mandag 20. mai 2019

Bystyret (i Bodø) prøver å ta oss tilbake til middelalderen. Om klimapanikken.Bodøs politikere har holdt avstemming med resultat som forteller oss at vi har en klimakrise. Dette er ikke bare merkelig - det er fullstendig idiotisk - beklager, det finnes ikke noen svakere betegnelse. Her er det tale om å forholde seg til naturlover. Sist jeg sjekket var ikke naturlovene underlagt politiske beslutninger. I prinsippet burde Bodøs politikere definere hva som er det optimale klima. Siden verden har flere klimasoner tror jeg dette kan være en formidabel oppgave.

Så kan man spørre hvem det er som kan fortelle oss hvordan klimaet egentlig skal være? I og med at de største sivilisasjons-fremskrittene foregikk da klimaet var et par grader varmere enn det er nå, ser jeg for meg nye problemer med å finne tillitvekkende svar.

Vi som har bakgrunn innenfor naturvitenskap finner det naturlig å spørre etter dokumentasjon som viser om klimaet virkelig er, eller er i ferd med å bli katastrofalt. Statistikk viser at på verdensbasis har vi ingen statistisk økning av negative klimarelaterte hendelser, det være seg orkaner, flom, oversvømmelse, tørke m.m.

Den eneste dokumentasjonen som viser forverring er forsikringsutbetalinger grunnet værhendelser. Men dette kommer i hovedsak av inflasjon kombinert med økt befolkning med dertil hørende bebyggelse på steder som våre forfedre visste ville utsette dem for flom og/eller kraftig vind.

Her har nok Bodøs politikere prioritert å følge en mote/trend i stedet for å tenke selv. Jeg både gremmes, skjemmes og skremmes over at vi styres av politikere som oppfører seg så tanketomt.
Er det ikke snart på tide at også norske journalister begynner å avsløre galskapen. 

Alt vi får presentert av disse dommedagsprofetene er spådommer om hvor galt det kommer til å gå om vi ikke straks bygger ned vårt moderne samfunn og vender tilbake til forholdene vi hadde på 1600-tallet. Ja, tankesettet til disse klima-astrologene er like utviklet som det som eksisterte på den tiden. 

Men da var det ikke CO2 som fikk skylden for uvær. Takket være boktrykkerkunsten som kom i Europa på 1400-tallet, ble skriftet 'Malleus Maleficarum'(Heksehammeren) utgitt ved Universitetet i Köln i 1486/1487. Dette var en bloddryppende skildring på 260 sider om heksekriminalitet – hvordan hekser skulle oppdages, avhøres og behandles (henrettes). (Det ble hevdet at) Pave Innocent VIII gikk god for denne boken. Boken ble den mest solgte etter Bibelen på denne tiden.

Heksehammerens 'vitenskapelige' legitimitet gjorde at den satte standarden for rettsnormene i europeiske trolldomssaker, og er tillagt hovedansvaret for at titusenvis av mennesker (det meste kvinner) havnet på bålet i løpet av 1500- og 1600-tallet. Kirken og embetsverket benyttet denne håndboken som oppskrift på å lete opp, anklage, torturere og henrette uskyldige mennesker på grunnlag av en hypotese som ikke tilfredsstilte noen naturvitenskapelige krav til etterprøvbarhet.

Heksene fikk skylden for dårlig klima før i tiden - nå er de den uskyldige karbondioksiden som unngjelder Foto: 

I følge Store Norske Leksikon var kjernetiden for hekseprosessene perioden fra 1570 til 1680 – godt over 100 år. Ikke alle heksene ble henrettet på grunn av værrelaterte anklager. Men i Norge, spesielt i Nord-Norge, var det en mengde dommer fordi den 'skyldige' hadde 'fremtrollet' dårlig vær på sjøen eller ødelagt avlingene med flom eller for kaldt vær.

Det å få disse heksene fremstilt for retten, dømt og henrettet er å betrakte som et godt føre-var prinsipp.

Her hadde man laget seg en hypotese som sa at hekser, både hannkjønn og hunnkjønn, var hovedårsaken til at vær og klima kom i ulage. Det fantes ikke noe egentlig bevis, men man klarte ikke å tenke seg noen andre muligheter. Derfor kjørte man på med rettsaker og henrettelser. Man bygde opp et byråkrati som sto for gjennomføringen. Som ved de fleste andre byråkrati stilte man ikke spørsmål med berettigelsen av det man holdt på med.
I dagens situasjon ser man klare paralleller. Vi har fått en tilsvarende oppskrift utstedt av Klimapanelet (IPCC) som forteller oss hvordan vi må oppføre oss for at været ikke skal komme i ulage. Dette er et så stort og vanskelig tilgjengelig skriv at man har laget en kortversjon til bruk for politikere og byråkrater. Denne kortversjonen blir lest og tolket på en slik måte at våre CO2-utslipp tillegges skylden for en spådd, kommende, farlig stigende temperatur her i verden. 

Hvorfor nettopp CO2? Jo, for man klarer ikke å tenke seg noen andre muligheter. Noe bevis har man ikke, men for sikkerhet skyld må man gjøre 'noe'. Man hevder som ved heksebrenningene på 1600-tallet å følge noe man kaller føre-var prinsippet. 

Derfor har man bygd opp et enormt byråkrati som kaster ut milliarder av NOK/€/$/£ på en mengde prosjekter som stort sett er ødeleggende både for miljø, natur og lommebok samtidig som dette er en direkte hån mot de naturvitenskapelige prinsipper man kom frem til under opplysningstiden.

Nå kan man hevde at det man gjør i dag på ingen måte er å sammenligne med henrettelser av hekser. Men det stemmer ikke helt. Riktig nok avholdes det ikke rettssaker som ender med henrettelser. Like fullt gjør mange av disse tiltakene sitt til at hundre tusener, ja, kanskje millioner av mennesker får en alt for tidlig død. Miljøaktivistenes hang til å avkarbonisere verden for å forhindre den tenkte, globale oppvarmingen går sterkt ut over de svakeste her i verden. Den finske epidemologen, Mikko Paunio, sier at internasjonale organisasjoner og NGOer gjør sitt ytterste for å legge kjepper i hjulene for at de fattigste landene skal benytte konvensjonelle kraftkilder. Dette har store negative konsekvenser. Dr. Paunio forklarer: "Innendørs luftforurensning fra åpen innendørs ild dreper millioner hvert år. Men i stedet for å hjelpe disse fattige folkene å klatre opp energistigen og rense luften i disse samfunnene, lar man dem få små ovner (cookstoves) som ikke gjør noen forskjell hva angår luftkvalitet. Det deles også ut solcellepanel som ikke er å betrakte som noe annet enn en dårlig spøk."

Her er et sitat fra WHO (Verdens helseorganisasjon): "Some 3 million deaths a year are linked to exposure to outdoor air pollution. Indoor air pollution can be just as deadly. In 2012, an estimated 6.5 million deaths (11.6% of all global deaths) were associated with indoor and outdoor air pollution together.
Nearly 90% of air-pollution-related deaths occur in low- and middle-income countries, with nearly 2 out of 3 occurring in WHO’s South-East Asia and Western Pacific regions."

Avgiftsleggingen av energi samt subsidieringen av såkalt "grønn" energi har gitt oss økende priser på oppvarming og transport. Dette merkes veldig godt i Tyskland, Storbritannia, Australia og Danmark, da disse landene har satset spesielt tungt på utbygging av vind- og sol-kraft. Dette går ut over næringsvirksomhet og industri. I tillegg er de fattigste kommet inn i en ond sirkel. I Tyskland er det snakk om hundretusenvis av familier som ikke har råd til å betale strømregningene sine. I England påstås det at de høye energiprisene gjør at pensjonister må velge mellom mat og oppvarming om vinteren. Anslag viser at det dør 10000 til 15000 flere personer enn normalt fordi de ikke har råd til å fyre tilstrekkelig.

De høye energiprisene grunnet "de grønne skiftet" rammer U-land ekstra hardt. Når energiprisene øker går også prisen på mat opp. Det gjør at stadig flere fattige i den tredje verden rett og slett ikke kan unne seg et sunt og næringsrikt kosthold.
Embetsverket både her hjemme, i EU og Australia har sin oppskrift og tenker ut stadig nye vinklinger for å ta knekken på CO2-spøkelset.

"Månelandingen" på Mongstad er ett eksempel. Det man ikke skjønner er at CO2-fangst fra anlegg som kraftstasjoner krever tilførsel av omtrent 25% mer energi enn uten slik CO2-fangst. Dette gjør selvsagt ikke slike kraftverk særlig kostnadseffektive i forhold til dagens varmekraftverk.

Ensidig fokus på CO2-utslipp ga oss også diesel-fadesen. Her stirret man seg blind på den ufarlige, ugiftige plantenæringen CO2 og tenkte ikke på andre konsekvenser. Begrepet nitrogenoksid virket helt fraværende i den byråkratiske verdenen.

Bevaring av regnskogen er også et tema som helt har feilet. Her har man delt ut milliard på milliard til bevaring av regnskog uten å ha kontroll på om pengene virkelig blir brukt til dette formålet. For å toppe det hele har man samtidig delt ut vanvittige summer for at det skal dyrkes biodrivstoff i CO2-kampens navn. I mange sammenhenger er det regnskogen som har blitt ryddet vekk for å gi plass til planter som skal gi palmeolje. Det virker ikke som faget logikk undervises ved universitetene slik som tidligere.

Svindelopplegget med å gi strømkundene mulighet til å kjøpe "grønn strøm" er et EU-påfunn som e-verkene har grepet begjærlig. Her får strømkundene kjøpe opphavsgarantier som viser at levert strøm bare er "grønn". Dette er det mange strømkunder på kontinentet som benytter seg av. De får papir på at de kjøper norsk vannkraft. Dette salget har tatt slik av at nå får norske strømbrukere nesten bare "skitten" kraft. Dette er selvsagt bare løgn og forbannet dikt. Strømmen tar kortest mulig vei fra kraftstasjon til forbruker. Private næringsdrivende som prøver seg på slike opplegg ville ha havnet i fengsel.

Opplegget med "grønne sertifikater" har lurt norske strømbrukere - de fleste uten at de er klar over det - til å finansiere utbygging av det meste av vindmølleparken i Sverige. Takket være subsidier og offentlige lånegarantier blir slik utbygging som regel svært lønnsom, men driften ender ofte med økonomisk katastrofe.
Elektriske rutefly, avgiftsfritak for elbiler, elektriske bilferger (hybrid-båter og hybrid-ferger kan kanskje forsvares), forslag om å flytte hele Norges befolkning til tettsteder med offentlig transporttilbud er flere slike ufornuftige forslag.

Stadig nye tilsvarende håpløse forslag blir iverksatt bare noen sier “vi må redde klimaet”. Da trenges ingen ytterligere argumentasjon – politikere og byråkrati er fullstendig hjernevasket når det gjelder kampen mot CO2. “Vi må redde klimaet” var hovedargumentasjonen for å få politikerne til å stemme for ACER. Det betyr at EU skal bestemme retningslinjene for energimarkedet i EU og Norge.

Det tok godt over 100 år før man fikk stoppet frykten for hekser. Vil det ta like lang tid før frykten for den livsnødvendige plantematen CO2 gir seg?
Om grønne sertifikater: https://no.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8nne_sertifikater
Vindfarmer ender med konkurs: https://debatt1.no/stadig-flere-vindfarmselskap-sliter-okonomisk/
WHO om dødsfall grunnet dårlig inneklima: http://www.who.int/en/news-room/detail/27-09-2016-who-releases-country-estimates-on-air-pollution-exposure-and-health-impact
Epidimologen Mikki Paunio:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/scmp/documents/cv_paunio_en.pdf

mandag 13. mai 2019

Vindmøller og fugledrap Foto: NOAH – for dyrs rettigheter
Henry Aarset var lei av at skjæra spiste opp jordbærene i hagen. Han satte opp ei rottefelle som drepte den. Han fikk ei bot på 15 000 kroner. Hvorfor? Her er hva politiadvokaten sier:
"Dette er brudd på dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven. Det var ikke jakttid på skjære og avlivingen var ikke gjort etter regelverket. Rottefeller er produsert for å ta livet av rotter, ikke fugler".

På Smøla er det 68 vindmøller som heller ikke er produsert for å ta livet av fugler, men det gjør de. Siden undersøkelsene startet i 2006 er det registrert 90 drepte havørn, to kongeørner, og diverse tilfeller av jaktfalk, vandrefalk, dvergfalk samt flere tårnfalker. Vindmøllene har tatt godt for seg i bestanden av enkeltbekkasiner om minst 200 liryper. Hva gjør politijuristene her?
                                                                                                                                                                                           
NRK om skjæredrapet:

Om fuglemassakrene på Smøla:tirsdag 23. april 2019

Det er på tide å redefinere begrepet klima-skeptiker


Klima-skeptiker (subst.)

Uttale: klima-sk'eptiker


En klima-skeptiker er en person som er sterkt tvilende til at klimaet er i stand til å regulere seg selv. Har også et overdrevent syn på menneskers påvirkning.
Personen misforstår som regel begrepet 'klima' og blander gjerne inn andre elementer, så som miljø og politikk.
Klima-skeptikere eksisterer i alle samfunnslag, men er spesielt å finne blant radikale sosialister.
Mangler gode forbilder og kompenserer gjerne for sin usikkerhet ved å skremme andre.
Forfekter ideologier og dogmer, og er svært lite mottakelig for forskning og standpunkter som utfordrer ens egen overbevisning.

Kjennetegn:
Humørfattig, arrogant, aggressiv, følsom, hysterisk.

Se også:
Psykiatri, dystopi, konspirasjon, kult, flagellanter.


Merk: begrepet 'klima-skeptiker' er tidligere feilaktig brukt om en som egentlig kun er skeptisk til klima-skeptikere. Se også 'klima-realist'.
----------------------------------------------------------------------

Denne redefineringen er lånt fra Terje Lehn Karlsen


søndag 14. april 2019

Riksdagsvalget i Finland.


Nå er det flere enn Trump som tar opp kampen mot klimahysteriet.
Tar vi et lite tilbakeblikk til Frankrike, ser vi at "de gule vestene" startet sine protester mot de meningsløse økningene av drivstoffavgiftene – disse avgiftsøkningene som begrunnes med kvasireligiøse utsagn av arten "vi må redde klimaet".  I virkeligheten er tiden overmoden for politiske parti å ta opp kampen mot klimahysteriet.

Hva skjedde så ved Riksdagsvalget i Finland, søndag 14. april? Her slo Sannfinnene (finsk: Perussuomalaiset, forkortet PS, svensk: Sannfinländerna) til og fikk som nest største parti 17,5% av stemmene, kun slått av SDP som fikk 17,7% . Ved meningsmålinger i november lå partiet på bare 8,1%. I de siste ukene før valget viste målingene 16,3%.

Tradisjonelle media har vært snare til å sette populist-merkelappen på Sannfinnene. De står for en restriktiv flyktning- og innvandringspolitikk med vekt på assimilering. De vil styrke forsvarsevnen og grensekontrollen samtidig som de kritiserer den politiske integrasjonen i EU. Som i Norge og Sverige har de øvrige politiske partiene konkurrert om å skryte på seg hvor gode de er til å hindre den globale temperaturen å stige med 1,5 grader. Ved diverse hodeløse tiltak som kun gjør livet dyrere og vanskeligere for den vanlige borger, sier Sannfinnene at dette vil de ikke finne seg i lenger. Derfor går de hardt ut mot klimahysteriet. Med kampen mot de klimareligiøse har Sannfinnene truffet en nerve blant en realistisk innstilt befolkning.

Den norske agendadrevne journalistikken har selvsagt prøvd å skjule denne hovedgrunnen til Sannfinnenes fremgang. Men her har selv New York Times hentet frem overskrifter som "The Right's Rallying Cry in Finland: 'Climate Hysteria' ".

En utfordring til norske politiske parti: hvem blir de første til å endre partiprogrammet i klimarealistisk retning her i landet?
Dataene er hentet fra https://svenska.yle.fi/


tirsdag 9. april 2019

Aktivister er ikke bestandig helt etterrettelige


Det er mange som svelger dommedagsspådommer – spesielt om klimaet - helt rått. Aktivister kan påstå nesten hva som helst bare de kommer med noen klimabesvergelser - og journalister flest tar dette for god fisk uten å lete etter motforestillinger. Det finnes mange eksempler. National Geographic la i 2017 ut en hjerteskjærende video av en mager isbjørn som etter sigende var offer for klimaendringer. At isbjørnen var gammel, syk og døende av helt naturlige årsaker kom frem i ettertid.
https://twitter.com/NatGeo/status/939283476334895104


Isbjørnstammene i nord trives så godt at antallet dyr er langt høyere enn det var for 50 år siden. Det er ikke helt enkelt å telle dem, så anslagene varierer nå mellom 26000 og 58000 (Crockford: The Polar Bear Catastrophe That Never Happened).

Ved bebyggelsen Belushya Guba på Novaya Zemlya har man fått føle dette på kroppen. Minst 52 isbjørner har i lang tid beleiret "byen". Bjørnene har til og med trengt seg inn i husene. 
Sannheten har etterhvert blitt så åpenbar at mange aktivister nå er på febrilsk jakt etter andre dyreslag som kan erstatte isbjørnen som et klima-ikon. Det kommer derfor ikke som noen stor overraskelse at David Attenborough har "funnet" erstatningen: hvalrossen. Her påstås det at på grunn av klimaendringene kaster hvalrossene seg i døden. "The Times" har en artikkel om dette.  "Mail Online" kom med den samme historien.  Dagbladet og nettavisen har lagt ut dette med tydelig henvisning til (menneskeskapte) klimaendringer.

Sitat Dagbladet: "Dette er den sørgelige sannheten om klimaendringene. De hadde vært på isen hvis de kunne".

Sitat Nettavisen: "Hvalrosser hopper uvitende i døden på grunn av klimaendringer".


Sannheten kan man imidlertid lese i en artikkel i "The Siberian Times": "Village besieged by polar bears as hundreds of terrorised walruses fall 38 metres to their deaths".

5000 hvalross var rett og slett blitt jaktet på av isbjørner og var fanget i en felle. Forsøkene på å unnslippe endte fatalt for mange av disse. 

De mange vindmøllene som nå settes opp rundt om i Norge forårsaker massedød blant fugler og flaggermus. Det er klimaet som er brukt som unnskyldning for å kunne installere disse drapsmaskinene. Her har ikke mange ropt høyt om hvordan det går med truede dyrearter som falk og ørn. Disse dyreslagene lider ikke under klimaendringene - de lider på grunn av den ubegrunnede redselen for klimaendringene.

--------------------------------------------------------------

Lenke til Dagbladets artikkel 


Lenke til Nettavisens artikkel
onsdag 27. mars 2019

Mainstream media har skutt seg selv i foten mer enn en gangDa jeg var tenåring – dette var lenge før internett – var det i familiens eie en Tandberg Huldra-radio som hadde ekstra utvidet kortbølge. Med behørig oppsatt antenne kunne man ta i mot radiosignaler fra omtrent hele verden. Jeg oppdaget fort at nyheter ikke bestandig var det de ga seg ut for å være. For å unngå å havne i propagandafella søkte jeg derfor opp nyheter også fra andre kilder enn NRK. De mest brukte ble BBC, Voice of America, Radio Moskva (de hadde norske sendinger), Tyske sendinger (også på norsk), Radio Free Europe/Radio Liberty (amerikanskfinansiert propagandakanal) samt noen sveip innom svenske radionyheter. Med dette som grunnlag kunne man så selv vurdere hvilke nyhetsvinklinger som ga det mest korrekte bildet.

Det viste seg at propaganda både kunne bestå av oppdiktede/feilaktige historier, men det dreier seg like mye om hva som ble utelatt i nyhetene.


Ved valget i USA i 2016 var det åpenbart for alle som gadd å orientere seg, at NRK i spissen for de største norske media hadde tatt parti for Demokratene. Dette ble fulgt opp av en mengde negative reportasjer om Trump og hans valgkamp. Da Trump vant valget sier bildet av Tove Bjørgaas' fortvilte ansiktsuttrykk (på NRK-TV) da hun oppdaget at Trump tok nøkkelstaten Florida, mer enn tusen ord kan beskrive. Da de samme media ikke tok lærdom av sine feilaktige disposisjoner, men fortsatte med Trump-hatet, var det jeg begynte å hente informasjon fra Fox News på nettet. Denne kanalen kunne selvsagt også drive propaganda, men i langt mindre grad enn NRK, TV2, CNN, MSNBC, BBC m.flere. Jeg kontrollerte opplysningene fra FoxNews mot Wikileaks og Project Veritas, som erfaringsmessig har vist seg mest nøytrale og flinkest til å dokumentere fakta. Jeg har ventet i over 2 år på at Trumps "Russian Collusion" skulle avsløres som en "nothingburger". Dette viser atter en gang hvor feil fokus MSMs journalister, både i Norge, USA og andre land, har vært. Det har vært bedrevet åpenbar kampanje-journalistikk hele tiden, og fremdeles gjøres det utspill, ikke minst fra NRK, der det prøves med "at dette ikke er over ennå". 
Nå er det kanskje en viss sannhet i dette, men ganske annerledes enn NRK-journalistene har tenkt seg. Denne gangen vil undersøkelsene bli snudd mot Demokratene og deres disposisjoner for å få startet "Russian Collusion"-kampanjen.


Det er et annet område der MSM driver utstrakt bruk av propaganda ved å unnlate å komme med relevant informasjon. Det gjelder den mangelfulle dekningen av de uheldige sidene ved innvandringen. Her dekkes det over etter alle kunstens regler hvem som er de flittigste knivstikkerne. Da Ella, Ellisiv og Ea sto frem mot bruk av nedsettende seksuelle bemerkninger på skolen (eksempelvis "hore" og "pulbar"), nevnte media ikke et ord om hvem som var de verste synderne. Økningen av registrerte overfall og voldtekter prøver man også å gjemme unna – i alle fall ønsker man ikke å avsløre om gjerningsmennene har noen fellestrekk. Det burde være åpenbart for alle at man ikke kan løse slike problem om man ikke setter seg inn i fakta.


Et tredje område er klimadebatten – eller rettere – mangelen på klimadebatt. Her har både BBC og NRK offentlig innrømmet at de ikke vil tillate reell debatt. Dette synet følges ivrig opp av de store avisredaksjonene, muligens med Stavanger Aftenblad som et hederlig unntak. Alle som har fulgt med i klimadebatten noen år ser at denne i hovedsak er påvirket av pengesekken som politikere og byråkrater har herredømme over. Størstedelen av "klima-dommedagssekten" som roper høyest mangler bakgrunn i fag som er relevante for å kunne danne seg en selvstendig mening om klimapåvirkningen. Eksempelvis er lederen for CICERO klimaforskningsinstitutt politiker med fagkrets sosialpedagogikk og kriminologi.
De fleste fremskritt innenfor forskning og teknologi kommer fordi man har tillatt debatt, ikke fordi man har lagt lokk på debatten. De sist par årene har det likevel vokst frem en god del publikasjoner som peker på andre og sterkere påvirkningsfaktorer enn CO2 når det gjelder klimaet. I minst ett av tilfellene kommer det nok en Nobelpris i fysikk med tiden. Det gjelder den danske fysikeren Henrik Svensmark.

Hvert av disse tre nevnte områdene innenfor nyhetsdekningen – eller mangel på nyhetsdekning – gir en god pekepinn på hvorfor tiltroen til mainstream media har vært sterkt dalende de siste årene.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Lenke til Henrik Svensmarks teori: https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/03/SvensmarkSolar2019.pdf

Lenke til Wikileaks: https://wikileaks.org/

Lenke til Project Veritas: https://www.projectveritas.com/tirsdag 26. mars 2019

Om oppdatering av Garmin navigasjonssystem i Honda HR-V


  

  Etter oppnådd pensjonsalder fant vi i familien ut at det kanskje ikke var regningssvarende å fortsette med 2 stk bensindrevne kjøretøy. Vi byttet derfor disse inn - mot å betale et klekkelig mellomlegg - i en Honda HR-V modell 2017 - altså en bruktbil. Kjøpet gikk gjennom forhandler og bilen var shainet opp etter alle kunstens regler, med ett unntak. Navigasjonssystemet trengte oppdatering. 

Honda benytter Garmin navigasjonssystem, noe som sikkert gjelder for andre bilmerker også.  
Nå har jeg tidligere hatt en portabel GPS-enhet fra Garmin - og jeg må si at den har voldt meg noen problem. En gang jeg skulle oppdatere kartene forsvant alt sammen. Uansett hva jeg gjorde for å bøte på skaden ved hjelp av Windows10 og Garmin Express-programvaren, hjalp det ingen ting. En liten tenkepause reddet imidlertid situasjonen, da Garmin Express også også finnes til MAC, og der virket det som det skulle.

Jeg hadde derfor visse betenkeligheter om hvor lett det ville være å oppdatere kartene i vårt nyervervede kjøretøy, men forhandleren hadde lovet å hjelpe til om nødvendig, så jeg tenkte det kunne være lærerikt å prøve selv.

En svakhet med dette innebygde systemet er at man ikke kan ta det ut av bilen og koble det til PC-en direkte. Oppskriften er imidlertid slik:
 Lenke: 
https://honda.garmin.com/honda/site/generalInstructions

Dette ser ut til å være rett-frem - eller?

Jag startet med å formatere en 16 GB minnepinne, gikk ut til bilen og satte den i en USB-pluggen. Ingen respons. Bilen nektet å vedkjenne seg minnepinnen. Min Windows10-maskin hadde valgt NTFS-format (standard), så jeg tenkte at dette var for nytt for Garmin/Honda. Tilbake til PC-en og prøvde denne formatteringen:Så bar det ut til bilen igjen, men også denne gangen ble det null respons.

Inn til PC og noen minutter i tenkeboksen. Da kom jeg på denne "geniale" idéen (ny formaterineg):

Der satt den. Bilen klarte å finne minnepinnen. Jeg fulgte deretter oppskrifta: Gå til følgende menyvalg på navigasjonssystemet: Innstillinger > Enhet > Oppdater kart.

Dette medførte at det ble skrevet ei XML-fil - GarminDevice.xml - til minnepinnen som jeg skulle ta inn til PC-en for å få tak i selve kartoppdateringen vie Garmin Express-programvaren.


                 .
                 .
                 .

På grunn av at jeg tidligere har hatt en portabel GPS-enhet, nüvi 2445, hadde jeg allerede installert Garmin Express på PC-en (det kom riktignok en oppdatering, men ikke noe stress). Jeg plugget inn minnepinnen i PC-en, klikket på pluss-tegnet i programvaren


Her kommer det opp flere valgmuligheter, men det er bare å velge rett, fylle ut noen felt med navn, epostadresse og den nye enhetens navn.Dette endte med feilmelding. Sannsynligvis var 16 GB for lite. Ved å prøve på nytt med 32 GB minnepinne, endte innhentingen av kartfilene slik:
Oppdateringen i bilen gikk etter oppskrifta.

------------------------------

Sammendrag:

- Her finner du nødvendig programvare

- Man kan følge oppskrifta, men minnepinnen bør for sikkerhets skyld være på 32 GB

- Minnepinnen må formateres med FAT32 (standard) med standard tildelingsstørrelse.

- Det man gjør i bilen betinger at strømmen er slått på (motoren må ikke nødvendigvis være i gang). Strømmen må ikke slås av mens prosessen pågår.