onsdag 24. august 2016

Endelig en politiker som sier høyt at keiseren er naken.


Nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, mener klimapolitikk herjes av tulledebatter, der en liten gruppe profesjonelle, statsbetalte miljøorganisasjoner i alt for lang tid har fått definere hva som er «god latin». Media støtter i høyeste grad opp om disse aktivistene ved å gjengi slike ville påstander som at «kloden koker», pol-isen forsvinner, isen på Grønland forsvinner med «rekordfart», plantematen CO2 er forurensning, havet stiger med akselererende fart, den globale temperaturen øker faretruende o.s.v. Målinger og statistikk viser at ikke noe av dette stemmer. Dette tullet utsettes vi for til stadighet, der ikke minst NRK er en forlenget arm av propaganda-«ministeriet». Ikke rart at folk blir forvirret.
I samband med Arendals-uka ble det gjennomført en enkel spørreundersøkelse:
Folk ble spurt om hva som er den dominerende drivhusgassen. Nesten ingen visste at det er vanndamp. Propagandaen ser ut til å ha bredt seg til meteorologisk institutt (DNMI) også, for i Store Norske (leksikon), der DNMI har ansvar for artikkelen om klimagasser, står det ikke et pip om vanndamp.
Så ble folk spurt om hvor mye CO2 som er i atmosfæren. Folk kunne krysse av på svarene 400%, 40%, 4% og 0,04%. De fleste svarte 40%. Det rette svaret er 0,04%. Den menneskeskapte delen av 0.04% er 3 - 4% av dette igjen, dvs ca 0.0015%!
Vanndamp estimeres til i snitt å utgjøre ca. 1% av atmosfæregassene, og står for 36 – 72 prosent av drivhuseffekten. Det menneskeskapte bidraget av CO2 er så lite at det neppe noensinne vil kunne måles noen virkning av dette.
Politikerne kaster våre skattepenger  etter et problem som ikke er der. Det finnes mange reelle problem som heller burde løses.Link til Store Norske Leksikon om klimagasser: https://snl.no/klimagasser
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar