Nordaførr

Nordaførr

onsdag 18. januar 2017

Nå faller temperaturen drastisk.

Det er nå ting som tyder på at de naturlige klimasvingningene, grunnet laber solaktivitet, begynner å gi oss tilstander som til forveksling ligner på klimaet under den lille istid.

Sitat fra Store Norske Leksikon: "Lille istid, klimatisk betegnelse brukt om Nordens klima på 1600-, 1700- og 1800-tallet, da isbreene hadde betydelig vekst; noe forskjellige perioder angis. Klimaet var kjøligere enn f.eks. i middelalderen (1200-tallet), men ikke entydig kaldt. Brefremstøtene var trolig knyttet til opphopning av milde vintrer med pålandsvind og høy vinternedbør i fjellet. Det ser ut til at en serie kalde vintrer fulgte etter de største brefremstøtene, og i ettertid kan ha blitt oppfattet som årsaken til disse. Den lille istids maksimum settes gjerne til 1740-tallet, da Jostedalsbreens utløper Nigardsbreen hadde sin største utbredelse."


 Vannet og kanalene i Venezia har frosset til i år. 

Siste: Det blir nå hevdet at dette er Fake News. Se her:

Virkeligheten var ikke så vakker - men slik:torsdag 5. januar 2017

Det er nok nå, klima-mullaer!


En av verdens fremste klimaforskere er professor Judith Curry. Hun har vært medredaktør av "Thermodynamics of Atmospheres and Oceans (1999), og "Encyclopedia of Atmospheric Sciences (2002)" og har skrevet 186 fagfellevurderte, vitenskapelige artikler. Hun har vært leder av "School of Earth and Atmospheric Sciences" ved Georgia Institute of TechnologyI tillegg til en rekke tillitsverv har hun også vært rådgiver for NASA.
Hun sier at hun trodde på innholdet i  rapportene fra FNs klimapanel inntil november 2009, da en varsler offenliggjorde mer enn 1000 eposter og 3000 dokumenter fra forskerne som var tettest knyttet opp mot klimapanelet (Climategate). Dette åpnet øynene hennes for hvordan disse folkene oppførte seg som aktivister. De "torturerte" klimadata til det ugjenkjennelige. De nektet å la andre forskere få tilgang på grunnlagsdata de hadde benyttet til rapportene sine. De hindret andre forskere å få utgitt artikler om man vurderte andre klimapåvirknings­faktorer enn karbondioksid. De truet og fikk tidsskriftredaktører sparket om de brøt med det gjeldende "klimadogmet".
I 2010 startet hun en blogg, "Climate Etc", der hun både skrev selv og lot andre akademikere og tekniske eksperter komme med innspill og kommentarer. Bloggen hennes ble raskt en av de mest populære naturvitenskapelige bloggene på nettet. Hun utgjorde med dette en trussel mot "klimamullaene", så disse begynte flere hetskampanjer mot henne. Eksempelvis har søppel-nettstedet skepticalscience plassert henne på listen som "Climate Misinformer".

Curry, som er i sitt 65. leveår har nå gitt beskjed om at hun pensjonerer seg fra Georgia Tech. Grunnen til at hun gir seg er at hun ønsker å gjøre noe annet. Men en dypere årsak er hennes misnøye med universiteter, fagfeltet klimavitenskap og forskere. Hun sier "En avgjørende faktor var at jeg ikke lenger vet hva jeg skal si til studenter og postdoktorer om hvordan man navigerer i galskapen innen klimaforskning. Forskning og andre faglige aktiviteter blir bare profesjonelt belønnet hvis de blir kanalisert i bestemte retninger som er godkjent av det politiserte akademiske etablissement – finansiering,  hva som skal til for å få dine artikler publisert, å bli ansatt i prestisjetunge stillinger, tilsetting i prestisjetunge utvalg og styrer, faglig anerkjennelse, etc.
Hvordan unge forskere skal kunne navigere gjennom dette skjønner jeg ikke. Det blir ofte en kamp der vitenskapelig integritet medfører karriere-selvmord".

*

Vi har denne sørgelige tilstanden her i landet også. Ved norske universitet styrer politikere og byråkrater pengestrømmen på tilsvarende vis. Klimaforskningen her i landet er også gjennomsyret av aktivister. "Klimamullaene" er nidkjære, men nå er det på tide at vi kvitter oss med dem.-----------------------------------

Wikipedia om Judith Curry: https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Curry

Link til Climate Etc: https://judithcurry.com/

Nature med en lengre artikkel, originalt fra Scientific American:
http://www.nature.com/news/2010/101101/full/news.2010.577.html
onsdag 28. desember 2016

Falske nyheter i gammelmedia

Flere sentrale gammelmedia, både her i landet og utenlands har flere ganger den senere tid rapportert rekordvarme på Nordpolen. Det merkelige er at når man har rekordkulde noe sted rapporteres det som vær. Om det er rekordvarmt kalles det klimaendring.

Den "kraftige" varmen i Arktis er rapportert både av "Deutsche Welle", BBC, Telegraph, Washington Post, NRK, Dagbladet, Aftenposten og VG. Den "eksepsjonelle" varmen var imidlertid et begrenset værfenomen der en smal kile av mildere luft trengte seg inn over polområdet mens all luft omkring var ekstremt kald. Nå er den milde luftstrømmen forsvunnet fra polområdet. Har media rapportert det?

Værlaget i nord julaften.

If you don’t read the newspaper, you’re uninformed. If you read the newspaper, you’re mis-informed.
- Mark Twain


Link: https://www.esrl.noaa.gov/psd/map/images/fnl/sfctmp_01.fnl.html
søndag 25. desember 2016

Klimaforsker Samset med egenproduserte "fakta".

Da Karl I. Hagen møtte klimaforsker Bjørn Hallvard Samset i Dagsnytt 18 for noen dager siden, uttalte Samset at alle hadde rett til å tro hva de vil, men man kunne ikke dikte opp egne fakta.
Dette kom blant annet som et argument mot Hagens utsagn om at klimaet var mye varmere for 1000 år siden. Her diktet Samset opp følgende "faktum": den varme perioden i middelalderen var ikke verdensomspennende – den var et lokalt fenomen. Nå har det seg imidlertid slik at data hentet fra 41 nasjoner viser noe annet. Eksempelvis kom Yair Rosenthal, Braddock K. Linsley og Delia W. Oppo i 2013 med en fagfellevurdert rapport ved navn "Pacific Ocean Heat Content During the Past 10,000 Years" der de viste at både den varme perioden for 10000 år siden (Holocene climatic optimum), middelalderens varmeperiode og "den lille istiden" var globale hendelser.
               

Samset har nok "forsket" litt for mye på feilaktige datamodeller og for lite på den virkelige verden.

Illustrasjonene viser data fra henholdsvis Sør-Afrika, Kina, New Zealand og Venezuela. Hentet fra http://co2science.org/


------------------------------------------------------

Pacific Ocean Heat Content During the Past 10,000 Years:

Dagsnytt 18 med Carl I. Hagen:
fredag 16. desember 2016

Om "hetebølgen" i Arktis

NRK, Dagbladet og Aftenposten har sin vane tro ropt over seg om "hetebølgen" i Arktis. Det er mulig  de lurer de mest overtroiske, men de som har levd en stund vet at dette bare er en gjentagelse av det som skjedde på 1920- og 1930-tallet. Da ropte media også over seg, både her på berget og i USA. Det har også blitt hevdet at innenlandsisen på Grønland nå smelter med stadig økende tempo. Man må antakelig være miløaktivist for å tro på slikt tull. I virkeligheten har Grønland fått en økende mengde innenlandsis i år. Dette i følge dansk meteorologisk institutt, som har ansvaret for å holde rede på slikt.


Link til DMIs webside som viser massebudsjettet på Grønland:


Link til avisartikkel fra 1922 om varmen i nord: 


søndag 4. desember 2016

Historieløse klimaforskere

Man kan fundere påhvorfor mange av de politisk korrekte klimaforskerne er totalt historieløse. I den senere tid har de ropt over seg om hvor varmt det er i Arktis. Politisk korrekte journalister har ivrig svelget alarmismen og brakt den videre til publikum. Da kan det være på tide å minne journalistene på at de ikke sjekket fakta som førte til Brexit. De sjekket ikke fakta som førte til at Trump vant. Svært få sjekker politisk korrekte klimapåstander, selv om det nå burde få enkelte av dem til å tenke etter hva de har holdt på med. Figuren viser hvordan temperaturen i Arktis har avveket fra gjennomsnittstemperaturen for perioden 1961 til 1990. Dataene er hentet fra «Hadley Centre of the UK Met Office», av enkelte kalt klimaalarmismens høyborg.
Dersom man anstrenger seg litt vil man kunne se at temperaturutviklingen i nord for tiden ikke er det minste forskjellig fra den vi hadde på 1930-tallet. Er det ikke på tide at journalistene nå begynner å gå alarmistforskerne nærmere etter i sømmene?


Sånn har temperaturutviklingen vært. Illustrasjonen er hentet fra professor Ole Humlums blogg, climate4you.com.

Grønn energisatsing er dødelig

Det klimapolitisk korrekte NRK har nå kommet med en tåredryppene reportasje om den 81 år gamle spanske Rosa Vicente Pitarch i Catalonia som døde av kulde fordi hun ikke hadde råd til å betale strømregningen sin. Hun hadde prøvd å holde varmen ved å benytte mange stearinlys. Dette forårsaket en brann slik at hun døde av kvelning.
Satsing på såkalt «grønn» energi har gjort at energiprisene i mange europeiske land har økt kraftig de siste årene. Innbyggerne i Spania, Storbritannia, Tyskland og Danmark er spesielt utsatt. Disse landene har overført enorme summer for å bygge opp energiforsyningen ved hjelp av vindturbiner og solceller.
Disse prosjektene er veltet over på skattebetalere, og strømbrukere med den virkning at energiprisene har økt til et konfiskatorisk nivå (i Danmark koster strømmen omkring 3 kroner kilowatt-timen).
Om NRK hadde hatt undersøkende journalister, kunne de ha sett på hvordan denne misforståtte klimasatsingen har medført at minstepensjonister må velge mellom mat og varme om vinteren, da de ikke har råd til begge deler. Dette har gitt en kraftig økning av antall dødsfall om vinteren.
Om man på død og liv ikke vil benytte karbonbasert energi, er det kun vannkraft, atomkraft og termisk energi fra jordvarme som monner.