onsdag 22. februar 2017

Klimahistorie for dummies

Uttalelsene fra forskerne som lever av å fremme klimaalarmistiske standpunkt burde undersøkes nærmere av den norske journaliststanden. Graver man i avisarkivene fra begynnelsen av 1920-tallet og nesten frem til andre verdenskrig, finner man ganske inngående beskrivelser av at isen i nord var på rask retur. Imidlertid hadde forskerne da et mer avslappet syn på dette enn det vi finner hos dagens alarmistforskere. De skjønte at det er naturen selv som styrer det meste av klimavariasjonene.
Det er interessant å merke seg at da isen trakk seg tilbake og det ble varmere i nord, kom det uttalelser som dette fra forskerne:
"Den vanlige utvikling er at det  i en årrekke er blitt gjennomsnittlig bedre forhold både når det gjelder vintertemperaturen og ismengden i Svalbard-området".


Fra Haugesund Avis, 28. juli 1938

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar