mandag 27. februar 2017

Medias spredning av falske nyheter om klimapåvirkningen.

Aktivistorganisasjoner, media og politikere kommer stadig med uetterrettelige påstander om klimaet.
Farlig global temperaturstigning er en slik påstand. Ved å sjekke satellittmålte temperaturer (som gir den beste dekningen av planeten, både over land og hav), ser vi at temperaturen ikke har vist noen tendens til stigning de siste 20 år.

Isutbredelsen i Arktis er et annet slikt tema. Både klimaprofeten Al Gore og andre "klimayppersteprester" har påstått at sommerisen i Arktis ville forsvinne helt, og det skulle den allerede ha gjort for mange år siden. Men nei. Ser man nærmere etter vil man eksempelvis finne at isen i Arktis ikke har endret flateinnhold av betydning det siste tiåret. Dette kan man sjekke opp selv ved å gå til websiden til universitetet i Colorado (NSIDC), da det er disse folkene som skal holde rede på slike data. I tillegg kan man også sjekke nettsiden til det danske meteorologiske institutt. De holder også rede på isdata.


Innenlandsisen på Grønland påstås også å forsvinne med rasende fart. Dette er også en falsk nyhet.
I år har iskappen på Grønland økt ganske drastisk. Dette i følge DMI (Danmarks Meteorologiske Institutt).

De klimareligiøse prøver å spre tilsvarende falske nyheter når det gjelder Antarktis.--------------------------------------------------------
Referanser:

Global temperaturutvikling målt fra satellitt:
http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/


Interaktiv sjøisgraf (NSIDC):
http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/


Massebudsjettet innenlandsis Grønland:
http://beta.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar