mandag 8. august 2016

CLEXIT (CLimate EXIT) – En organisasjon dannet for å stoppe Paris-avtalen om klimautslipp.


Det er ingen universitet i verden som utdanner folk til å bli klimaforsker. Klimaforskning er en tverrfaglig virksomhet der det kreves innsikt både innen meteorologi, geologi/paleontologi, fysikk, astronomi, kjemi, botanikk, biologi, oseanografi, glasiologi m.m.

Det er en mengde faktorer som påvirker klimaet – de senere års forskningsrapporter viser at våre CO2-utslipp neppe har målbar virkning på klimaet i det hele tatt.  Det ser likevel ikke ut som det er vilje blant politikerne å ta dette inn over seg – de fortsetter med å trappe opp kampen mot klimagasser.

Som en konsekvens av politikernes manglende forståelse av at klimaet påvirkes i større grad av sola, skyer, vanndamp, beplantning, avskoging, kosmisk stråling og andre astronomiske faktorer, har en rekke internasjonale forskere gått sammen om å etablere CLEXIT. Dette er en organisasjon som skal arbeide for å hindre ratifisering av Paris-avtalen. Med seg på laget har de i oppstarten ca. 60 "tungvektere" innenfor forskning, økonomi og næringsliv fra 16 land. Pressemeldingen i samband med oppstarten av CLEXIT viser til at Paris-avtalen er "skadelig", "kostbar" og "uvitenskapelig".

I den grad norske media i det hele tatt dekker dette, har de for vane å løpe sporenstreks til "klimaforskningsinstituttet" CICERO, der lederen (politikeren Kristin Halvorsen) igjen prøver seg med at "det gjelder en marginal gruppe".  Hun følger opp med å kalle dem for "klimafornektere" – noe som absolutt ikke er et saklig argument.   At denne marginale gruppen av "klimafornektere" har medlemmer som blant annet har vært med å utforme deler av IPCC-rapportene har visst ingen betydning. Mer enn 40 stykker av denne "marginale gruppen" har doktorgrad innenfor relevante naturvitenskapelige disipliner.

Etableringen av CLEXIT kom dessverre for sent til å hindre Norge i å ratifisere Paris-avtalen, men det mangler fremdeles 33 land før avtalen trer i kraft.


Jeg ønsker CLEXIT lykke til!--------------------------------------------Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar