Nordaførr

Nordaførr

tirsdag 21. februar 2017

Nettlesere

En nettleser, på engelsk: web browser, er det verktøyet du benytter for å utforske internettet med. Slike verktøy finnes både på PCer, nettbrett og smart-telefoner. 


I 1992 startet arbeidet med en linjebasert nettleser, LYNX, ved Distributed Computing Group, universitetet i Kansas.. Den hadde store begrensninger i forhold til senere nettlesere, da den verken støttet visning av tabeller, bilder, frames m.m. 

Lynx – typisk skjermbilde. Bildet er hentet fra Wikipedia.



















Her er et skjermbilde fra verdens første grafisk baserte nettleser slik den så ut på NeXT (en UNIX-basert maskin). Bildet er hentet fra Wikipedia.
























Den første grafisk baserte nettleseren ble utviklet i 1990 av Sir Tim Berners-Lee og Robert Cailliau ved CERN. Navnet på nettleseren var først WorldWideWeb, men ble senere døpt om til Nexus.

Fra dette utviklet Robert Cailliau det kommersielle produktet han kalte Erwise. Denne var også kun for UNIX-baserte maksiner. Egentlig var det fire finske studenter (Kim Nyberg, Teemu Rantanen, Kati Suominen and Kari Sydänmaanlakka) som utførte arbeidet som et mastergradsprosjekt, der Cailliau kom med innspill. Først versjon av Erwise så dagens lys i 1992.

Erwise. Bildet er hentet fra Wikipedia.
































I 1993 kom Marc Andreessens Mosaic som var utviklet ved National Center for Supercomputing Applications (NCSA)[5] ved University of Illinois Urbana-Champaign. Den  hadde blant annet den egenskapen at den kunne vise figurer og bilder i samme vindu som tekst. 

Mosaic. Bildet er hentet fra Wikipedia.



























Andreessen startet imidlertid et eget selskap, Netscape, som utviklet konseptet videre. Netscape Navigator så dagens lys i 1994, og ble raskt verdens mest populære nettleser. Dette skyldtes ikke minst at den også kunne benyttes på Windowsbaserte maskiner.

Netscape. Bildet er hentet fra Yandex.



















Microsoft svarte med Internet Explorer i 1995. Denne var sterkt inspirert av Mosaic.


Internet Explorer 1. Bildet er hentet fra Yandex.

























I 1996 kom den norske nettleseren Opera. Den startet som et prosjekt ved Televerket (nåværende Telenor). Televerket mistet interessen, så Jon Stephenson von Tetzcher og Geir Ivarsøy gikk videre og dannet selskapet Opera Software. Denne nettleseren var den første som benyttet faner, slik at man kunne ha tilgjengelig flere nettsider samtidig.Det ble laget en miniversjon som kunne benyttes på nettbrett og smart-telefoner. I dag dekker Opera 3,9% av markedet.



En tidligere versjon av Opera – 9.5 (pr. februar 2017 er det kommet til versjon 43.0). Bildet er hentet fra Yandex.



























Netscape la seg i 1998 på en Open Source modell og ble til Mozilla Foundation. Det endte i produktet vi kjenner i dag som Firefox. I dag (januar 2017) har Firefox 6,75% av markedet.



Firefox


































Den første beta-versjonen av Apples Safari kom i 2003. På Apples produkter er den dominerende, men har bare 14,5%  av verdensmarkedet pr. februar 2017.



Versjon 10.0.1 (fra 2016) av Safari




















Et interessant Open Source-prosjekt ved navn Chromium Project.  Google Chrome nettleseren stammer fra dette prosjektet. Første versjon av Google Chrome kom i september 2008. Etter dette kom det en hel rekke med nye nettlesere basert på Chromium.


Chromium nettleser.


















 Chromium-symbolet (logoen)











Andre Chromium-baserte nettlesere som har en betydelig markedsandel:


 Google Chrome














 Opera (fra versjon 15)













     
       Torch











         Comodo Dragon












   
          Epic Privacy












       Rockmelt 
       










       CoolNovo  (også kjent som ChromePlus)










      Iron












     Yandex













               Cốc Cốc









 Vivaldi














    UC (her er bare Windows-versjonen basert på Chromium)















Markedsandelene til de mest bruket nettleserne:



Link til StatCounter




























































(Dette er første utkast. Tekster og figurer kan bli forandret senere)




lørdag 18. februar 2017

Dommedag er utsatt - eller?



Nå som Scott Pruitt er innsatt som miljøminister i USA er det interessant å skue tilbake.


Påstandene har vært mange og varierte fra klimaaktivistene. Fra FN-hold ble det i 1989 påstått hardnakket at om vi ikke tok oss kraftig sammen, ville vi i år 2000 ikke ha noen fremtid. Vi har nå passert "point of no return". Derfor er det ingen grunn til å redusere karbondioksidutslippene våre. Alarmistene er i harnisk nå som alt er for sent. Vi kan ikke fortsette å "fore en død hest".  Nåja, de vil vel alltids fortsette å finne på unnskyldninger for å skattelegge og avgiftsbelegge oss. Neste påstand er vel at apokalypsen bare er utsatt 30 år eller så.




fredag 17. februar 2017

Et vendepunkt i USAs klimapolitikk

Mannen som er tiltenkt å overta miljø- og klima-direktoratet (Environmental Protection Agency, EPA) i USA, Scott Pruitt, ønsker å ha en åpen debett om klimavitenskapen. Dette ikke minst i lys av at avsløringen (som har vært dårlig dekket i norske media) om at NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) manipulerte klimadata like før møtet i Paris, for å fjerne de korrekte data som viste at vi nå har hatt en pause i den globale temperaturøkningen i omtrent 20 år. Varsleren, dr. John Bates, viste til at NOAA hadde gjort følgende:

"… insistert på beslutninger og valg som maksimerte oppvarmingen og minimerte dokumentasjonen … i et forsøk på å diskreditere forestillingen om pausen i den globale oppvarmingen. Dette arbeidet ble fremskyndet slik at de kunne "time" publikasjonen for å kunne påvirke de internasjonale drøftingene om klimapolitikken."

Vi begynner nå å se slutten på en alt for lang periode med politisk korrekt klimaforskning. 

Professor emeritus (biogeografi) Philip Stott, ved University of London, har oppsummert det slik:

"Det grunnleggende punkt har alltid vært dette. Klimaendringer er styrt av hundrevis av faktorer eller variabler, og selve ideen om at vi kan håndtere klimaendringer forutsigbart ved å forstå og manipulere dette ved hjelp av en politisk valgt faktor (CO2) er så misforstått som det kan bli. Det er vitenskapelig nonsens."

--------------------------------------------------
Informasjonen om NOAA slik John Bates ser det: 






søndag 12. februar 2017

Falske nyheter fra NRK

11 februar 2017 kom NRK (norsk rikskringkasting) med en melding i kveldsnytt om at det var en intens hetebølge over nesten hele Australia. Temperaturene var opptil 60 grader C ble det hevdet.
Det er riktignok rett at det har vært temperaturer ca. 12 grader over normalen i østre del av dette kontinentet. Men i vest har det vært mye grisevær, regn og kulde. Der har temperaturen ligget ca. 12 C under normalen. I snitt helt normalt.


Fake News NRK.


De høyeste temperaturene nærmet seg 50 grader C:

https://www.rt.com/viral/377050-aussies-record-breaking-heatwave/



Litt mer edruelige media, som f.eks. Nettavisen, kunne ogå berette om temperaturer i Queensland på opp mot 50 grader C. Det er klart at det er en drepende hete, men det er likevel ikke annet enn en værhendelse, og ikke bevis for noen global oppvarming. Forskeren Jennifer Marohasy har bladd i gamle værdata fra Bourke i Australia.


Søndag 3. januar 1909 var det registrert 125 grader F, noe som tilsvarer 51,67 grader C. Det hører med til historien at denne registreringen ikke finnes i de elektroniske data som benyttes av BOM (Bureau of Meteorology). 


Her er foto fra det manuelle arkivet:




Og her er hva den offisielle websiden til BOM viser:




NADA!






søndag 29. januar 2017

Den virkelig menneskeskapte oppvarmingen

Miljøaktivisten og Sofie-pris-mottakeren James E. "Jim" Hansen var leder for NASA Goddhard Institute for Space Studies (GISS) fra 1981 til 2013. Han er kjent for sine katastrofevarsler der våre karbondioksid-utslipp etter sigende skulle være årsaken til alt som kunne gå galt. Han kom i sin tid med spådommer om at gatene i New York pr. nå burde vært oversvømte grunnet en farlig havstigning forårsaket av oss. Som leder av GISS hadde han det øverste ansvar for å ta vare på historiske temperaturdata fra meteorologiske målestasjoner rundt om i verden. Dette er data som benyttes av andre forskere, som f.eks. NOAA.
Det virker som om han fikk satt i gang en rutine med såkalt homogenisering av temperaturer. Det skulle i praksis bety at man måtte korrigere målte temperaturer for eventuelle målefeil som hadde forekommet, eller at flytting av målepunkter måtte korrigeres for. Man kan forstå at slik korrigering kunne være nødvendig en gang i blant, men under Hansen fortsatte korrigeringen av tidligere målte temperaturer stadig vekk, gang etter gang. Og bestandig var det tidligere målte temperaturer som ble justert ned – nyere temperaturer ble justert opp. Det virker som om det er lagt inn automatikk nå, for manipuleringen av temperaturdata har fortsatt lenge etter at Hansen gikk av med pensjon.

Det finnes en mengde eksempler på denne menneskeskapte temperaturøkningen. Eksempelvis har man robuste temperaturdata fra Cape Town i Sør-Afrika helt tilbake til 1880. De varmeste årene var på 1930-tallet (som mange andre steder i verden), mens det ble klart kjøligere på 1970-tallet. 

Dette er rådata fra Cape Town

Da GISS fikk kloa i disse målingene forkastet de alle data fra før 1909. Temperaturene som var målt fra 1910 til 1939 ble justert nedover med 1,1 grad C. Fra 1940 til 1959 ble de justert ned 0,8 grader C, og fra 1960 til 1995 ble de justert oppover med omkring 0,2 grader C. Alt for å konstruere en "truende" temperaturtrend. Dette er det man kan kalle menneskeskapt oppvarming. 

Cape Town-data etter homogenisering 


Det er å bemerke at vi har en mengde tilsvarende temperaturmanipulasjoner rundt om i verden, blant annet fra Island, New Zealand, Australia, USA og Russland.



-------------------------



Kilde: Prof Philip Lloyd, Energy Institute, CPUT, SARETEC, Sacks Circle, Bellville








fredag 20. januar 2017

Isen slipper ikke taket i nord

2 russiske bulkskip, Sinegorsk og Johann Mahmastal, la 14. desember i fjor ut på en ferd fra Arkhangelsk til Pevek, lengst øst i Sibir. De ble eskortert av 2 isbrytere, Kapitan Dranitsyn og Admiral Makarov. Dette var første gang siden Sovjet-tiden at man førsøkte på en slik transport gjennom Nordøst-passasjen. Formålet var å levere utstyr og deler for å bygge verdens første flytene varme- og kraft-stasjon i Øst-Sibir. Transporten var vellykket, noe som skulle indikere at man snart kunne åpne regulære handelsruter denne sjøveien.  
På returen gikk det ikke så bra. Båtene satte seg fast i isen, så pr. 17 januar var de fremdeles ikke kommet løs fra "den globale oppvarminga" som ligger hvit ut over Nordishavet.  De rapporterer at isen er fast og sterk, med en tykkelse på over en meter. De er lovet helikopterhjelp i et forsøk på å lose dem løs igjen.

Vi håper de kommer løs før neste vinter setter inn.


--------------------------------------

Referanse:





onsdag 18. januar 2017

Nå faller temperaturen drastisk.

Det er nå ting som tyder på at de naturlige klimasvingningene, grunnet laber solaktivitet, begynner å gi oss tilstander som til forveksling ligner på klimaet under den lille istid.

Sitat fra Store Norske Leksikon: "Lille istid, klimatisk betegnelse brukt om Nordens klima på 1600-, 1700- og 1800-tallet, da isbreene hadde betydelig vekst; noe forskjellige perioder angis. Klimaet var kjøligere enn f.eks. i middelalderen (1200-tallet), men ikke entydig kaldt. Brefremstøtene var trolig knyttet til opphopning av milde vintrer med pålandsvind og høy vinternedbør i fjellet. Det ser ut til at en serie kalde vintrer fulgte etter de største brefremstøtene, og i ettertid kan ha blitt oppfattet som årsaken til disse. Den lille istids maksimum settes gjerne til 1740-tallet, da Jostedalsbreens utløper Nigardsbreen hadde sin største utbredelse."


 Vannet og kanalene i Venezia har frosset til i år. 





Siste: Det blir nå hevdet at dette er Fake News. Se her:

Virkeligheten var ikke så vakker - men slik: