a negative forcing trend from volcanic eruptions and the downward phase of the solar cycle over 2000-2009. However, there is low confidence in quantifying the role of forcing trend in causing the surface-warming hiatus, because of uncertainty in the magnitude of the volcanic forcing trend and low confidence in the forcing trend due to tropospheric aerosol."
Oversatt: Til tross for at oppvarmingen er tregere enn  før, sier teorien at CO2 varmer oss raskere. Dette er en fatal selvmotsigelse , men vi håper du ikke vil oppdage det. Vi vil distrahere deg ved å nevne at økningen av det  teoretiske pådrivet har avtatt i våre estimater av vulkaner og solenergi-ting. Vi håper dette høres ut som dette passer til det første vi sa, og at vi vet hva vi snakker om. Men vi innrømmer at vi virkelig ikke har peiling på hvorfor oppvarmingen ikke skjedde. Les mellom linjene: vi vet CO2 er viktig fordi våre modeller fungerer ikke uten det - men våre modeller  fungerer  ikke  likevel, og vi forstår ikke de andre pådrivene. Vitenskapen er avgjort, med unntak av de ubehagelige, uforutsigbare delene som ikke er avgjort . Gi oss pengene dine.“For the period 1998–2012, 111 of the 114 climate-model simulations show a surface-warming trend larger than the observations. There is medium confidence that this difference between models and observations is to a substantial degree caused by unpredictable internal climate variability. Variability sometimes enhances and sometimes counteracts the long-term externally forced warming trend . Internal variability thus diminishes the relevance of short trends for long-term climate change. There are also possible contributions from inadequacies in the solar, volcanic, and aerosol forcings used by the models and, in some models, from too strong a response to increasing greenhouse gases and other anthropogenic factors."
 Oversatt: Dette er hva 95 % sikkerhet ser ut som: 97 % av modellene våre er gale.  Vi får legge  skylden på at  det foregår uforutsigbare ting inne i klimaet . Kanskje er vi også "på jordet" når det gjelder solenergi og  støv fra vulkaner.“In summary, the observed recent surface-warming hiatus is attributable in roughly equal measure to a cooling contribution from internal variability and a reduced trend in external forcing (expert judgment, medium confidence)."
Oversatt: Denne setningen ser ganske trygg ut fordi vi tilskriver pausen til noe. Men ikke studér setningen nøye, det er kjøling fra noe vi ikke har vært i stand til å forutsi, vi kan fortsatt ikke forutsi nå, og vi vil ikke ha kunnet måle den selv om vi hadde kunnet forutsi den. "Internal variability" er den nye samlebetegnelse som dekker alle de tingene vi ikke vet . Dette er en fler-bruks "fudge"-faktor for alle anledninger. Vi håper ingen spør oss om den interne variabiliteten kunne ha forårsaket oppvarmingen før den forårsaket kjølingen.

Bonus: Vi liker ordet ekspertvurdering. Det får oss til å føle oss viktige.


“Footnote: The connection of the heat budget to equilibrium climate sensitivity, which is the long-term surface warming under an assumed doubling of the atmospheric CO2 concentration, arises because a warmer surface causes enhanced radiation to space, which counteracts the increase in Earth’s heat content. How much the radiation to space increases for a given increase in surface temperature, depends on the same feedback processes that determine equilibrium climate sensitivity."
Oversatt: Tilbakekoblingsmekanismene er et av punktene som kan få hele skremselsscenarioet til å falle sammen. Derfor nevner vi dette bare en gang - i en fotnote på side 21 i et 92-siders dokument (der det for tiden står skrevet “Do Not Cite, Quote or Distribute” på hver side). Vi forventer ikke at noen journalister vil å forstå eller spørre om hva denne setningen innebærer. Men hvis skeptikere hevder vi benekter at tilbakekobling er med å avgjøre sluttresultatet kan vi peke på dette for å vise at vi har helt åpne prosesser.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så har vi noen av argumentene som benyttes av IPCC og andre CO2-dogmatikerne:"Etter år 2000 har vi  opplevd den varmeste tiårsperioden som noensinne er blitt målt".
Oversatt: Vi kan ikke snakke om utviklingen i de siste 17 årene, så vi får virke skremmende på denne måten i stedet . Vi vil for all del ikke nevne at oppvarmingen startet for 300 år siden, lenge før utslippene våre begynte å stige. Vi vil heller ikke nevne at perioden vi har instrumentelle måledata fra, er patetisk kort, og verden har vært varmere enn nå de fleste tusen år siden jordbruksrevolusjonen startet. Hvem trenger å vite det? Vi vil heller ikke nevne at mange av måledataene er resulat av våre justeringer. Alle de gamle termometreene viste for høye temperaturer. Vi måtte fikse det. Merkelig at det tok 70 år å " korrigere " disse målingene. ( Man kunne selvsagt ikke måle temperaturer så nøyaktig i de dagene da man jobbet med å lage atombomen og få i stand månelandingen. Det er jo ganske komplisert å måle lufttemperaturen nøyaktig uten en datamodell. Dessuten manglet vel de som avleste temperaturene fagfellevurderte papers i klimaforskning.)

".... dens største bidragsyter , den atmosfæriske konsentrasjonen av CO2 .... "
Oversatt : CO2 er den største bidragsyteren fordi våre ødelagte modeller sier det. Synd det ikke finnes noen akseptert, gjengitt paper som gir en kvantitativ sammenheng mellom CO2 og atmosfærisk temperatur . Det er her vi ville nevnt dette paperet om vi hadde funnet det. I stedet gir vi et bredt spekter av muligheter, og faktisk også at CO2 ikke har noen efffekt. Da er alle muligheter åpne, og det vi hevder kan ikke motbevises. 

" ..... havnivået har fortsatt å stige ..... "

Oversatt: Mange ting forårsaker at havnivået stiger, og mange av disse har ingenting å gjøre med global oppvarming eller CO2, men vi vil ikke nevne det. Vi vil heller ikke nevne at mye av havnivåøkningen kan skyldes menneskeskapte justeringer av satellittdata. Så lenge vi kan glatte ut støydata kan vi snakke om hvordan det fortsetter å stige . Ti års utglatting kan bli tjue års utglatting kan bli 20 000 år utglatting om behovet er der.
" ..... forårsaker forsterket stråling til verdensrommet, som motvirker økningen i jordens varmeinnhold..... "
Oversatt: Se Boltzmann, Stefan 1879


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar