fredag 5. mai 2017

Göbbels' innflytelse på klimadebatten

Utsagnet "hvis man gjentar en ubegrunnet påstand mange nok ganger, vil folket til slutt godta den som sannhet" tilskrives Hitlers sjefspropagandist, Joseph Göbbels.

I dagens samfunn har påstanden om at 97% av verdens klimaforskere mener våre klimagassutslipp vil forårsake katastrofal oppvarming, dessverre fått status som sannhet fordi denne løgnen er gjentatt mange nok ganger. At politikere lar seg overbevise av fanatikere og aktivistorganisasjoner til å tro på dette budskapet, er så sin sak. Men at presumptivt oppegående akademikere svelger slik propaganda rått uten å undersøke nærmere, er høyst skuffende.

Enkelte påstår at NASA har kommet med 97%-påstanden. Det er ikke riktig. NASA har referert 4 "forskningsrapporter".

Den første er av historikeren N. Oreskes, “Beyond the Ivory Tower: The Scientific Consensus on Climate Change,” Science Vol. 306 no. 5702, p. 1686 (3 December 2004); DOI: 10.1126/science.1103618. Dette var produsert som en kolonne, ikke en vitenskapelig artikkel.

Den andre er av P. T. Doran og studenten M. K. Zimmermann. "Examining the Scientific Consensus on Climate Change," Eos Transactions American Geophysical Union Vol. 90 Issue 3 (2009), 22; DOI: 10.1029/2009EO030002.

Den tredje, W. R. L. Anderegg, også en studentoppgave, “Expert Credibility in Climate Change,” Proceedings of the National Academy of Sciences Vol. 107 No. 27, 12107-12109 (21 June 2010); DOI: 10.1073/pnas.1003187107.

Den fjerde, J. Cook, et al, "Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature," Environmental Research Letters Vol. 8 No. 2, (June 2013); DOI:10.1088/1748-9326/8/2/024024.

Ingen av disse rapportene viser de de påstås å vise. De er alle fylt av metodiske feil, og, med unntak av rapporten til Doran og Zimmermann, teller de ikke forskere, men sammenfatninger av vitenskapelige artikler ("Abstracts"). Doran og Zimmermann plukket ut 79 personer av et utvalg på 10257, nesten alle fra USA, og stilte dem to intetsigende spørsmål. Konklusjonene er egentlig helt trivielle, nemlig det de fleste seriøse forskere er enig om:

·         Karbondioksid er en drivhusgass som bidrar til å holde jorden varm
·         Konsentrasjonen av karbondioksid har økt de siste 150 år
·         Jordens gjennomsnittstemperatur har økt de siste 150 år
·         Karbondioksidkonsentrasjonen har økt delvis fordi temperaturen har økt (ikke omvendt).

Dette baserer seg på målinger og grunnleggende fysikk/kjemi.


Det som er kontroversielt er hvor mye våre karbondioksidutslipp påvirker jordens temperatur, eller om det har noen betydning i det hele tatt. Dette er spørsmål som ikke ble stilt i noen av disse rapportene.

1 kommentar:

 1. Man må regne med at NASA med det første tar ned denne propagandaen fra sine nettsider, da dette ikke er vitenskapelig materiale, men ment som en støtte til denne påstanden i Klimapanelets ulike hovedrapporter fra og med mars 1996:

  Det er "sannsynlig" at mennesket er ansvarlig for mer enn 50% av global oppvarming etter 1950 på grunn av våre utslipp av klimagasser.

  Begrepet "sannsynlig" er formulert med økende sikkerhet for hver hovedrapport, helt i takt med avstanden mellom den høye modellerte oppvarming og den mye lavere oppvarming som faktisk observeres i atmosfæren.

  Formuleringen over er en påstand i et politisk beslutningesdokument, påstanden er ikke dokumentert med forskning eller observasjoner. Det er derfor bare et vedtak om ønsket politikk. Denne politikken søkes legitimert med påstanden om at 97% av alle er enige (konsensusargumentet).

  Men naturvitenskap består av observasjoner i naturen, konsensusargumentet eksisterer bare i politikken, og er et anti-vitenskapelig argument.

  SvarSlett